Museovirasto 093 Vaaka

Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av värdefulla kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.

Ansökningstiden för understöd 2021 börjar på hösten 2020. Närmare ansökningstider hittas på understödssidan. Utlysningen och anvisningarna på denna sida har inte uppdaterats ännu. De nya anvisningarna publiceras under hösten 2020, senast då ansökan öppnas.

Museiverket utdelar från de årliga anslagen mångsidigt bidrag till olika projekt med koppling till kulturarv. Varje bidragsform har sin egen målgrupp. Bidragen har olika ansökningstider och -villkor. Bidragens tyngdpunkter kan variera från år till år. Varje bidragsform har på denna webbsida egna undersidor med mer information.

Ansökningsbesluten skickas till de användare som har ansökt via e-tjänsten. De som ansökt på annat sätt får sitt beslut med posten.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.


ANVISNINGAR FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

De som fått bidrag från Museiverket har möjligheten att ändra på projekttiden och/eller bidragets användningssyfte. Ändringsvillkoren hittas i bidragsbeslutet. I regel är det ingen brådska med att ansöka om ändring av bidragets andvändningssyfte. Till exempel bidrag beviljade år 2019 kan ändras fram till slutet av år 2020, men det är skäl att granska tidpunkten som nämns beslutet. Museiverket stöder och hjälper de beviljade att kunna använda bidraget på bästa möjliga sätt i det rådande nuläget. Vid behov var i kontakt med oss via de kontaktuppgifter som uppges i beslutet.