Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av värdefulla kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.

Bidragen söks i e-tjänsten. Tjänsten kräver inloggning. För att logga in använder privatpersoner nätbankkoder, mobil-id eller identifikationskort och sammanslutningar Katso-kod.

Ansökningstider för hösten 2018:

Bidrag till lokala museers projekt 10.9.-19.10.2018
Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet 10.9.-19.10.2018
Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt 10.9.-19.10.2018

Reparations- och restaureringsbidrag för transportmedel 1.10.-2.11.2018
Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt 1.10.-2.11.2018
Understöd för vård av fornlämningsområden 1.10.-2.11.2018
Understöd för världsarvsobjekt 1.10.-2.11.2018

Understöd till utveckling av museernas kompetens 22.10.-22.11.2018

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön 29.10.-30.11.2018
Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer 29.10.-30.11.2018