Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Museoalan kehittäminen

Museovirasto edistää museoiden yhteistyötä, välittää tietoa, neuvoo ja osallistuu alan kehittämishankkeisiin.

Museoalan kehittäminen -yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museolain ja -asetuksen mukaisesta museoiden toiminnan seuraamisesta ja arvioinnista, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotoiminnan tilastoinnista.

Museovirasto on museoiden kumppani ja tuki elävän ja vaikuttavan kulttuuriperinnön vaalimisessa ja välittämisessä.