Km12971 13075 3. Kuvaaja: Soile Tirilä / Museovirasto 2017

Arkiv

Museiverkets Bildsamlingar, Arkeologiska samlingar och Arkiv flyttas till Centret för samlingar i Vanda. Forskartjänsten för Arkeologiska samlingar och Bildsamlingar upphör den 30 juni 2023. Kundtjänsten för Museiverkets Arkiv och Bibliotek fortsätter tills vidare på Museiverkets Sturegatans kontor.

Museiverkets arkiv administrerar arkivmaterial som samlats under de senaste mer än 130 åren och som är en del av Finlands nationella kulturarv. Arkivmaterialet börjar i huvudsak från år 1884, då den arkeologiska kommissionen grundades. Arkivet innehåller även en del material som är äldre än så.

Arkivmaterialet är i huvudsak relaterat till kulturmiljön och -arvet samt forskningen, skötseln och administreringen av det. De största materialhelheterna är förknippade med arkeologi, den byggda miljön och etnologi.

Museiverkets arkiv är en del av Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster.