Museovirasto 093 Vaaka

Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av värdefulla kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.


Bidragen söks i e-tjänsten. Tjänsten kräver inloggning. För att logga in använder privatpersoner nätbankkoder, mobil-id eller identifikationskort och sammanslutningar Katso-kod.

Sökbara understöd: