Rikkauksien Hame 15 Hameenkoski Osa

Prislista

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) innehåller stadganden om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer skall vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna.

Vägledning om prissättning finns också i förordningarna på grundval av lagen om lön, ministeriernas beslut och särskilda bestämmelser

Priserna fr.o.m. 1.1.2020
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.

Museiverkets prislista 2020 (pdf-fil)

Tillstånd och intyg

Moms 0 %

PRIS
Utförseltillstånd (offentligrättslig prestation) 110,00
Rubbningstillstånd (offentligrättslig prestation) 450,00
Undersökningstillstånd för fornlämningar (offentligrättslig prestation) 165,00
Entréavgifter

Inträdespriserna till specialutställningar kan avvika från normala inträdesavgifter.

Moms 0 %

Nationalmuseum PRIS
Vuxna 14,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 10,00
Besök i Nationalmuseets torn, vuxna
5,00

Tavastehus slott
Vuxna 12,00
Barn 7-17 år 6,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år)
2,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2020, vuxna 14,00
Sambiljett (Tavastehus slott och Museo Militaria), 2.1.-30.4. och 1.9.-15.12.2020, barn 7-17 v. 7,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, vuxna
19,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, barn 7-17 v. 9,00

Olofsborg
Vuxna 12,00
Barn 7-17 år 6,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Skolelevsgrupp/person 4,00
Sagoguidning för barnhemsgrupper/barn (under 7 år) 2,00
Sambiljett (Olofsborg och Nyslotts landskapsmuseum), 2.1.-15.12.2020, vuxna 13,00

Finlands sjöhistoriska museum
Maritimcentret Vellamo, vuxna 12,00
Maritimcentret Vellamo, medlem i en grupp 8,00
Maritimcentret Vellamo, pensionärer 8,00

Isbrytaren Tarmo, vuxna 5,00

Fölisö friluftsmuseum
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers., nedsatt pris den 15–31 maj och den 1–15 september när endast en del av objekten är öppna för allmänheten) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Entreavgift varje hus separat 4,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 16,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 6,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 36,00

Hvitträsk
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00

Ekudden
Vuxna
10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), vuxna 16,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), barn 7-17 år 6,00
Sambiljett (Fölisö - Ekudden), familjebiljett 36,00


Villnäs

Vuxna
10,00
Barn 7-17 år 4,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 8,00
Familjebiljett (2 vuxna och max. 4 barn) 25,00

Langinkoski
Vuxna 8,00
Rabattbiljett (pensionärer, studerande, arbetslösa, beväringar och grupper över 10 pers.) 6,00

Fängelset
Vuxna 10,00
Barn 7-17 år 4,00
Familjebiljett (2 vuxna och barn) 25,00
Grupper min. 10 personer/person 6,00
Skolelevsgrupp/person, läraren fritt inträde
4,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, vuxna 19,00
Sambiljett (Tavastehus slott, Museo Militaria och Fängelset), 2.5.-31.8.2020, barn 9,00
Guidningar och verkstäder

Inkl. moms 24 %

Alla museer PRIS
Övervakningsavgift, 1 timme 55,00
Övervakningsavgift utanför öppethållningstider 105,00

Hvitträsk
Guidning/timme 65,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
105,00
Guidad visning i museet under museets öppettider, max. 20 min.
90,00
Guidad visning i museet utanför museets öppettider, max. 20 min.
160,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
30,00

Tavastehus slott
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 20 min. 90,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme 30,00

Langinkoski
Guidning/presentation till museet 60,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, egen guide 105,00
Guidning utanför öppethållningstider, inkl. öppningsavgift, freelance guide 140,00
Öppningsavgift utanför öppettider/gång 70,00
Rollguidning (Kotkaguides) beställd via Nationalmuseum 130,00
Special- / dramaguidning, egen guide 90,00

Villnäs
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme
105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.) 65,00

Olofsborg
Kvällsguidning/guide, 1 timme 75,00
Öppethållningsavgift, 1 timme 75,00
Visning av slottet, max. 30 min. 105,00
Guidning, 1 timme 75,00
Verkstad för skolgrupp 1,5 timme
30,00
Födelsedagsguidning, barn30,00

Fölisö friluftsmuseum
Guidning för skolgrupper och basguidning, 1 timme 55,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 30,00
Verkstad
75,00
Guidning utanför öppethållningstider: guidningsavgift + inträdesavgift + 100 €

Nationalmuseum
Guidning 85,00
Veckoslutsguidning
105,00
Guidning för skolgrupper 55,00
Specialguidning för vuxna
160,00
Specialguidning för skolelever105,00
Födelsedagsguidning, barn 85,00
Guidning för barngrupper
80,00
Verkstad skolgrupp, max 25 personer, 60-100€ eller 60€ första timmen, påföljande timmar 20€/timme
65,00
Verkstad för fullvuxna,max 20 personer, 100€/påbörjad timme
105,00
Inledning, max 20 min., under 50 personer
105,00
Inledning, max 20 min.,över 50 personer
210,00
Guidning i nationalmuseets torn
65,00
Öppning- / stängningsavgift utanför öppethållningstider, gång
120,00

Finlands sjöhistoriska museum
Guidning, 1 timme 60,00
Guidning, halv timme 30,00
Guidning för skolgrupper, 1 timme 40,00
Guidning för skolgrupper, halv timme 20,00
Verkstad för skol- och barngrupp
60,00

Ekudden
Guidning/timme 65,00
Guidning för skolgrupper och basguidning/halv timme 35,00
Specialguidning, 1 timme 105,00
Öppethållningsavgift utanför öppethållningstider också mån och tis
105,00
Guidning utanför öppethållningstider (inkl. övervakningavgift osv.)
105,00
Hyror för lokaliteter

Inkl. moms 24 %

Hvitträsk PRIS
Hyran inkluderar guidning i museet (1/2 timme) och inträdesavgifter.

Storstuga, kl. 9-17 525,00
Mötesrum i norra flygel, hela dagen, max 8 timmar
420,00
Mötesrum i norra flygel, halva dagen, 1-4 timmar
265,00
Eero-rummet i norra flygel, max 6 personer, kl. 9-17
160,00
Eero-rummet i norra flygel, halva dagen, max 4 timmar
130,00
Debitering per timme för alla möteslokaler, kl. 9-17
55,00
Ateljé, dag
525,00
Pokerhålan, 8 personer, kl. 9-17
210,00
Pokerhålan, halva dag, max 4 timmar
160,00
Pokerhålan och bastu, kl. 9-17
315,00
Pokerhålan och bastu efter kl.17, per timme
105,00
Pokerhålan och bastu, halva dagen, max 4 timmar
210,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler om kvällarna kl. 17-22
105,00
Debitering per timme för hyrning av lokaler efter kl. 22
210,00
Södra terassen, pris per timme, kl.11-17
55,00
Övervakningsavgift per timme efter kl. 17, alla lokaler
105,00
Guidning i restaurangen, kl. 17-20, max 0,5 timme
160,00

Tavastehus slott
Salen i nordöstra flygeln, dag 265,00
Kungasalen, dag 370,00
Kungasalen, max. 1 timme 265,00
Hela festvåningen, dag 1680,00
Kapellet, dag
265,00
Kapellet, vigsel och andra evenemang 180,00
Bakstugan, dag 265,00
Kanontornet, dag 295,00
Föreläsningssalen, kl. 8-16 315,00
Föreläsningssalen, efter kl. 16 390,00
Kyrkosalen, dag
265,00
Slottsstugan
265,00
Mötespaket A (föreläsningssalen och rummet med miniatyrmodeller), dag 525,00
Mötespaket B (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller och kyrkosalen), dag 735,00
Mötespaket C (föreläsningssalen, rummet med miniatyrmodeller, kyrkosalet och rum i tredje våningen), dag 1075,00
Södra gården, dag 630,00
Festplanen, dag 525,00
Festplanen/timme och Södra gården/timme
105,00
Rummet med miniatyrmodeller, dag 210,00
Boningsrum + dansparkett, dag 105,00
Dansparkett 45,00

Langinkoski
Fiskestugan, kvällstillställning under öppethållningssäsongen, ersättning/timme (18-22) 150,00
Utanför öppethållningssäsongen:
Fiskestugan, tillställning, hela dagen, max. 8 timmar 600,00
Fiskestugan, tillställning, halva dagen, 4 timmar
400,00
Fiskkläckeriet, tillställning, timersättning 100,00
Fiskkläckeriet, kvällstillställning, max. 4 timmar 250,00

Villnäs
Gårdsbyggnadens mötes- / verkstadslokal (kl. 8-17)
105,00
Extra timmar 50 €

Olofsborg
Kungasalen, dag 580,00
Kongressalen, dag 525,00
Centralhallen, dag 525,00
Nedre våningen i klocktornet, dag 265,00
Nedre våningen i klocktornet, dag 265,00
Prästens kammare, dag (1.5-30.9)
130,00
Bröllopspaket 1 (kungasalen, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 1050,00
Bröllopspaket 2 (slottsstugan, centralhallen och nedre våningen i klocktornet) 663,00
Festsalar i nedre våningen (kungasalen, centralhallen, nedre våningen i klocktornet och kongressalen)
1680,00
Stora slottsgården, dag 1050,00
Stora slottsgården, tak och salong, dag
2625,00
Uthyrning av anordningar
Uthyrning och stämning av flygel
210,00

Fölisö friluftsmuseum
Karuna kyrka 290,00
Veranda av Kahiluoto herrgård, timme
105,00
Iisalmi prästgård, Salen, hela dagen
420,00
Iisalmi prästgård, Salen, halva dagen
265,00
Iisalmi prästgård, verkstadsrum, hela dagen
420,00
Iisalmi prästgård, verkstadsrum, halva dagen
265,00
Iisalmi prästgård, andra rum, hela dagen
265,00
Iisalmi prästgård, andra rum, halva dagen
160,00
Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ej museibutiken), mellan 16.9-14.5, hela dagen
840,00
Iisalmi prästgård, hela prästgården ( ej museibutiken), mellan 16.9-14.5, halva dagen
580,00
Efter kl 17 tilläggs en övervakningsavgift på hyran ( 100€/timme kl 17-22, andra tider enligt överenskommelse).
105,00


Nationalmuseum
Säsongpris: Juli-augusti, december-januari, 10% rabatt på priserna
Rabatt baserad på användarantal: Var femte gång gratis, användarantalens tidsfönster till stora lokaler 24 mån. och till mindre lokaler 12 mån.
Auditoriet, max 220/250 personer, hela dagen (kl. 8-17) 2600,00
Auditoriet, max 220/250 personer, halva dagen (max 4 timmar), kl. 8-17 1700,00
Auditoriet för grupper under 140 personer, hela dagen (kl. 8-17)
1800,00
Auditoriet för grupper under 140 personer, halva dagen (max 4 timmar, kl. 8-17)
1300,00
Auditoriet, under 80 personer, hela dagen1300,00
Auditoriet, under 80 pesroner, halva dagen ( max 4 timmar, kl 8-17)850,00
Auditoriet, övriga timmar kl. 7-18/timme 365,00
Auditoriet, övriga timmar, kl.18-24/timme 440,00
Konferensrum, 1 vån., hela dagen
420,00
Konferensrum, 1 vån., halva dagen
210,00
Konferenssalen, 1 vån., hela dagen (kl. 8-17)
850,00
Konferenssalen, 1 vån., halva dagen
500,00
ATELJEE Fest-/konferenssalen, 2 vån., hela dagen (kl. 8-17)
1200,00
ATELJEE Fest-/konferenssalen, 2 vån., halva dagen
735,00
ATELJEE Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 7-18/timme
190,00
ATELJEE Fest-/konferenssalen, extra timmar kl. 18-24/timme
255,00
Mansku-kabinett, hela dagen
500,00
Mansku-kabinett, halva dagen
250,00
Caféets gård i privat bruk
1050,00
Restaurangsalen Karhunpesä
750,00
Restaurangsalen/videokanon 525,00
Centralhallen
2650,00
Centralhallen i samband med uthyrning av auditoriet
1400,00
Slottsgård
1050,00
Resning av tält och hyra/dag
295,00
Resning av tält (4 st.) och hyra/dag
1050,00
Utomhusområden, som, kostar 1 000-3 000 euro, avtalas särskilt beroende på evenemangets omfattning och användningen av andra lokaler samtidigt.
Mötesgästens servicepaket:
Mötesgästens servicepaket ( innehåller vaktmästare för halva dagen 4+1 timme, eller hela dagen 8+1 timme, guidad tur,kongresstekniker samt kongressvärdinna/-värd. Till de stora mötes- och festlokalerna: Auditoriet, Centralhallen, Ateljén och Karhunpesä.
Mötesgästens servicepaket, hela dagen (8+1 timme)
565,00
Mötesgästens servicepaket, halva dagen (4+1 timme)
315,00
Mötesgästens servicepaket, kväll (4+1 timme)
345,00
Mötesgästens servicepaket, kväll söndagar
395,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (07-18)
63,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (18-24)
84,00
Vaktmästare / organiseringsavgift / garderobsavgift / timme (24-07)
126,00
Dagshyra för skärmen på konferensvåningen, byte av material
126,00
Dagshyra för skärmen i Centralhallen, byte av material
126,00
Dagshyra för videokanonen i Centralhallen och för installation av material
189,00
Tillställningens direktsändning
525,00
Tillställningens inspelning
265,00
Inspelningens editering/timme
63,00
Ljusplanering och redigering:
Basic (innehåller 10 st lampor utan programmering under tillställningen)
315,00
Luxury (innehåller 20 st programmerade lampor, som kan placeras i två lokaler.
630,00
Alla mötes- och festlokalers hyra innehåller gratis inträde till museet under museets öppethållningstider ( ti, to-sö klo 11-18, ons kl 11-20, på sommaren även på måndagar.
Kommisionskontraktsrabatt för avtalspartners från hyra: 10% rabatt

Finlands sjöhistoriska museum / Maritimcentret Vellamo
Auditoriet, hela dagen (kl. 8-17) 780,00
Auditoriet, halva dagen 450,00
uditoriet, övriga timmar (max 1 timme) 70,00
Undervisningsutrymmen, 60 personer, hela dagen (kl. 8-17) 700,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, hela dagen (kl. 8-17) 350,00
Undervisningsutrymmen, 30 personer, timersättning (kl. 8-17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, hela dagen (kl. 10-18) 400,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, halva dagen (4 timmar) 250,00
Isbrytaren Tarmo, mässen, timersättning (kl. 8-17) 70,00
Isbrytaren Tarmo, kvällsevenemang (kl. 17-21) 500,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten, hela dagen (8 timmar, kl. 8-18) 1000,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten, halva dagen (max. 4 timmar kl. 9-18) 500,00
Isbrytaren Tarmo, hela båten, timersättning (kl. 9-21) 200,00
Kvällsevenemang utanför öppethållningstid (inte i isbrytaren Tarmo)
Öppethållning mån-fre / påbörjad timme 205,00
Öppethållning lör-sön / påbörjad timme 405,00

Ekudden
Bottenvåningens sal, priset per timme utanför museets öppethållningstider
340,00
Övre våningens matsal (mån-tis kl. 8-17 och mån-sön kl. 17-22)
1890,00
Övre våningens matsal, en halv dag (max 4 timmar, om kvällar kl. 17-22 max 4 timmar)
1260,00
Mötesrum, hela dagen (kl. 8-17) 420,00
Mötesrum, halva dagen (ma 4 timmar)
265,00
Mötesrum, debitering per timme
130,00
Bastu (ink. handdukar), kl. 17-22
3675,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24)
1365,00
Park (män-tis kl. 10-17 och mån-sön kl. 17-24), halva dagen (max 4 timmar) 945,00
Lusthus (kl. 8-17)
630,00
Lusthus, priset per timme (kl. 8-17)
210,00
Park och lusthus (mån-tis kl. 10-17 och mån-sön kl.17-22)
1575,00
Mötespaket:
Mötespaket för ledningsgrupp (mötesrum, matsal, bastu)
5145,00

I alla hyrespriser ingår en museiguidning med guide.
Extra guide 60 €/guidning
Extra timmar utanför normala hyrestider (i parentes):
På priserna tillkommer en väktaravgift på 50 €/timme kl. 8-17 och 100 €/timme kl. 17–22. Övriga tider enligt överenskommelse.


Fängelset
Fängelsets mittgång/tillställning 1000,00
Fängelsets gård/tillställning 525,00
Fängelsets bibliotek, mötesanvändning/tillställning 210,00

Avbokningsavgifter vid utrymmesbokningar
31 dygn före evenemanget 0 % av bashyran
30-21 dygn före evenemanget 25 % av bashyran
20-15 dygn före evenemanget 50 % av bashyran
14-8 dygn före evenemanget 75 % av bashyran
7 dygn eller senare 100 % av bashyran

Avgift för arrangemang ingår i hyran för lokal.
Museiverket har rätt att uppbära även andra avgifter som föranleds av användningen av lokaler (t.ex. extra städning föranledd av användarens verksamhet).
Samlingstjänster

Inkl. moms 24 %

PRIS
Konservering/timme 97,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme
63,00
Föremålslogistik i samlingscentralen/timme78,00
För storkunder och Centret för samlingarnas kunder skickas en separat offert.
Röntgenfotografering/timme
120,00
Användning av Konserveringsenhetens röntgenbilder och andra konserveringsbilder likaså Bildsamlingarna
Djupfrysning/gång
150,00
Priser för vacumfrystorkade föremål enligt skild offert
På priset tillkommer en föremålslogistikavgift på 63 €/timme
Förvaringsservice i Centret för samlingarna i Vanda:
Hyll- ,lastpallsförvaring m3/mån
19,93
Nätväggsförvaring m2/mån
6,29
Utbildnings-, konsult- och sakkunskapsservice

Inkl. moms 24 %

PRIS
Prisgrupp 1 (kravgrupp 1-6)
78,00
Prisgrupp 2 (kravgrupp 7-8) 91,00
Prisgrupp 3 (kravgrupp 9-12)104,00
Dokument

Moms 0 %

PRIS
Avtryckstjänst - vanliga avtrycksbeställningar


Papperskopia eller fil av dokument utskrivnings storlek A4-A3
A4/sida 0,65
A3/sida 1,30
Bundet dokument/sida 1,30

Papperskopia eller fil från elektroniska användnings- eller synbegränsade material
Timarbete 45,00


Sökningsavgift
För sökning av information, som debiteras utöver avtryckskostnaden
Den första 0,5 timmen är gratis
För varje 0,5 h efter det 32,00
Betalningen debiteras, fasten dokumentet inte hittas.
Inkl. moms 24 %
Företagsekonomiska betalningar PRIS
Avtryckstjänsternas tilläggs- och specialtjänster

Digitalisering till inspelningsapparat
Originalets storlek max. A3. Kopian skickas som PDF
Digitalisering som timarbete
Inspelningsapparater debiteras skilt. 65,00

Självbetjäningsskanning/kopiering/sida

Bildtjänster
Se bildtjänsternas prislista, teckningar och kartor

Övriga avgifter
Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €.
Packnings- och postavgifter enligt verkliga utgifter expences.
Musketti

Inkl. moms 24 %

PRIS
Musketti-tillämpning (1 användare) 5 210,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 6 880,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 9 090,00
Årlig avgift för underhållet är 10 % av inköpspriset.
Om det beställande museet önskar, kan Museiverkets representant komma och installera programmet på platsen. I installationen ingår då följande: Installation/dag + rese- och inkvarteringskostnader 302,00
I grundpriset för Musketti ingår 1-2 dagars användarutbildning (separat för föremåls- och bildtillämpning).
För extra utbildning faktureras följande:
Utbildning/dag + rese- och inkvarteringskostnader 302,00
Musketti som asp-service (från Museiverkets server)
Avgift för införande
3 600,00
Årlig avgift för underhållet är 25 % av inköpspriset.
Musketti-tillämpning (1 användare) 1 300,00
Musketti-tillämpning (2-5 användare) 1 720,00
Musketti-tillämpning (över 5 användare) 2 270,00
Icke-professionella museer (lokala museer) som Muskettianvändare
Inköpspris
1 240,00
Årlig avgift är 10% av inköpspriset.
124,00
Service för geografisk data

Inkl. moms 24 %

PRIS
Timdebitering för åtskiljning, avpassning och analysering av materialet. Kostnad per timme:
100,00
Fornlämningsregister

Inkl. moms 24 %

PRIS
Material som uppdateras, hela materialet 9840,00
Uppdatering av material, regional begränsning, det skattefria priset beräknas enligt det beställda antalets andel (beställt antal/hela materialet) av överlåtelsepriset vid överlåtelsetidpunkten.
Årlig uppdatering 15 % av anskaffningspriset, hela materialet 1476,00

Därtill uppbäras kostnader som förorsakas av åtskiljning av materialet från registret. Kostnaden räknas enligt gällande prislista. Kostnad per timme:
100,00
Övrika avgifter

Inkl. moms 0 %

PRIS
Utställningar
Pris enligt överenskommelse.
Ersättning för en borttappad nyckel (forskarrum, fack)
50,00
Bibliotekstjänster

Inkl. moms 0 %

Fjärrlån/beställing PRIS
Statliga, kommunala och statsunderstödda bibliotek (offentligrättslig prestation) 9,00

Inkl. moms 24 %

PRIS
Övriga inhemska bibliotek 12,40
Biblioteket levererar fjärrlån endast ur egna samlingar.
Till bibliotek i utlandet expedieras fjärrlån avgiftsfritt enligt ömsesidighetsprincipen.

Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A4
de första 10 sidor
7,00
de följande 10 sidor
4,00
Kopior för andra bibliotek (fotokopia eller pdf) A3
de första 10 sidor 11,00
de följande 10 sidor 8,00

Förseningaavgifter/volym/dygn
28 dygns lån, högst 4,20 €/volym 0,30
14 dygns lån, högst 9,80 €/volym 0,70
Låneförbud träder i kraft, när böterna uppgår sammanlagt till 15,00 € eller när en volym har varit försenad i två veckor.
Återkravskostnader enligt byråns egna förfaranden
Ersättning för försvunnet eller skadat material: PRIS
Moms 0 %
anskaffatningspris för nytt material, högst 80,00

Informationstjänster PRIS
Inkl. moms 24 %
Informationssöknings uppdrag eller annat expertarbete, 1 h utan kostnader, efter det för varje ½ timme 32,00
Bildtjänster

Inkl. moms 24 %

PRIS
Bildens totalpris utgörs av priset och användningsavgiften på reproduktionen. För privatpersoner är totalpriset minst 20 euro/bild och för andra kunder minst 43 euro/bild. För beställningar under 30 euro tillkommer ett tillägg för små beställningar på 10 euro. I priserna ingår moms.
För vidare användning av bildmaterial rekommenderas bildhantering före användning i utställning/publikation.

Digital bild

Digitalt bilddokument 300 px / RGB, TIFF
Upp till A3
18,00
A2
30,00
Större bilder (timavgift, minimiavgift 78 €) 78,00

När bilden köpas genom portalet www.kuvakokoelmat.fi
15,00
Med licens eller rättighet till fri användning, kan bilder som själv laddas, användas utan avgift.
Om kostnaderna för digitalisering av smalfilmer och motsvarande rörlig bild överenskoms från fall till fall.

ANVÄNDNINGSAVGIFTER
Användningsavgiften gäller per bild. Användningsavgifterna debiteras alltid i samband med bildbeställningen.
Skärmbilder som öppnats i tjänsten www.finna.fi / www.kuvakokoelmat.fi får användas avgiftsfritt enligt bildernas licensvillkor.

Privatpersoner
5,00
Användning för privatperson innebär att bildkopian bevaras i ett eget fotoalbum eller motsvarande, på vägg i ett utrymme som är i eget bruk, i kunskapsprov och i egen utgåva. Dessutom inkluderar användning för privatperson presentation av bilden på webbplatser och social media som upprätthålls av privatpersonen i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. Den som beställer, betalar och använder bilden ska vara en privatperson.

Andra aktörer
Engångsbruk
25,00
Multimediabruk (multibruk)
50,00
Multimediabruk innebär att samma bild används i olika versioner av samma produkt och i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen. På webbplatsen måste bilderna visas i förminskad storlek högst 72 ppi, 1920 x 1080. I fråga om utställningar kan man genom multimediabruk använda bilden i tryckt och elektronisk form i olika versioner på utställningen samt i den tillhörande utställningskatalogen.

Smalfilmer och annan rörlig bild
påbörjad minut/inspelning
170,00

Avtalskunder
Med storkunder kan pris och fakturering avtalas skilt.

Användning av bild i reklam och marknadsföring
Användningsavgiften fastställs från fall till fall. Användningsavgift tex. för tidningsreklam fr.o.m.
200,00

Ritningar och kartor (Museiverkets arkiv)
Ej digiterade ritningar, hanteringsavgift per timme 65,00
Minimiavgift 0,5 timmar
Bildtjänsternas dokumentpriser för de digitaliserade ritningarna är samma.
Ritningarnas/kartornas transport- och digitaliseringsavgifter för utomstående serviceleverantörer betingar enligt leverantörernas prislistor. användningsavgifter.

Foton av föremål
Museiverkets bilder enligt den vanliga prislistan.
Foton som man lovligt har tagit själv kan användas avgiftsfritt i examensarbeten. Detsamma gäller för foton som tagits av föremål i de arkeologiska samlingarna och som används i vetenskapliga publikationer.

ÖVRIGA BILDTJÄNSTER
PRIS

Bläckstråleutskrift på fotopapper (svartvit/färg)
A4-storlek
18,00
A3-storlek
20,00
A2-storlek
25,00

Till priset för utskrifter läggs användningsavgifter enligt prislistan ovan.

Lagring av bildfiler
CD-ROM / DVD
13,00
USB-minne
13,00
Själva nedladdningen är gratis via den skickade länken.

Omfattande bildsökningar och informationstjänst
Timdebitering 78,00
Minimiavgift ½ timmar 39,00

Fotograferingsavgift
Fotografering som utförs av Bildsamlingarnas fotograf, timavgift
78,00
Minimiavgift ½ timmar
39,00
Priset debiteras då Museiverkets föremålssamlingar fotograferas på kundens beställning och kundens önskemål tas i beaktande.

Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.

Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €. Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna, minst 3,00 €. På adressen www.kuvakokoelmat.fi tillkommer inget tillägg för små beställningar.

LEVERANSVILLKOR

Nyttjanderätt
Kunden har engångs-/multimedia-användningsrätt till bilden för det ändamål som fastställs i bildbeställningen. Rätten får inte säljas eller överföras. Kunden ansvarar för anskaffningen av tillstånd till och samtycken för publicering av foton samt för att integritetsskyddet respekteras vid användning av foton. Till exempel användning av personfotografier är förbjudet i/eller marknadsföring eller reklamer, om inte personen gett sitt tillstånd. Möjliga förändringar bör nämnas i samband med fotografiets använding. Museiverkets och fotografens/upphovsmannens namn måste alltid nämnas i samband med bilden, om inte annat bestäms. Kunden ska avgiftsfritt lämna in publikationen där fotot används till Museiverket.

Lagring av bildkopior
Efter användningen enligt avtalet ska de digitala bildfilerna raderas.

Rabatter
Mängdrabatt på användningsavgiften för bilder som används till samma ändamål och som ingår i samma beställning.
10-20 bilder, rabatt - 5 %
21-40 bilder, rabatt - 8 %
över 40 bilder, rabatt - 10 %

Rabatter beviljas inte då beställningen görs via www.kuvakokoelmat.fi.
Fotografering och avgifter

Inkl. moms 24 %

PRIS
Användningsavgift för bild, reklambruk (tidning, TV, internet, kampanj)
300,00
Användningsavgift för bild, publikation (kommersiellt bruk, bok, tidning eller tidskrift, internet)
50,00
Användningsavgift för bild (vetenskaplig litteratur, lärdomsprov, släktforskning)
15,00
Fotograferingstillstånd (för eventuell övervakning tas ut en ersättning per timme)
50,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 7-18/timme
60,00
Väktaravgift för fotografering, kl. 18-24/timme
80,00
Öppningsavgift
100,00
Avgifter för leverans

Skattesats bestämmas enligt produkten.

Ett faktureringstillägg på 10,00 € debiteras när fakturans slutsumma (inkl. moms) är under 30,00 €, gäller inte bibliotekets fjärrlåneservice.

Förpackningskostnaderna enligt de verkliga utgifterna.

Post-, bank- o.a. leveransavgifter enligt de verkliga kostnaderna.