Olavinlinna 2000x1000

Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.

Framtida ansökningsperioder för bidrag:

 • Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt 31.8.–13.10.2022
 • Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet 31.8.–13.10.2022
 • Bidrag till museer för bildkonstnärers utställningsarvode, 19.9.–31.10.2022
 • Bidrag till lokala museers projekt 22.9.–3.11.2022
 • Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt 17.10.–30.11.2022
 • Understöd för vård av fornlämningsområden 17.10.–30.11.2022
 • Understöd för vård av världsarvsobjekt 17.10.–30.11.2022
 • Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer 3.11.–15.12.2022
 • Bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv 2.1.–15.2.2023

Utlysningen och anvisningarna publiceras senast då ansökan öppnas.

Bidragens tyngdpunkter kan variera från år till år. Varje bidragsform har på denna webbsida egna undersidor med mer information.

Bidrag söks genom den elektroniska transaktionstjänsten. Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Ansökningsbesluten skickas till de användare som har ansökt via e-tjänsten. De som ansökt på annat sätt får sitt beslut med posten.

  ANVISNINGAR FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION


  Innan du ansöker om bidrag

  • Ta reda på vilken bidragsansökan ditt projekt gäller.
  • Kolla in de anslagsspecifika instruktionerna.
  • Ta reda på och få nödvändig bakgrundsinformation och bilagor.
  • Gör en tydlig och tillräckligt detaljerad projektplan, budget och finansieringsplan.
  • Se till att du har nödvändiga referenser och behörigheter för att ansöka.