00 Hk7535 19 Jorma Poutanen

Byggnadsarv

Museiverket är sakkunnigmyndighet i fråga om byggnadsarv och restaurering. Museiverket värnar om vården av kulturmiljön genom att betjäna myndigheter, samfund och privatpersoner i frågor gällande skyddet, vården, utvecklandet och restaureringen av byggnadsarvet. Den informerar om den byggda miljöns kulturvärden samt utvecklar skyddet och restaureringen tillsammans med det övriga museiväsendet och andra myndigheter.

Varkulturmiljo.fi
På webbplatsen har man samlat information om och nättjänster för kulturmiljöer och underhåll av dessa.