European Heritage Heads Forumin Osallistujia Islannissa Copyright Iris Stefansdottir

Internationell verksamhet

Museiverkets internationella verksamhet omfattar myndighetsverksamhet samt samarbete och projekt inom olika sektorer av forskningsverksamhet. Det internationella samarbetet genomsyrar nästan all verksamhet inom ämbetsverket.

Internationella avtal inom kulturarvsbranschen (bland annat UNESCO:s och Europarådets avtal) är rättesnören för Museiverkets verksamhet och ämbetsverket deltar i beredningen och genomförandet av de åtgärder avtalen kräver.

Kulturarvssamarbetet mellan Östersjöländerna och det nordiska samarbetet är en central del av verksamheten. Man har även en lång tradition av samarbete med ryska kulturarvsaktörer.

Museiverket deltar i expert- och myndighetssamarbete kring Europeiska unionens kulturarvsbransch och man utnyttjar också möjligheterna till EU-finansiering i ämbetsverkets projekt.