800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset

Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen

Museoviraston vuoden 2021 maailmanperintökohteiden hoitoavustusten hakuaika on 1.10.2020 klo 9:00 - 11.11.2020 klo 15:00.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat.Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohteita on Suomessa kuusi: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Avustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 220 000 euroa. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % toteutuneista menoista, viime vuosina keskimäärin 28 %.


Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on 2021-2022.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje ’Hae avustusta’).

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla halutaan taata hakijoille tasapuolinen kohtelu,joten myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.


Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:


Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Lisätietoja maailmanperintökohteille myönnettävistä hoitoavustuksista sähköpostilla osoitteesta mpavustus@museovirasto.fi. Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 puh. 0295 33 6315 (intendentti Seija Linnanmäki).