Öljymaalaus Högforsin ruukista.. Kuvaaja: Ilari Järvinen
Vuonna 2020 myönnettiin avustusta mm. Högforsin tehtaan 200-vuotisesta historiasta ja ruukkiyhteisön kehityksestä kertova teoksen painatuskuluihin. Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluva Magnus von Wrightin öljymaalaus Högforsin ruukista vuodelta 1865. Kuva: Museovirasto, Ilari Järvinen.

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin haettavissa

,

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusten hakuaika päättyy 10.12.2021 klo 15.00. Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Ammatillisten museoiden innovatiiviset hankkeet

Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Lisätietoja:

Ammatillisten museoiden innovatiiviset hankkeet
Anna Alavuotunki, anna.alavuotunki@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6019
Anu Niemelä, anu.niemela@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6015

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvät hankkeet

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Avustuksella tuetaan erityisesti hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvät hankkeet
Eija Liukkonen, eija.liukkonen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6009
Risto Hakomäki, risto.hakomaki@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6385