Museovirasto 065 Vaaka

Lainsäädäntö

Museoviraston toimintaa ohjaavat lukuisat lait ja asetukset, mm. Museovirastosta annettu laki (31/1972) ja asetus (119/1992) sekä niiden muutokset.

Keskeisimmät viraston toimialaan liittyvät, aineellisen kulttuuriperinnön suojelua ohjaavat erityislait ovat muinaismuistolaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta ja laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta. Suojelua koskevia säännöksiä on myös mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä kirkkolaissa. Museovirasto tekee lakien nojalla päätöksiä tietyissä suojelua koskevissa asioissa ja toimii lausunnonantajana asioissa, joissa päätösvalta on muilla viranomaisilla.

Tärkeimmät Museoviraston toimintaa ohjaavat säädökset:

Laki Museovirastosta 282/2004 [Valtion säädöstietopankki]

Asetus Museovirastosta 407/2004 [Valtion säädöstietopankki]

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta 297/2009 [Valtion säädöstietopankki]

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 §:n muuttamisesta 811/2010 [Valtion säädöstietopankki]

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 985/2010 [Valtion säädöstietopankki]

Muinaismuistolaki 295/1963 [Valtion säädöstietopankki]

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999 [Valtion säädöstietopankki]

Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 [Valtion säädöstietopankki]

Asetus valtion rakennusten suojelusta 480/1985 [Valtion säädöstietopankki]

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 [Valtion säädöstietopankki]

Kirkkolaki 1054/1993 [Valtion säädöstietopankki]

Museolaki 314/2019 [Valtion säädöstietopankki]

Valtion säädöstietopankki FINLEX