Museovirasto 054 Vaaka

Strategia

Yhdessä kohti yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kulttuuriperintötyötä

Kulttuuriperintö on hyvän yhteiskunnan välttämätön voimavara, joka on elävää ja ympäröi kaikkia. Kulttuuriperintö tuo merkityksellisyyttä, syvyyttä ja perspektiiviä maailmaan.

Pidämme huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä, edistämme sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Työmme vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistä hyvinvointia. Teemme asiat yhdessä, kohtaamme ihmiset aidosti ja innostamme kaikkia kokemaan osallisuutta kulttuuriperintöön.

Innostamme yhä useampaa kokemaan kulttuuriperinnön omakseen ja osallistumaan siitä huolehtimiseen. Mielestämme kulttuuriperinnön merkitysten lisääntyminen ihmisten arjessa ovat sen parasta vaalimista.

Kerromme ymmärrettävästi ja näkyvästi kulttuuriperinnön arvoista ja monista merkityksistä. Haluamme yhä useammat mukaan kulttuuriperinnön määrittelyyn ja kulttuuriperintötyöhön. Kehitämme ja tarjoamme uusia välineitä kulttuuriperinnöstä huolehtimiseen kokeillen yhdessä kumppaneittemme kanssa.

Edistämme kulttuuriperinnön käyttöä, joka perustuu sen arvojen vahvistamiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Pyrimme luomaan ja löytämään kulttuuriperinnölle uusia merkityksiä.

Edistämme ja tuemme kulttuuriperintöaineistojen laajempaa avaamista, parempaa saavutettavuutta, helpompaa löydettävyyttä ja vapaata käytettävyyttä. Teemme tämän avaamalla aineistoja sekä innostamalla ihmisiä kokemaan ja löytämään niitä. Tarjoamme uusia malleja ja työkaluja kulttuuriperinnön vapaampaan ja monipuolisempaan käyttöön.

Toimimme yhdessä kumppaneittemme kanssa ja kehitämme tapoja kohdata ihmisiä. Meidät on helppo saavuttaa ja olemme läsnä siellä, missä tekemiselle on tarvetta ja missä asioita tapahtuu.

Kehitämme uusia digitaalisia palveluita, yhteistyön tapoja ja asiakasymmärrystämme. Olemme onnistuneet, kun toiminta ja kohtaamiset kanssamme koetaan myönteisiksi ja arvokkaiksi.

Toimimme aktiivisena ratkaisijana, edistämme yhteistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tuomme historian näkökulmia ja toivoa tähän päivään ja tulevaisuuteen. Avaamme osaamisemme yhteiskunnan käyttöön ja otamme rohkeasti kantaa tärkeisiin aiheisiin.

Olemme mukana ajankohtaisissa keskusteluissa ja aloitamme uusia yhteistyössä muiden kanssa. Toimimme näkyvästi ja kerromme kuuluvasti kulttuuriperinnön merkityksestä tänään.