Teemapäivillä keskusteltiin museoiden rooleista. Kuvaaja: Pia Lonardi

Asiantuntijapalvelut

Olemme museoiden kumppani ja tuki elävän ja vaikuttavan kulttuuriperinnön vaalimisessa ja välittämisessä.

Museovirasto vastaa museoalan yleisestä kehittämisestä. Annamme tukea ja ohjausta ja teemme yhteistyötä museoiden kanssa esimerkiksi alan yhteisissä kehittämishankkeissa ja työryhmissä. Viranomaisrooliimme kuuluvat muun muassa valtionavustusten jakaminen, museoiden valtionosuuskelpoisuuden arvioinnit sekä museoiden alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan sopimusohjaus.