Avustukset

Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilymistä sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa.

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijat tunnistautuvat palvelussa. Yksityishenkilöt käyttävät tunnistautumiseen pankkitunnuksia. Yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, tunnistautuvat Katso-tunnuksilla. Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa.

Syksyllä 2018 haettavina olleet avustukset:

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin 10.9.-19.10.2018
Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 10.9.-19.10.2018
Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin 10.9.-19.10.2018

Avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon 1.10.-2.11.2018
Kulkuvälineiden entistämisavustus 1.10.-2.11.2018
Muinaisjäännösten hoitoavustus 1.10.-2.11.2018
Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus 1.10.-2.11.2018

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen 22.10.-22.11.2018

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin 29.10.-30.11.2018
Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin 29.10.-30.11.2018

Huomioithan, että avustuskohtaisia ohjeita päivitettiin syksyn 2018 aikana.