Avustukset - Museovirasto Avustukset
Museovirasto 093 Vaaka

Avustukset

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä museoiden ja yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa.

Vuoden 2023 avustusten haut alkavat syksyllä 2022. Tarkemmat hakuajat löytyvät avustusten omilta sivuilta. Kunkin avustuksen hakuilmoitus ja uudet hakuohjeet julkaistaan viimeistään kun avustushaut avautuvat.

Museovirasto jakaa sen käyttöön asetetusta määrärahasta vuosittain monipuolisesti avustuksia kulttuuriperintöön liittyviin hankkeisiin. Jokaisella avustusmuodolla on oma kohderyhmänsä. Avustusten hakuajat ja hakuehdot eroavat toisistaan. Vuosittain saattaa avustuksissa olla vaihtuvia painotuksia. Kullakin avustusmuodolla on näillä verkkosivuilla omat alasivunsa, joista nämä tiedot selviävät.

Päätökset hakemuksiin toimitetaan asiointipalveluun niille hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta asioinnin kautta. Muulla tavoin hakemuksensa toimittaneille päätös lähetetään postitse.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Lue lisää Suomi.fi -valtuuksista Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

  Nyt haettavissa olevat avustukset:

  --

    OHJEITA VERKKOASIOINTIIN

    Museoviraston hankeavustusta saaneilla toimijoilla on mahdollisuus siirtää hankkeen toteutusaikaa ja/tai muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta hakemuksesta. Muutosehdot löytyvät avustuspäätöksestä. Muutoksen tekemisellä ei pääsääntöisesti ole kiirettä, esimerkiksi vuonna 2019 myönnettyjen avustusten osalta muutospyynnöille on aikaa vuoden 2020 loppuun, mutta ajat on syytä tarkistaa päätöksestä. Museovirasto tukee ja auttaa avustusta saaneita tahoja hyödyntämään avustuksen parhaalla mahdollisella tavalla nykytilanteessa. Tarvittaessa ole yhteydessä päätöksessä mainittuihin yhteystietoihin.