European Heritage Heads Forumin Osallistujia Islannissa Copyright Iris Stefansdottir

Kansainvälinen toiminta

Museoviraston kansainväliseen toimintaan sisältyy viranomaistoimintaa, tutkimustoiminnan eri sektoreihin liittyvää yhteistyötä ja hankkeita.

Kulttuuriperintöalan kansainväliset sopimukset (mm. Unescon ja Euroopan neuvoston) ovat Museoviraston toiminnan ohjenuoria ja virasto osallistuu niiden edellyttämien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö ja pohjoismainen yhteistyö ovat keskeinen osa toimintaa. Pitkät perinteet ovat myös venäläisten kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Museovirasto osallistuu Euroopan unionin kulttuuriperintöalaa koskevaan asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön ja viraston hankkeissa hyödynnetään myös EU:n rahoitusmahdollisuuksia.