Museovirasto myönsi Haminan kaupungille avustusta vuonna 2019 Kauppiaantalomuseon sepän pajan korjaukseen. Sepän paja on rakennettu vuonna 1860. Kuvassa Haminan Hywät Asukkaat ry:n jäseniä historiallisissa puvuissaan sepän asunnon portaikon edessä.. Kuvaaja: Sofia Virtanen

Paikallismuseoiden hankeavustukset

Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2024. Haku alkaa 21.9.2023 kello 9.00 ja päättyy 2.11.2023 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämille museoille, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa (Museolaki 314/2019).

Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on muutettu tai jos hakijalla on selvittämättä paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen. Vuonna 2023 avustusmääräraha oli hiukan alle 500 000 euroa.

Ohjeet

Ehdot

Avustukset haetaan Museoviraston käyttämässä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu tästä asiointijärjestelmään

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Yleisiä ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautumiseen

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Marianne Koski, puh. 0295 33 6044, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi ja Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi