Avustukset

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Päätökset hakemuksiin toimitetaan asiointipalveluun niille hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta asioinnin kautta. Muulla tavoin hakemuksensa toimittaneille päätös lähetetään postitse.

OHJEET VERKKOASIOINTIIN


Syksyllä 2018 haettavina olleet avustukset:

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin 10.9.-19.10.2018
Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 10.9.-19.10.2018
Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin 10.9.-19.10.2018

Avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon 1.10.-2.11.2018
Kulkuvälineiden entistämisavustus 1.10.-2.11.2018
Muinaisjäännösten hoitoavustus 1.10.-2.11.2018
Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus 1.10.-2.11.2018

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen 22.10.-22.11.2018

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin 29.10.-30.11.2018
Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin 29.10.-30.11.2018

Huomioithan, että avustuskohtaisia ohjeita päivitettiin syksyn 2018 aikana.