Arkeologiska fälttjänster

Sidans innehållsförteckning
Sållning vid arkeologisk utgrävning. Kuvaaja: Marianna Niukkanen. Objektinumero: AKDG2381_34

Arkeologiska fälttjänster

Enheten för arkeologiska fälttjänster utför arkeologiska undersökningar i hela Finland både som tjänstearbete och på beställning.

Huvuddelen av verksamheten utgörs av uppdragsundersökningar i samband med olika större bygg- och markaanvändningsprojekt. Den s.k. provutgrävningsgruppen utför med statlig finansiering arkeologiska undersökningar i anknytning till små privata byggprojekt.
 
Vi erbjuder en bred kompetens av arkeologiska utredningar och undersökningar. Våra tjänster omfattar:

Arkeologiska inventeringar
Arkeologiska övervakningar
Förundersökningar
Utgrävningar, slutundersökningar
Utredningar
Digital arkeologisk dokumentation, 3D-modeller
Informationsskyltar och fornlämningsstigar
Publikationer, föredrag, guidningar, utställningar

Kontakta oss: arke@museovirasto.fi

Följ oss på Facebook