Olavinlinna 2000x1000

Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.

Utlysningen och anvisningarna publiceras senast då ansökan öppnas.

Bidragens tyngdpunkter kan variera från år till år. Varje bidragsform har på denna webbsida egna undersidor med mer information.

Framtida ansökningsperioder för understöd

 • Understöd för bildkonstnärers utställningsarvoden, 27.2.–9.4.2024
 • Understöd för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar Europarådets kulturvägsverksamhet, 4.3.–3.5.2024
Meddelas senare:
 • Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet
 • Bidrag till lokala museers projekt
 • Allmänna understöd för verksamheten inom samfund i kulturarvsområdet för år 2025

 • Projektbidrag för restaurering av byggnader och kulturmiljöobjekt
 • Projektunderstöd för vård av fornlämningsområden
 • Projektunderstöd för vård av världsarvsobjekt
 • Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer
 • Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön
 • Bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv

Ändringar av framtida ansökningsperioder för understöd är möjliga.


  Checklista för att söka bidrag

  • Ta reda på vilken bidragsansökan ditt projekt gäller.
  • Kolla in de anslagsspecifika instruktionerna.
  • Ta reda på och få nödvändig bakgrundsinformation och bilagor.
  • Gör en tydlig och tillräckligt detaljerad projektplan, budget och finansieringsplan.
  • Kontrollera i vilken elektronisk tjänst bidraget söks.
  • Se till att du har nödvändiga referenser och behörigheter för att ansöka.
  • Kom ihåg att skicka in ansökan i tid.


   Bidrag söks elektroniskt

   Bidrag från Museiverket söks i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska transaktionstjänst eller tjänsten Sokunderstod.fi.

   Från och med 2023 flyttas ansökan om bidrag från Museiverket gradvis till den nya tjänsten Sokunderstod.fi. För varje bidragsform lämnas separat information om dess ansökningstjänst på bidragets undersidor.

   Inloggningen i e-tjänster sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

   Läs mer om Suomi.fi-fullmakter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbplats.

   Mer detaljerade anvisningar för elektronisk kommunikation finns på Museiverkets webbsida.