Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Utveckling av museibranschen

Museiverket främjar samarbete mellan museerna, förmedlar information, ger råd och deltar i utvecklingsprojekt inom området.

Enheten för utveckling av museibranschen ansvarar för den allmänna utvecklingen av museibranschen i Finland, uppföljning och utvärdering av museernas verksamhet i enlighet med museilagen och -förordningen, avtalsstyrning för museernas verksamhet inom sin region eller sitt specialområde, utdelning av statsstöd och statistikföring över museiverksamheten.  Museiverket är en samarbetspartner och ett stöd för museerna i värnandet om och förmedlandet av ett levande och aktivt kulturarv.