Museovirasto myönsi Haminan kaupungille avustusta vuonna 2019 Kauppiaantalomuseon sepän pajan korjaukseen. Sepän paja on rakennettu vuonna 1860. Kuvassa Haminan Hywät Asukkaat ry:n jäseniä historiallisissa puvuissaan sepän asunnon portaikon edessä.. Kuvaaja: Sofia Virtanen

Paikallismuseoiden hankeavustukset

Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.
Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museovirasto julistaa haettavaksi paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2020.
Haku alkaa 9.9.2019 kello 9.00 ja päättyy 18.10.2019 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämille museoille, jotka eivät saa lakisääteistä valtionosuutta (Museolaki 314/2019). Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen liittyviin hankkeisiin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on muutettu tai jos hakijalla on selvittämättä paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen.
Vuonna 2019 avustusmääräraha oli 580 000 euroa.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Marianne Koski, puh. 0295 336006, ja Eeva Teräsvirta, puh. 0295 336012, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi