Kok17 Aukio Digisov 8572. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer

Syftet med professionella museers innovativa projekt är att öka kulturarvets och konstens samhälleliga genomslag och betydelse genom att utveckla nya verksamhetsmodeller samt främja målen för hållbar utveckling i det museipolitiska programmet och FN:s Agenda 2030. Målet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart kulturarvsarbete.

Museiverket utlyser bidrag för 2024 att sökas för innovativa museiprojekt. Ansökan inleds den 2 november 2023 kl. 9.00 och upphör den 14 december 2023 kl. 15.00.

Projekten som får bidrag kan vara förknippade med en eller flera av följande tyngdpunkter:

  • Förmedling och mångsidigt utnyttjande av konst- och kulturarvsmaterial samt information relaterade till dessa, och att öppna upp dem på nya sätt
  • Genomförande av museitjänsterna genom att testa och utveckla kundorienterade metoder
  • Främjande av växelverkan mellan museet och gemenskaperna, och fördjupning av den samhälleliga verksamheten
  • Främjande och stärkande av ekologiskt hållbar utveckling
  • Identifiering av museets styrkor, profilering och stärkande av den strategiskt centrala kompetensen

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter driver professionellt på heltid.

Bidrag ansöks via tjänsten haeavustuksia.fi/sv/. Bidragen utlyses i onlinetjänsten haeavustusta.fi innan ansökningsstiden börjar. Inloggningen i onlinetjänsten sker via Suomi.fi-identifieringen, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kontakta din kontaktperson i god tid om du inte kan ansöka om bidrag elektroniskt.

Mera information och kontaktbegäran:
museoavustus@museovirasto.fi

Vid speciella frågor kontakta: Anu Niemelä, tel. 0295 33 6015 eller Anna Alavuotunki, tel. 0295 33 6019, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.