Museovirasto 040 Vaaka

Julkiset hankinnat

3.7.2017
Museovirasto on ottanut käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän, jota pyritään tulevaisuudessa käyttämään ensisijaisesti kaikkien hankintojen kilpailuttamiseen. Kilpailutukset löytyvät verkko-osoitteesta https://www.hanki-palvelu.fi/, jonne rekisteröityminen on toimittajille ilmaista.

Kansalliset sekä EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat julkaistaan edelleen myös HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi).

21.1.2014
Tietoja Museoviraston hankinnoista löytyy HILMA-julkaisukanavan kautta: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/  HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Tällä sivustolla julkaistaan joitakin HILMA:ssa ilmoitettuja Museoviraston julkisia hankintoja koskevia tietoja. HILMA on joka tapauksessa ensisijainen ilmoituskanava.

Sivustolta löytyy hankinnan kohteen mukaisesti ryhmiteltynä tarjouspyyntö ja sen liitteet. Sivustolla julkaistaan myös hankinnasta esitetyt kysymykset vastauksineen tarjouspyynnössä tarkemmin määritettynä ajankohtana. Sivustolla voidaan myös esittää mahdollisia korjauksia tai oikaisuja tarjouspyyntöihin.

Hankinnoista voi esittää kysymyksiä vain kussakin tarjouspyynnössä erikseen määritellyllä tavalla. Muilla tavoin esitettyjä kysymyksiä ei huomioida.