Rikkauksien Hame 15 Hameenkoski Osa

Prislista

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) innehåller stadganden om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer skall vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna.

Vägledning om prissättning finns också i förordningarna på grundval av lagen om lön, ministeriernas beslut och särskilda bestämmelser

Priserna fr.o.m. 1.1.2024
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.

Museiverkets prislista 2024 (pdf-fil, endast på finska)

Moms 0 %

PRIS
Utförseltillstånd (offentligrättslig prestation) 128,00
Rubbningstillstånd (offentligrättslig prestation) 1140,00
Undersökningstillstånd för fornlämningar (offentligrättslig prestation) 101,00

Inträdespriserna till specialutställningar kan avvika från normala inträdesavgifter.

Moms 0 %

Tavastehus slott PRIS
Vuxna 14,00
Barn 7-17 år 7,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 9,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 30,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 3,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.10.-15.12. 2024, vuxna 17,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.10.-15.12. 2024, barn 7-17 v. 9,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-30.92024., vuxna 23,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-30.9., barn 7-17 v. 12,00

Olofsborg
Vuxna 14,00
Barn 7-17 år 7,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 9,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 30,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 3,00
Sambiljett (Olofsborg och Nyslotts landskapsmuseum), 2.1.-15.12.2020, vuxna 17,00

Finlands sjöhistoriska museum
Maritimcentret Vellamo, vuxna 15,00
Maritimcentret Vellamo, medlem i en grupp 10,00
Maritimcentret Vellamo, pensionärer, pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar
10,00
Maritimcentret Vellamo, vuxna, kampanj/lågsäsong10,00
Maritimcentret Vellamo, partner, kampanj/lågsäsong7,00

Sambiljett för museifartyg (FSM: Kemi och Tarmo och KYM: Telkkä)

Vuxna 10,00
Grupper/person
8,00
Fölisö friluftsmuseum
Vuxna 12,00

Barn under 18 år

fri
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 9,00
Entreavgift varje hus separat 5,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 20,00
Vuxna, biljettförsäljning online
11,50

Hvitträsk
Vuxna 14,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 10,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 30,00
Vuxna, biljettförsäljning online13,50

Ekudden
Vuxna
14,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 10,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 30,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 20,00
Vuxna, biljettförsäljning online 13,50


Villnäs

Vuxna
12,00
Barn 7-17 år 6,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Biljett till spökrundturen, andel av försäljning/person6,00

Langinkoski
Vuxna 10,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 7,00

Fängelset
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Familjebiljett (2 vuxna och barn) 25,00
Grupper min. 10 personer/person 6,00
Skolelevsgrupp/person, läraren fritt inträde
4,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-30.9.2024, vuxna 23,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-30.9.2024, barn 12,00
Inkl. moms 24 %
Alla museer PRIS
Övervakningsavgift, 1 timme 55,00
Övervakningsavgift utanför öppethållningstider 105,00
Hvitträsk
Guidning/timme 70,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 40,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.) 155,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme 100,00
Tavastehus slott
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 20 min. 90,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme 30,00

Langinkoski
Guidning/presentation till museet 70,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, freelance guide 140,00
Öppningsavgift utanför öppettider/gång 80,00
Öppningsavgift utanför säsongens öppettider/gång, inkl. egen guide

300,00


Villnäs
Guidning 45 min.45,00
Guidning utanför öppethållningstider 45 min. (inkl. övervakningavgift osv.)105,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme
105,00
Övervakningsavgift om gruppen har sin egen guide/timme 75,00
Avgift för deltagande i en guidad tur/person, köpt online3,00

Olofsborg
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 30 min. 105,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
30,00
Födelsedagsguidning, barn30,00

Fölisö friluftsmuseum
Guidningför skolgrupper och basguidning, 1 timme 70,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 40,00
Verkstad
100,00
Specialguidning, 1 timme105,00
Guidning utanför öppethållningstider: guidningsavgift + inträdesavgift + 100 €

Finlands sjöhistoriska museum
Guidning, 1 timme 80,00
Guidning, halv timme 40,00
Guidning för skolgrupper, 1 timme 50,00
Guidningför skolgrupper, halv timme 25,00
Verkstad för skol- och barngrupp
60,00
Bakgrundsturné80,00
Guidad tur på museibåtar
80,00

Ekudden
Guidning/timme 70,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 40,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Öppethållningsavgift utanför öppethållningstider också mån och tis
105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
155,00

Priserna inkluderar 24 % moms

Hvitträsk
Hyran inkluderar basguidning (0,5 timme) och inträde till museet.
Stuga (kan hyras utanför museets öppettider) 525,00
Mötesrum i norra änden, heldag, max. 8 timmar 420,00
Mötesrum i norra änden, halvdag, 1–4 timmar 265,00
Mötesrum, extra timme kl. 9–17 55,00
Ateljé/dag 525,00
Pokkamonttu, 8 personer, kl. 9–17 (ingen internetförbindelse) 210,00
Pokkamonttu, halvdag, max. 4 timmar (vigslar) 160,00
Södra terrassen, kl. 11–17/timme 65,00
Öppethållningsavgift för alla lokaler efter kl. 17/timme 105,00
Öppethållningsavgift för alla lokaler efter kl. 21/timme 210,00
Tavastehus slott
Salen i nordöstra flygeln/dag 265,00
Kungssalen/dag 370,00
Kungssalen, max. 1 timme 300,00
Hela festvåningen/dag 1 680,00
Kapellet/dag 265,00
Kapellet, vigsel och andra tillställningar 200,00
Bagarstugan/dag 300,00
Kanontornet/dag 300,00
Föreläsningssal kl. 8–16 375,00
Föreläsningssal, halvdag (max. 4 timmar) 190,00
Föreläsningssal efter kl. 16/timme 75,00
Kyrkosalen/dag 265,00
Slottsstugan 300,00
Södra gården/dag 630,00
Södra gården/timme 105,00
Bostadsrum + dansparkett/dag 150,00
Dansparkett 45,00
Öppethållningsavgift, utanför slottets öppettider, timme 75,00
Langinkoski – kan endast hyras utanför öppettiderna
Fiskestugan, kvällstillställning under öppethållningssäsong, timavgift (18–22) 150,00
Utanför öppethållningssäsongen:
Fiskestugan, evenemang, heldag, max. 8 timmar 600,00
Fiskestugan, evenemang, halvdag, 4 timmar 400,00
Fiskodlingen, evenemang, timavgift 100,00
Fiskodlingen, kvällsevenemang, max. 4 timmar 250,00
Villnäs
Möte i annexet/verkstadslokal, kl. 8–17, extra timmar 50 euro 105,00
Olofsborg
Kungssalen/dag 580,00
Kongressalen/dag 525,00
Kongressalen/halvdag (t.ex. för vigsel, max. 4 timmar) 262,50
Centralhallen/dag (uthyrs endast utanför slottets öppettider) 525,00
Klocktornets nedre våning/dag/kväll 265,00
Kapellet/dag (max. 2 timmar) 200,00
Prästkammaren/dag (1.5–30.9) 130,00
Tjocka bastionen/dag 372,00
Bröllopspaket 1 (kungssalen, centralhallen och klocktornets nedre våning) 1 050,00
Bröllopspaket 2 (slottstugan, centralhallen och klocktornets nedre våning) 630,00
Festlokalen på nedre våningen (kungssalen, centralhallen, klocktornets nedre våning, kongressalen) 1 680,00
Stora slottsgården/dag 1 050,00
Stora slottsgården/dag, tak och läktare 4 650,00
Uthyrning av anordningar och möbler
Uthyrning och stämning av flygel 210,00
Öppethållning utanför museets öppettider, timme 75,00
Flyttningsavgift för elektrisk flygel och andra större flyttningar av möbler 105,00
Fölisö friluftsmuseum
Karuna kyrka 320,00
Idensalmi prästgård, mötesrum, heldag 265,00
Idensalmi prästgård, mötesrum, halvdag 160,00
Idensalmi prästgård, hela prästgården (ej museibutiken), 16.9–14.5, heldag 840,00
Idensalmi prästgård, hela prästgården (ej museibutiken), 16.9–14.5, halvdag 580,00
Bröllopspaket: Karuna kyrka, Prästgårdens sal för kvällsbruk inkl. öppethållningsavgift fram till kl. 20 970,00
Efter kl. 17 tillkommer öppethållningsavgift (100 euro/timme kl. 17–22, övriga tider enligt överenskommelse) 105,00
Finlands sjöhistoriska museum/Maritimcentret Vellamo
Auditorium, heldag (kl. 8–17) 780,00
Auditorium, halvdag 450,00
Auditorium, extra timme (max. 1 timme) 70,00
Undervisningslokal, 60 personer, heldag (kl. 8–17) 700,00
Undervisningslokal, 30 personer, heldag (kl. 8–17) 350,00
Undervisningslokal, 30 personer, timavgift (kl. 8–17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, heldag (10–18) 400,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, halvdag (4 timmar) 250,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, timavgift (8–17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, kvällsevenemang (17–21) 600,00
Isbrytaren Tarmo, hela fartyget, heldag (8 timmar, kl. 8–18) 1 200,00
Isbrytaren Tarmo, hela fartyget, halvdag (max. 4 timmar, kl. 9–18) 500,00
Isbrytaren Tarmo, hela fartyget, timavgift (kl. 9–21) 200,00
Båthallen kan bokas för privata evenemang utanför öppettiderna
Timavgift kl. 10–17 150,00
Kvällsevenemang utanför öppettiderna kl. 17–21, från *) 600,00
*) Öppethållningsavgift från 150 €/påbörjad timme tillkommer priset.
Ekudden
Salen på nedre våningen, timpris utanför öppettiderna 340,00
Matsalen på övre våningen, halvdag (max. 4 timmar, mån–tis kl. 8–17 och mån–sön kl. 17–22) 1 890,00
Mötesrum, heldag (kl. 8–17) 420,00
Mötesrum, halvdag (max. 4 timmar) 265,00
Bastu (inkl. handdukar) (kl. 17–22) 3 675,00
Parken (mån–tis kl. 10–17 och mån–sön kl. 17–24) 1 365,00
Parken (mån–tis kl. 10–17 och mån–sön kl. 17–24), halvdag (max. 4 timmar) 945,00
Lusthuset (kl. 8–17) 630,00
Lusthuset, timpris (kl. 8–17) 210,00
Parken och lusthuset (mån–tis kl. 10–17 och mån–sön kl. 17–22) 1 575,00
Mötespaket:
Ledningsgruppspaket: mötesrum, matsal, bastu 5 145,00
Alla priser inkluderar en museiguidning och guide.
Extra guide 60 euro/guidning
Öppethållningsavgift för alla lokaler efter kl. 17/timme 105,00
Öppethållningsavgift för alla lokaler efter kl. 21/timme 210,00
Fängelse
Fängelsets centralkorridor/evenemang 1 000,00
Fängelsets gård/evenemang 525,00
Öppethållning utanför Fängelsets öppettider, timme 75,00
Avbokningsavgift för lokalbokningar
31 dygn före evenemanget 0 % av grundhyran
30–21 dygn före evenemanget 25 % av grundhyran
20–15 dygn före evenemanget 50 % av grundhyran
14–8 dygn före evenemanget 75 % av grundhyran
7 dygn eller senare 100 % av grundhyran
Museiverket har rätt att debitera även andra kostnader som orsakas av användning av lokalerna (t.ex. extra städning på grund av användarens verksamhet).

Inkl. moms 24 %

PRIS
Prisgrupp 1 (kravgrupp 1-6) 82,00
Prisgrupp 2 (kravgrupp 7-8) 105,00
Prisgrupp 3 (kravgrupp 9-12)132,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Konservering/timme 97,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme63,00
Kartläggning av kondition, fotogrammetri (se pris för experttjänst)
Hjälp med insamlingsarbete, rådgivning (se pris för experttjänst)
Hantering av objektlån från den kulturhistoriska samlingen78,00
Hantering av objektlån för arkeologiska samlingar78,00
För storkunder och Centret för samlingarnas kunder skickas en separat offert.
Röntgenfotografering/timme
120,00
Användning av Konserveringsenhetens röntgenbilder och andra konserveringsbilder likaså Bildsamlingarna
Djupfrysning/gång
186,00
Priser för vacumfrystorkade föremål enligt skild offert
Subkriittiset konservointikäsittelyt erillisen tarjouksen mukaisesti
På priset tillkommer en föremålslogistikavgift på 63 €/timme
Förvaringsservice i Centret för samlingarna i Vanda:
Hyll- och lastpallsförvaring m3/mån
20,81
Nätväggsförvaring m2/mån
6,57

Moms 0 %

GIVNA UTBETALNINGAR ENLIGT LAGEN OM MYNDIGHETERNAS OFFENTLIGA VERKSAMHET PRIS
Avtryckstjänst - vanliga avtrycksbeställningar
Papperskopia eller fil av dokument utskrivnings storlek A4-A3
A4/sida 0,65
A3/sida 1,30
Bundet dokument/sida 1,30

Papperskopia eller fil från elektroniska användnings- eller synbegränsade material
Timarbete 45,00


Sökningsavgift
För sökning av information, som debiteras utöver avtryckskostnaden
Den första 0,5 timmen är gratis
För varje 0,5 h efter det 32,00
Betalningen debiteras, fasten dokumentet inte hittas.

FÖRETAGSEKONOMISKA BETALNINGAR
inkl. moms 24 %
PRIS
Avtryckstjänsternas tilläggs- och specialtjänster


Digitaliserin som timarbete. Ursprungliga storleken högst A3.Kopian skickas som pdf-fil. Nerteckningsredskapen debiteras skilt. 65,00

Kartor och ritningar i Museiverkets arkiv
Icke digitaliserade ritningar/kartor, materialens hanteringsavgift som timarbete. Minimidebitering 0,5 timmar65,00
Till hanteringsavgiften av digitaliseringen kommer även utgifter som utomstående tjänsteleverantörerna debiterat kunden.

Ritningarnas/kartornas frakt- och digitaliseringsavgifter av utomstående tjänsteleverantörer betingar enligt leverantörernas prislistor. Leveranstid enligt överenskommelse.

Angående de digitaliserade kartorna/ritningarna följes bildtjänstens prislista för digitalisering/leveranser (per bild) 23,00

Bildtjänster
Se bildtjänsternas prislista, teckningar och kartor

Övriga avgifter
Ett faktureringstillägg på debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €.
10,00
Packnings- och postavgifter enligt verkliga utgifter expences.

Inkl. moms 24 %

PRIS
Timdebitering för åtskiljning, avpassning och analysering av materialet. Kostnad per timme: 100,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Material som uppdateras, hela materialet 9840,00
Uppdatering av material, regional begränsning, det skattefria priset beräknas enligt det beställda antalets andel (beställt antal/hela materialet) av överlåtelsepriset vid överlåtelsetidpunkten.
Årlig uppdatering 15 % av anskaffningspriset, hela materialet 1476,00

Därtill uppbäras kostnader som förorsakas av åtskiljning av materialet från registret. Kostnaden räknas enligt gällande prislista. Kostnad per timme: 100,00

Inkl. moms 0 %

PRIS
Utställningar
Pris enligt överenskommelse.
Ersättning för en borttappad nyckel (forskarrum, fack)
50,00

Inkl. moms 0 %

Fjärrlån/beställing PRIS
Statliga, kommunala och statsunderstödda bibliotek (offentligrättslig prestation) 9,00

Inkl. moms 24 %

Fjärrlån/beställing PRIS
Övriga inhemska bibliotek 12,40
Biblioteket levererar fjärrlån endast ur egna samlingar.
Till bibliotek i utlandet expedieras fjärrlån avgiftsfritt enligt ömsesidighetsprincipen.
Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf)
de första 10 sidor 7,00
de följande 10 sidor
4,00

Förseningaavgifter/volym/dygn, högst 5,00 €/volym

Låneförbud träder i kraft, när böterna uppgår sammanlagt till 15,00 € eller när volymen är 15 dagar försenad.

0,50
Självbetjäningskopiering/sida0,50
Ersättning för försvunnet eller skadat material, moms 0 %

PRIS

anskaffatningspris för nytt material, högst 80,00
Informationstjänster, moms 24 %

Informationssöknings uppdrag eller annat expertarbete, 1 h utan kostnader, efter det för varje ½ timme 32,00

Inkl. moms 24 %

En digitaliserings-/leveransavgift indrivs av Museiverket för de levererade bilderna. Enbart i undantagsfall indrivs separata bruksavgifter. Ifall visandet/användandet av bilderna inte är begränsat, publiceras bilderna som digitaliserats på kundernas beställning i webbtjänsterna till allas förfogande av Museiverket enligt dess tidtabell.
BILDSPECIFIK DIGITALISERINGS-/LEVERANSAVGIFT PRIS
Innehåller en nödvändig digitalisering och/eller en digital lagring leverans via nedladdningstjänsten, 300 ppi, RGB, TIFF
fram till storlek A3/A2 (den största storleken som fås ur kameran)
23,00

ÖVRIGA BILDTJÄNSTER
Omfattande bildsökningar och informationstjänst som kräver speci-alåtgärder

Den första ½ timmen är avgiftsfri.
Timarvode för uppsökande av information, fastän den begärda informationen inte skulle hittas, minimiarvode ½ timme.
För varje påbörjad ½ timme efter den avgiftsfria tiden.
39,00

Fotograferingsavgift
Fotografernas timarvode för fotografering av bildsamlingar
97,00
Minimiarvode ½ timme49,00
Priset debiteras då Museiverkets samlingar enligt kundens specialbehov fotograferas på hens beställning. Leveransen av den digitala lagringen (300 ppi, RGB, TIFF) tillsätts i priset 20,00 euro / bild (inkl. moms)

Lagring av bildfiler
USB-minne
13,00
Själva nedladdningen är kostnadsfri via den angivna länken.

Bruksavgifter enbart i undantagsfall som meddelats separat
Bruksavgiften är bildspecifik och den indrivs enbart i undantagsfall som meddelats separat. Bruksavgiften möjliggör även kommersiellt bruk av samma produkt i olika versioner samt i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen. Bilder måste i webbruk visas som förminskade.
Bruksavgift 60,00
Bruksavgiften för reklam- och marknadsföringsavsikt bestäms från fall till fall, t.ex. i tidningsreklam från 200,00
Bruksavgift för smalfilm och övrig rörlig bild, påbörjad minut / lagring
170,00

Leveransvillkor
Leveranstider och avgifter

Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.

Leveranstider för föremålsfotograferingar enligt separat överenskommelse.

Om summan på beställningen är under 30,00 euro tilläggs ett faktureringstillägg på 10,00 euro (inkl. moms) för små inköp, då man betalar med faktura.

Förpackningsavgifter och porton enligt riktiga kostnader, minst 3,00 euro.


Villkor gällande användning av bilder
Kunden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Användningen av personbilder i marknadsföring och reklam är förbjuden utan samtycke av den person som syns på bilden.

Kunden ansvarar för ändamålsenlig bildbehandling. Enligt god sed nämns eventuella bildförändringar och -redigeringar i samband med bildanvändningen. Om man vet namnet på tillverkare och/eller fotograf, underavdelning med eget samlingsnamn och specialsamling, samling och ägare måste det nämnas i samband med bilden.

Museiverket strävar efter att den information som de publicerar är korrekt. Bildinformationen kan ändå innehålla bristfälligheter och felaktigheter. Om ni upptäcker fel ber vi er kontakta kundtjänsten för Bildsamlingarna. Kunden ansvarar för att kontrollera att bilderna och informationen är korrekt då de publiceras.

Ifall bilderna inte innehåller begränsningar är det med ett fotograferingstillstånd avgiftsfritt att använda självtagna fotografier i lärdomsprov.


Vi ber er leverera ett friexemplar av den tryckta publikationen i vilken bilden har använts till Museiverkets bibliotek.

Inkl. moms 24 %

PRIS
Användningsavgift för bild, reklambruk (tidning, TV, internet, kampanj)300,00
Användningsavgift för bild, publikation (kommersiellt bruk, bok, tidning eller tidskrift, internet) 50,00
Användningsavgift för bild (vetenskaplig litteratur, lärdomsprov, släktforskning)
15,00
Fotograferingstillstånd (för eventuell övervakning tas ut en ersättning per timme)
50,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 7-18/timme
60,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 18-24/timme
80,00
Öppningsavgift om utanför öppettiderna men på en öppningsdag
120,00
Avaamismaksu, jos kohde avataan päivänä, jolloin muuten suljettu / hinta alkaen300,00
Platsavgift / bokningsavgift / pris från50,00
Arrangemangsavgift (om möbler etc. ändras) / timme60,00

Skattesats bestämmas enligt produkten.

Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €, gäller inte bibliotekets fjärrlåneservice.

Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna.

Post-, bank- o.a. leveransavgifter enligt de verkliga kostnaderna.