Rikkauksien Hame 15 Hameenkoski Osa

Prislista

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) innehåller stadganden om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer skall vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna.

Vägledning om prissättning finns också i förordningarna  på grundval av lagen om lön, ministeriernas beslut och särskilda bestämmelser

Priserna fr.o.m. 1.1.2019
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.

Museiverkets prislista 2019 (pdf-fil)

Tillstånd och intyg

Moms 0 %

PRIS
Utförseltillstånd (offentligrättslig prestation) 110,00
Entréavgifter

Inträdespriserna till specialutställningar kan avvika från normala inträdesavgifter.

Moms 0 %

Nationalmuseum PRIS
Vuxna 12,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 9,00
Besök i Nationalmuseets torn, vuxna
5,00

Tavastehus slott
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 5,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00
Skolelevsgrupp/person 3,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år)
1,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2019, vuxna 12,50
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2019, barn 7-17 v. 5,50
Sambiljett (Tavastehus slott,  Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2019, vuxna
17,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2019, barn 7-17 v. 7,00

Olofsborg
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 5,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00
Skolelevsgrupp/person 3,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 1,00
Sambiljett (Olofsborg och Nyslotts landskapsmuseum), vuxna 12,00

Finlands sjöhistoriska museum
Maritimcentret Vellamo, vuxna 10,00
Maritimcentret Vellamo, medlem i en grupp 6,00
Maritimcentret Vellamo, pensionärer 6,00
Maritimcentret Vellamo, årskort 50,00
Maritimcentret Vellamo, kompiskort 250,00

Isbrytaren Tarmo, vuxna 5,00

Fölisö friluftsmuseum
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers., nedsatt pris den 15–31 maj och den 1–15 september när endast en del av objekten är öppna för allmänheten) 7,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00
Entreavgift varje hus separat 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 14,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 32,00

Hvitträsk
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.)  7,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00

Ekudden
Vuxna
10,00
Barn 7-17 år 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.)  7,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 22,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 14,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 32,00


Villnäs

Vuxna
9,00
Barn 7-17 år 3,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.)  6,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 20,00

Langinkoski
Vuxna 8,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.)  6,00
 
Fängelset
Vuxna 8,00
Barn 7-17 år 4,00
Familjebiljett (2 vuxna och barn) 18,00
Grupper min. 10 personer/person 6,00
Skolelevsgrupp/person, läraren fritt inträde
3,00
Sambiljett (Tavastehus slott,  Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2019, vuxna 17,00
Sambiljett (Tavastehus slott,  Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2019, barn 7,00
Guidningar och verkstäder

Inkl. moms 24 %

Alla museer PRIS
Övervakningsavgift, 1 timme 50,00
Övervakningsavgift utanför öppethållningstider 100,00
 
 
Hvitträsk
Guidning/timme 60,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 30,00
Specialguidning, 1 timme 100,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
100,00
Guidad visning i museet under museets öppettider, max. 20 min.
85,00
Guidad visning i museet utanför museets öppettider, max. 20 min.
150,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
25,00
   
Tavastehus slott
Kvällsguidning/guide, 1 timme 70,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 70,00
Visning av slottet, max. 20 min. 85,00
Guidning, 1 timme 70,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme 25,00
   
Langinkoski
Guidning/presentation till museet 60,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, egen guide 100,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, freelance guide 130,00
Öppningsavgift utanför öppettider/gång 70,00
Rollguidning (Kotkaguides) beställd via Nationalmuseum 120,00
 
Villnäs
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 30,00
Specialguidning, 1 timme
100,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.) 60,00
   
Olofsborg
Kvällsguidning/guide, 1 timme 70,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 70,00
Visning av slottet, max. 30 min. 100,00
Guidning, 1 timme 70,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
25,00
Födelsedagsguidning, barn25,00
   
Fölisö friluftsmuseum
Guidning för skolgrupper och basguidning, 1 timme 50,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 25,00
Verkstad
70,00
Guidning utanför öppethållningstider: guidningsavgift + inträdesavgift + 100 €
   
Nationalmuseum
Guidning 80,00
Veckoslutsguidning
100,00
Guidning för skolgrupper 50,00
Specialguidning för vuxna
150,00
Specialguidning för skolelever100,00
Födelsedagsguidning, barn 80,00
Guidning för barngrupper
75,00
Verkstad skolgrupp, max 25 personer, 60-100€ eller 60€ första timmen, påföljande timmar 20€/timme
60,00
Verkstad för fullvuxna,max 20 personer, 100€/påbörjad timme
100,00
Inledning, max 20 min., under 50 personer
100,00
Inledning, max 20 min.,över 50 personer
200,00
Guidning i nationalmuseets torn
60,00
Öppning- / stängningsavgift utanför öppethållningstider, gång
110,00
 
Finlands sjöhistoriska museum
Guidning, 1 timme 60,00
Guidning, halv timme 30,00
Guidning för skolgrupper, 1 timme 40,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 20,00
Verkstad för skol- och barngrupp
60,00
 
Ekudden
Guidning/timme 60,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 30,00
Specialguidning, 1 timme 100,00
Öppethållningsavgift utanför öppethållningstider också mån och tis
100,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
100,00
Hyror för lokaliteter

Inkl. moms 24 %

Hvitträsk PRIS
Hyran inkluderar guidning i museet (1/2 timme) och inträdesavgifter.

Storstuga, kl. 9-17 500,00
Mötesrum i norra flygel, hela dagen, max 8 timmar
400,00
Mötesrum i norra flygel, halva dagen, 1-4 timmar
250,00
Eero-rummet i norra flygel, max 6 personer, kl. 9-17
150,00
Eero-rummet i norra flygel, halva dagen, max 4 timmar
125,00
Debitering per timme för alla möteslokaler, kl. 9-17
50,00
Ateljé, dag
496,00
Pokerhålan, 8 personer, kl. 9-17
200,00
Pokerhålan, halva dag, max 4 timmar
150,00
Pokerhålan och bastu, kl. 9-17
300,00
Pokerhålan och bastu efter kl.17, per timme
100,00
Pokerhålan och bastu, halva dagen, max 4 timmar
 200,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler om kvällarna kl. 17-22
 100,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler efter kl. 22
 200,00
Södra terassen, pris per timme, kl.11-17
 50,00
Övervakningsavgift per timme efter kl. 17, alla lokaler
100,00
Guidning i restaurangen, kl. 17-20, max 0,5 timme
150,00
   
Tavastehus slott
Salen i nordöstra flygeln, dag 250,00
Kungasalen, dag 350,00
Kungasalen, max. 1 timme 250,00
Hela festvåningen, dag 1600,00
Kapellet, dag
250,00
Kapellet, vigsel och andra evenemang 170,00
Bakstugan, dag 250,00
Kanontornet, dag 280,00
Föreläsningssalen, kl. 8-16 300,00
Föreläsningssalen, efter kl. 16 370,00
Kyrkosalen, dag
250,00
Slottsstugan
250,00
Mötespaket A (föreläsningssalen och rummet med miniatyrmodeller), dag 500,00
Mötespaket B (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller och kyrkosalen), dag 700,00
Mötespaket C (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller, kyrkosalet och rum i tredje våningen), dag 1020,00
Södra gården, dag 600,00
Festplanen, dag 500,00
Festplanen/timme och Södra gården/timme
100,00
Rummet med miniatyrmodeller, dag 200,00
Boningsrum + dansparkett, dag 100,00
Dansparkett 40,00
 
Langinkoski
Fiskestugan, kvällstillställning under öppethållningssäsongen, ersättning/timme (18-22) 150,00
Utanför öppethållningssäsongen:
Fiskestugan, tillställning, hela dagen, max. 8 timmar 600,00
Fiskestugan, tillställning, halva dagen, 4 timmar
400,00
Fiskkläckeriet, tillställning, timersättning 100,00
Fiskkläckeriet, kvällstillställning, max. 4 timmar 250,00
 
Villnäs
Gårdsbyggnadens mötes- / verkstadslokal (kl. 8-17)
100,00
Extra timmar 50 €

Olofsborg
Kungasalen, dag 550,00
Kongressalen, dag 500,00
Centralhallen, dag 500,00
Nedre våningen i klocktornet, dag 250,00
Nedre våningen i klocktornet, dag 250,00
Prästens kammare, dag (1.5-30.9)
120,00
Bröllopspaket 1 (kungasalen, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 1000,00
Bröllopspaket 2 (slottsstugan, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 600,00
Festsalar i nedre våningen (kungasalen, centralhallen, nedre våningen i klocktornet och kongressalen)
1600,00
Stora slottsgården, dag 1000,00
Stora slottsgården, tak och salong, dag
2500,00
Uthyrning av anordningar
Uthyrning och stämning av flygel
200,00

Fölisö friluftsmuseum
Karuna kyrka 275,00
Halla gårdens storstuga, timme 100,00
Anttigårdens sal, timme 100,00
Veranda av Kahiluoto herrgård, timme
100,00
Iisalmi prästgård, Salen, hela dagen
400,00
Iisalmi prästgård, Salen, halva dagen
250,00
Iisalmi prästgård, verkstadsrum, hela dagen
400,00
Iisalmi prästgård, verkstadsrum, halva dagen
250,00
Iisalmi prästgård, andra rum, hela dagen
250,00
Iisalmi prästgård, andra rum, halva dagen
150,00
Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ej museibutiken), mellan 16.9-14.5, hela dagen
800,00
Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ej museibutiken), mellan 16.9-14.5, halva  dagen
550,00
Efter kl 17 tilläggs  en övervakningsavgift på hyran ( 100€/timme kl 17-22, andra tider enligt överenskommelse).
100,00


Nationalmuseum
Säsongpris: Juli-augusti, december-januari, 10% rabatt på priserna
 
Rabatt baserad på användarantal: Var femte gång gratis, användarantalens tidsfönster till stora lokaler 24 mån. och till mindre lokaler 12 mån.
 
Auditoriet, max 220/250 personer, hela dagen (kl. 8-17) 2500,00
Auditoriet, max 220/250 personer, halva dagen (max 4 timmar), kl. 8-17 1600,00
Auditoriet för grupper under 140 personer, hela dagen (kl. 8-17)
1800,00
Auditoriet för grupper under 140 personer, halva dagen (max 4 timmar, kl. 8-17)
1200,00
Auditoriet, under 80 personer, hela dagen1200,00
Auditoriet, under 80 pesroner, halva dagen ( max 4 timmar, kl 8-17)800,00
Auditoriet, övriga timmar kl. 7-18/timme 350,00
Auditoriet, övriga timmar, kl.18-24/timme 420,00
Grupparbetsrum, hela dagen
400,00
Grupparbetsrum, halva dagen
200,00
Konferenssalen, 1 vån., hela dagen (kl. 8-17)
850,00
Konferenssalen, 1 vån., halva dagen
500,00
Fest-/konferenssalen, 2 vån., hela dagen (kl. 8-17)
1150,00
Fest-/konferenssalen, 2 vån., halva dagen
700,00
Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 7-18/timme
180,00
Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 18-24/timme
240,00
Mansku-kabinett, hela dagen
850,00
Mansku-kabinett, halva dagen
500,00
Caféets gård i privat bruk
1000,00
Restaurangsalen Karhunpesä
700,00
Restaurangsalen/videokanon 500,00
Uthyrning av flygel 200,00
Centralhallen
2500,00
Centralhallen i samband med uthyrning av auditoriet
1300,00
Slottsgård
1000,00
Resning av tält och hyra/dag
280,00
Resning av tält (4 st.) och hyra/dag
1000,00
Utomhusområden, som, kostar 1 000-3 000 euro, avtalas särskilt beroende på evenemangets omfattning och användningen av andra lokaler samtidigt.
 
Mötespaket 1, hela dagen/person, minst 100 personer
74,00
Mötespaket 2, halva dagen/person, minst 100 personer
54,00
Mötesgästens servicepaket:
 
Mötesgästens servicepaket ( innehåller vaktmästare för halva dagen 4+1 timme, eller hela dagen 8+1 timme, guidad tur,kongresstekniker samt kongressvärdinna/-värd. Till de stora mötes- och festlokalerna: Auditoriet, Centralhallen, Ateljén och Karhunpesä.
 
Mötesgästens servicepaket, hela dagen (8+1 timme)
540,00
Mötesgästens servicepaket, halva dagen (4+1 timme)
300,00
Mötesgästens servicepaket, kväll (4+1 timme)
325,00
Mötesgästens servicepaket, kväll söndagar
375,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (07-18)
60,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (18-24)
80,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (24-07)
120,00
Dagshyra för skärmen på konferensvåningen, byte av material
120,00
Dagshyra för skärmen i Centralhallen, byte av material
120,00
Dagshyra för videokanonen i Centralhallen och för installation av material
180,00
Tillställningens direktsändning
500,00
Tillställningens inspelning
250,00
Inspelningens editering/timme
60,00
Ljusplanering och redigering:
 
Basic (innehåller 10 st lampor utan programmering under tillställningen)
300,00
Luxury (innehåller 20 st programmerade lampor, som kan placeras i två lokaler.
600,00
Alla mötes- och festlokalers hyra innehåller gratis inträde till museet under museets öppethållningstider ( ti, to-sö klo 11-18, ons kl 11-20, på sommaren även på måndagar.
 
Kommisionskontraktsrabatt för avtalspartners från hyra: 10% rabatt
 

Finlands sjöhistoriska museum / Maritimcentret Vellamo
Auditoriet, hela dagen (kl. 8-17) 780,00
Auditoriet, halva dagen 450,00
uditoriet, övriga timmar (max 1 timme) 70,00
Undervisningsutrymmen, 60 personer, hela dagen (kl. 8-17) 700,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, hela dagen (kl. 8-17) 350,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, timersättning (kl. 8-17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, hela dagen (kl. 10-18) 400,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, halva dagen (4 timmar) 250,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, timersättning (kl. 8-17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, kvällsevenemang (kl. 17-21) 500,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten, hela dagen (8 timmar, kl. 8-18) 1000,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten,  halva dagen (max. 4 timmar kl. 9-18) 500,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten, timersättning (kl. 9-21) 200,00
Kvällsevenemang utanför öppethållningstid (inte i isbrytaren Tarmo)
Öppethållning mån-fre / påbörjad timme 205,00
Öppethållning lör-sön / påbörjad timme 405,00

Ekudden
Bottenvåningens sal, priset per timme utanför museets öppethållningstider
320,00
Övre våningens matsal (mån-tis kl. 8-17 och mån-sön kl. 17-22)
1800,00
Övre våningens matsal, en halv dag (max 4 timmar, om kvällar kl. 17-22 max 4 timmar)
1200,00
Mötesrum, hela dagen (kl. 8-17)  400,00
Mötesrum, halva dagen (ma 4 timmar)
250,00
Mötesrum, debitering per timme
120,00
Bastu (ink. handdukar), kl. 17-22
3500,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24)
1300,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24), halva dagen (max 4 timmar) 900,00
Lusthus (kl. 8-17)
600,00
Lusthus, priset per timme (kl. 8-17)
 200,00
Park och lusthus (mån-tis kl. 10-17 och mån-sön kl.17-22)
 1500,00
Mötespaket:
 
Mötespaket för ledningsgrupp (mötesrum, matsal, bastu)
4900,00
   
I alla hyrespriser ingår en museiguidning med guide.
 
Extra guide 60 €/guidning
 
Extra timmar utanför normala hyrestider (i parentes):
 
På priserna tillkommer en väktaravgift på 50 €/timme kl. 8-17 och 100 €/timme kl. 17–22. Övriga tider enligt överenskommelse.
 


Avbokningsavgifter vid utrymmesbokningar  
31 dygn före evenemanget 0 % av bashyran
30-21 dygn före evenemanget 25 % av bashyran
20-15 dygn före evenemanget 50 % av bashyran
14-8 dygn före evenemanget 75 % av bashyran
7 dygn eller senare 100 % av bashyran
  
Avgift för arrangemang ingår i hyran för lokal.
Museiverket har rätt att uppbära även andra avgifter som föranleds av användningen av lokaler (t.ex. extra städning föranledd av användarens verksamhet).  
Samlingstjänster

Inkl. moms 24 %

PRIS
Konservering/timme 97,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme
62,00
För storkunder och Centret för samlingarnas kunder skickas en separat offert.
 
Röntgenfotografering/timme
120,00
Djupfrysning/gång
150,00
På priset tillkommer en föremålslogistikavgift på 62 €/timme 
Förvaringsservice i Centret för samlingarna i Vanda:
 
Hyll- ,lastpallsförvaring m3/mån
19,64
Nätväggsförvaring m2/mån
6,20

 

PRIS
Övernattning i Orimattilas forskarrum (Inkl. moms 10 %)
40,00
Övernattning i Orimattilas forskarrum, studiepris (Inkl. moms 10 %)
20,00
Utbildnings-, konsult- och sakkunskapsservice

Inkl. moms 24 %

PRIS
Prisgrupp 1 (kravgrupp 1-6)
78,00
Prisgrupp 2 (kravgrupp 7-8) 91,00
Prisgrupp 3 (kravgrupp 9-12)104,00
Fotokopia, output och scanning

Inkl. moms 24 %

PRIS
Fotokopier / sida
Fotokopia A4 0,50
Fotokopia A3 1,00
Fotokopia, stordia 1,00
Färgfotokopia A4 4,00
Färgfotokopia A3 8,00

Kopieringstjänster A4
De 10 första sidor 7,00
De följande 10 sidorna 4,00

Kopieringstjänster A3
De 10 första sidor 11,00
De följande 10 sidorna 8,00

Output A4 / sida 0,50

Scanning (enligt överenskommelse, beroende av materialet)
Scanning som självservice 0,30
Scanningsservice/timme 72,00
Minimiavgift 36,00
Musketti

Inkl. moms 24 %

PRIS
Musketti-tillämpning (1 användare) 5 210,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 6 880,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 9 090,00
Årlig avgift för underhållet är 10 % av inköpspriset.  
Om det beställande museet önskar, kan Museiverkets representant komma och installera programmet på platsen. I installationen ingår då följande:  Installation/dag + rese- och inkvarteringskostnader 302,00
I grundpriset för Musketti ingår 1-2 dagars användarutbildning (separat för föremåls- och bildtillämpning).  
För extra utbildning faktureras följande:  
Utbildning/dag + rese- och inkvarteringskostnader 302,00
Musketti som asp-service (från Museiverkets server)
 
Avgift för införande
3 600,00
Årlig avgift för underhållet är 25 % av inköpspriset.
 
Musketti-tillämpning (1 användare) 1 300,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 1 720,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 2 270,00
Icke-professionella museer (lokala museer) som Muskettianvändare
 
Inköpspris
1 240,00
Årlig avgift är 10% av inköpspriset.
124,00
Finlands museer online

Inkl. moms 24 %

PRIS
Anslutningsavgift
123,00
Användningsavgift per år
307,00
Utbildning/dag + rese- och inkvarteringskostnader
302,00
Service för geografisk data

Inkl. moms 24 %

PRIS
Timdebitering för åtskiljning, avpassning och analysering av materialet. Kostnad per timme:
100,00
Fornlämningsregister

Inkl. moms 24 %

PRIS
Material som uppdateras, hela materialet 9840,00
Uppdatering av material, regional begränsning, det skattefria priset beräknas enligt det beställda antalets andel (beställt antal/hela materialet) av överlåtelsepriset vid överlåtelsetidpunkten.
Årlig uppdatering 15 % av anskaffningspriset, hela materialet 1476,00

Därtill uppbäras kostnader som förorsakas av åtskiljning av materialet från registret. Kostnaden räknas enligt gällande prislista. Kostnad per timme:
100,00
Övrika avgifter

Inkl. moms 0 %

PRIS
Utställningar
Pris enligt överenskommelse.
Ersättning för en borttappad nyckel (forskarrum, fack)
50,00
Bibliotekstjänster

Inkl. moms 0 %

Fjärrlåneservice för bibliotek PRIS
Statliga, kommunala och statsunderstödda bibliotek (offentligrättslig prestation) 9,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Övriga inhemska bibliotek 12,40
Biblioteket levererar fjärrlån endast ur egna samlingar.
Till bibliotek i utlandet expedieras fjärrlån avgiftsfritt enligt ömsesidighetsprincipen.

Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A4
 
de första 10 sidor
7,00
de följande 10 sidor
4,00
Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A3  
de första 10 sidor 11,00
de följande 10 sidor 8,00
   
Förseningaavgifter/volym/dygn
28 dygns lån, högst 4,20 €/volym 0,30
7, 14 dygns lån, högst 9,80 €/volym 0,70
Natt- ogh kortlån, högst 28,00 €/volym 2,00
Låneförbud träder i kraft, när böterna uppgår sammanlagt till 15,00 € eller när en volym har varit försenad i två veckor.
Indrivnings / eller indrivningsbyråns kostnader 10,00
Korvaus kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta: PRIS
Moms 0 %
anskaffatningspris för nytt material, högst 80,00

Informationstjänster PRIS
Inkl. moms 24 %
Av biblioteket gjord datasökning 10,00
Debitering per timme, t.ex. manuell literatursökning 78,00
Bildtjänster

Inkl. moms 24 %

PRIS
Bildens totalpris utgörs av priset och användningsavgiften på reproduktionen. För privatpersoner är totalpriset minst 20 euro/bild och för andra kunder minst 43 euro/bild. För beställningar under 30 euro tillkommer ett tillägg för små beställningar på 10 euro. I priserna ingår moms.
 
För vidare användning av bildmaterial rekommenderas bildhantering före användning i utställning/publikation.
 
   
Digital bild
 
   
Digitalt bilddokument 300 px / RGB, TIFF
 
Upp till A3
18,00
A2
30,00
Större bilder (timavgift, minimiavgift 78 €) 78,00
   
När bilden köpas genom portalet www.kuvakokoelmat.fi
15,00
 Med licens eller rättighet till fri användning, kan bilder som själv laddas, användas utan avgift.  
Om kostnaderna för digitalisering av smalfilmer och motsvarande rörlig bild överenskoms från fall till fall.
 
  
ANVÄNDNINGSAVGIFTER
 
Användningsavgiften gäller per bild. Användningsavgifterna debiteras alltid i samband med bildbeställningen.  
Skärmbilder som öppnats i tjänsten www.finna.fi får användas avgiftsfritt enligt bildernas licensvillkor.
 
   
Privatpersoner
5,00
Användning för privatperson innebär att bildkopian bevaras i ett eget fotoalbum eller motsvarande, på vägg i ett utrymme som är i eget bruk, i kunskapsprov och i egen utgåva. Dessutom inkluderar användning för privatperson presentation av bilden på webbplatser och social media som upprätthålls av privatpersonen i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. Den som beställer, betalar och använder bilden ska vara en privatperson.
 

 
Andra aktörer
 
Engångsbruk
25,00
Multimediabruk (multibruk)
50,00
Multimediabruk innebär att samma bild används i olika versioner av samma produkt och i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen.  På webbplatsen måste bilderna visas i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. I fråga om utställningar kan man genom multimediabruk använda bilden i tryckt och elektronisk form i olika versioner på utställningen samt i den tillhörande utställningskatalogen.
 
   
Smalfilmer och annan rörlig bild
 
påbörjad minut/inspelning
170,00
  
Avtalskunder
 
Med storkunder kan pris och fakturering avtalas skilt.
 
   
Användning av bild i reklam och marknadsföring
 
Användningsavgiften fastställs från fall till fall. Användningsavgift tex. för tidningsreklam fr.o.m.
200,00
   
Byggda miljöns ritningar (Museiverkets arkiv)  
Ej digiterade ritningar, hanteringsavgift per timme 78,00
Minimiavgift 0,5 timmar  
På timavgiften debiteras även bildarkivets användaravgifter.  
Med de digiterade ritningarna används bildarkivets inspelnings- och användningsavgifter. 
  
Foton av föremål 
Museiverkets bilder enligt den vanliga prislistan. 
  
Foton som man lovligt har tagit själv kan användas avgiftsfritt i examensarbeten. Detsamma gäller för foton som tagits av föremål i de arkeologiska samlingarna och som används i vetenskapliga publikationer.
 
   
ÖVRIGA BILDTJÄNSTER
PRIS
   
Bläckstråleutskrift på fotopapper (svartvit/färg)
 
A4-storlek
18,00
A3-storlek
20,00
A2-storlek
25,00
   
Till priset för utskrifter läggs användningsavgifter enligt prislistan ovan.
 
   
Lagring av bildfiler
CD-ROM / DVD
13,00
USB-minne
13,00
Själva nedladdningen är gratis via den skickade länken.
 

Omfattande bildsökningar och informationstjänst
Timdebitering 78,00
Minimiavgift ½ timmar 39,00
   
Fotograferingsavgift
 
Fotografering som utförs av Bildsamlingarnas fotograf, timavgift
78,00
Minimiavgift ½ timmar
39,00
Priset debiteras då Museiverkets föremålssamlingar fotograferas på kundens beställning och kundens önskemål tas i beaktande.
 
   
Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.
 
   
Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €. Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna, minst 3,00 €. På adressen www.kuvakokoelmat.fi tillkommer inget tillägg för små beställningar.
 
   
LEVERANSVILLKOR
 
   
Nyttjanderätt
 
Kunden har engångs-/multimedia-användningsrätt till bilden för det ändamål som fastställs i bildbeställningen. Rätten får inte säljas eller överföras. Kunden ansvarar för anskaffningen av tillstånd till och samtycken för publicering av foton samt för att integritetsskyddet respekteras vid användning av foton. Till exempel användning av personfotografier är förbjudet i/eller marknadsföring eller reklamer, om inte personen gett sitt tillstånd. Möjliga förändringar bör nämnas i samband med fotografiets använding. Museiverkets och fotografens/upphovsmannens namn måste alltid nämnas i samband med bilden, om inte annat bestäms. Kunden ska avgiftsfritt lämna in publikationen där fotot används till Museiverket.
 
   
Lagring av bildkopior
 
Efter användningen enligt avtalet ska de digitala bildfilerna raderas.
 
   
Rabatter
 
Mängdrabatt på användningsavgiften för bilder som används till samma ändamål och som ingår i samma beställning.
 
10-20 bilder, rabatt - 5 %
 
21-40 bilder, rabatt - 8 %
 
över 40 bilder, rabatt - 10 %
 
   
Rabatter beviljas inte då beställningen görs via www.kuvakokoelmat.fi.
 

 
Fotografering och avgifter

Inkl. moms 24 %

PRIS
Användningsavgift för bild, reklambruk (tidning, TV, internet, kampanj)
300,00
Användningsavgift för bild, publikation (kommersiellt bruk, bok, tidning eller tidskrift, internet)
50,00
Användningsavgift för bild (vetenskaplig litteratur, lärdomsprov, släktforskning)
15,00
Fotograferingstillstånd (för eventuell övervakning tas ut en ersättning per timme)
50,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 7-18/timme
60,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 18-24/timme
80,00
Öppningsavgift
100,00
Avgifter för leverans

Skattesats bestämmas enligt produkten.

Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €, gäller inte bibliotekets fjärrlåneservice.

Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna.

Post-, bank- o.a. leveransavgifter enligt de verkliga kostnaderna.