Julkinen Ja Katketty Suomi Kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft.

Ansökningstiden för års 2020 bidrag är 7.1.2020 - 14.2.2020.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Museiverket föredrar projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete.

Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag, för anskaffning av utrustning, för museiverksamhet eller för reparationsprojekter.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön där redovisningstiden har gått ut.

Avbrott i nätverkstjänsterna den 23.11.2018 kl. 12.00 - 27.11. kl. 8.00 på grund av systemuppdateringar. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om systemet

Användning av e-tjänsten kräver inloggning. För inloggning ska den sökande sammanslutningen ha en gällande Katso-kod. Koden förutsätter också ett FO-nummer. En avgiftsfri Katso-kod kan fås från Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om sammanslutningen inte ännu har något FO-nummer eller någon Katso-kod lönar det sig att ansöka om dem omedelbart.

Inloggning i e-tjänsten för sammanslutningar

Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka därefter på Organisation och välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga: Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi.