800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset

Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen

Hakuaika vuodelle 2020 alkaa 1.10.2019 kello 9.00 ja päättyy 11.11.2019 kello 15.00.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Maailmanperintöavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon ne kriteerit, joilla kohde on maailmanperintöluetteloon merkitty.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2019 avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % toteutuneista menoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 220 000 euroa.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoa avustusten hakemisesta, sen käytölle asetetuista tavoitteista, avustusten myöntämisen välttämättömistä edellytyksistä, hakukelpoisuudesta, avustuksen mahdollisesta suuruudesta ja avustuksen käyttöajasta löytyy alla olevista hakuohjeista.


Ohjeet
Ehdot

Lisätietoja avustuksista saa sähköpostilla osoitteesta mpavustus@museovirasto.fi Erityiskysymyksissä yhteydenotot: intendentti Seija Linnanmäki, puh. 0295 33 6315

Hakeminen ja käsittelyaika

Museovirasto on ottanut käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän (asiointipalvelu), jonka kautta avustukset haetaan ja hallinnoidaan kokonaisuudessaan. Avustushakemukset lähetetään Museovirastoon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Avustuksen hakeminen edellyttää kirjautumista asiointipalveluun. Päätöksestä ilmoitetaan sähköisessä asiointipalvelussa kirjallisesti, 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.


Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:
Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Väestörekisterikeskuksen Katso-palvelusta. Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt.