Museovirasto myönsi Haminan kaupungille avustusta vuonna 2019 Kauppiaantalomuseon sepän pajan korjaukseen. Sepän paja on rakennettu vuonna 1860. Kuvassa Haminan Hywät Asukkaat ry:n jäseniä historiallisissa puvuissaan sepän asunnon portaikon edessä.. Kuvaaja: Sofia Virtanen

Avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin

Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Museoviraston vuoden 2020 paikallismuseoiden hankeavustusten hakuaika on 9.9.2019 - 18.10.2019.  

Hakuilmoitusta ja näillä sivuilla olevia ohjeita ei ole vielä päivitetty. Uudet ohjeet julkaistaan syksyn 2019 aikana.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, jotka eivät saa lakisääteistä valtionosuutta (Museolaki 729/1992, 1166/1996). Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on muutettu tai jos hakijalla on selvittämättä paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen.
Vuonna 2019 avustusmääräraha oli 580 000 euroa.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti  asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoa järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten hakijayhteisöllä tulee olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, se kannattaa hakea heti.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Marianne Koski, puh. 0295 336006,  ja Eeva Teräsvirta, puh. 0295 336012,  etunimi.sukunimi@museovirasto.fi