Museovirasto 094 Vaaka

Saavutettavuusselosteet

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaiset saavutettavuusselosteet

Teemme Museovirastossa jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tarjoamme myös tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Verkkosivuillamme on saatavissa useita yhteystieto-osoitteita ja voit asioida myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Museoviraston yhteystiedot

Museovirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.museovirasto.fi ja on laadittu 15.9.2020. Verkkosivusto on julkaistu ennen 23.9.2018.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Saavutettavuusarvion on toimittanut ulkopuolinen arvioitsija Eficode Oy 30.3.2020. Saavutettavuuden puutteita pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Puutteita on vielä seuraavissa vaatimuksissa:

WCAG 1.1.1 Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita. Varmistetaan, että kaikilla visuaalisilla elementeillä on kuvaavat tekstivastineet.

WCAG 1.3.1 HTML-otsikkotasojen käytössä on epäloogisuuksia. Kiinnitetään huomiota HTML-otsikkotasojen loogiseen käyttöön.

WCAG 1.3.1, 2.4.1 Sivurakenteen ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita. Pyritään merkkaamaan kaikki sivun keskeiset alueet (esim. päänavigaatio, kielinavigaatio) ohjelmallisesti.

WCAG 1.3.1 Taulukoiden otsikoissa on saavutettavuusongelmia. Kiinnitetään huomiota taulukoiden muotoiluun ja harkitaan tiedon esittämistä tavallisena tekstinä ilman taulukkoa.

WCAG 1.3.1 Ohjelmallinen toteutus ei paikoin vastaa sivun visuaalista ulkoasua. Varmistetaan, että elementtien ohjelmallinen toteutus vastaa niiden visuaalista esitystapaa.

WCAG 1.4.4 Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. Varmistetaan, että teksti skaalautuu siististi.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. Varmistetaan riittävät kontrastit.

WCAG 1.4.10 Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä pienelle näytölle. Varmistetaan, että sivut eivät vaadi kahden suunnan vieritystä 320 x 256 pisteen näytöllä.

WCAG 1.4.1, 3.2.4 Linkit eivät erotu riittävästi leipätekstistä. Varmistetaan riittävät kontrastit ja erottuvuus linkeissä.

WCAG 2.4.7, 1.4.3 Suurimmasta osasta sivuston elementtejä puuttuu näkyvä näppäimistön kohdistusindikaattori. Lisätään näkyvä kohdistus kaikille kohdistuksen saaville elementeille (esim. linkeille ja painikkeille).

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys ei ole yhteneväinen visuaalisen esityksen kanssa. Varmistetaan, että kohdistusjärjestys on yhteneväinen visuaalisen esityksen kanssa ja on looginen. Ei siirretä kohdistusta visuaalisesti piilotettuihin kohteisiin.

WCAG 2.4.4 Sivustolla on linkkejä ja kuvakkeita, joilla ei ole tekstivastineita, tekstivastineet eivät ole informatiivisia tai linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkitekstistä. Pyritään merkitsemään kaikki linkit ymmärrettävällä tavalla siten että niiden teksti tai tekstivastine kertoo linkin tarkoituksen.

WCAG 1.3.1 Sivunavigaatio on paikoin hankala hahmottaa ja sivun sisäinen navigaatiokenttä ei näy kapealla näytöllä. Varmistetaan, että navigaatiorakenteet ovat selkeitä kaikille käyttäjille.

WCAG 1.3.1, 2.4.4 Ajankohtaista-sivun kategorialistaus on hankala hahmottaa ruudunlukijalla. Varmistetaan, että navigaatiorakenteet ovat selkeitä kaikille käyttäjille ja että eri elementtikokonaisuuksien rooli sivulla on selkeä myös ohjelmallisesti. Muotoillaan elementit niin, että käyttäjä tietää, mitä niistä tapahtuu. Jos linkki vie ulkoiselle sivustolle, kerrotaan siitä käyttäjälle.

WCAG 1.1.1, 2.4.7 Ruudunlukija tarttuu upotettujen karttaelementtien toiminnallisuuksiin. Piilotetaan karttaelementti ruudunlukijalta. Lisätään näkyvä kohdistus kaikille kohdistuksen saaville elementeille.

Tiedostojen saavutettavuus

Sivustollamme on useita PDF-, DOC- sekä DOCX-tiedostoja. Kaikki näistä eivät ole saavutettavasti toteutettuja. Puutteet 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistuissa tiedostoissa korjataan mahdollisimman pian. Kaikkia sitä vanhempia tiedostoja emme välttämättä pysty korjaamaan. Osa palvelimellemme ladatuista tiedostoista on muiden organisaatioiden tuottamia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla: saavutettavuus@museovirasto.fi

Jos huomaat tällä sivustolla sivustolla tai muissa Museoviraston verkkopalveluissa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Muiden Museoviraston palveluiden saavutettavuusselosteita

Tähän on koottu niitä Museoviraston muiden verkkopalveluiden saavutettavuusselosteita, joita ei ole voitu julkaista kyseisellä sivustolla omana sivunaan.