800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset

Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen

Hakuaika Museoviraston vuoden 2022 maailmanperintökohteiden hoitoavustuksille alkaa 15.10.2021 klo 9.00 ja päättyy 30.11.2021 klo 15.00.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat. Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjä kulttuuriperintökohteita on Suomessa seitsemän: kulttuurikohteet Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju sekä luontokohde Merenkurkun saaristo.

Avustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, restaurointi-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Maailmanperintökohteiden tulee omalla esimerkillään kannustaa ja lisätä muihin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemusta.

Painopistealueet ovat

  • säilyttävä ja palauttava korjaaminen
  • perinteisiä ja käsityövaltaisia rakennustapoja säilyttävät korjaukset
  • restauroinnin ja rakennuskonservoinnin asiantuntijoiden ja osaajien työllistäminen
  • säilyttävää korjaamista edistävät restaurointi- ja korjaussuunnitelmat ja selvitykset.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua, ja sen käyttöaika on 2022–2023. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 220 000 euroa. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % toteutuneista menoista, viime vuosina keskimäärin 28 %.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Hakemuksessa esitetään tiedot hakijasta ja hakemuksen kohteesta sekä avustettavaksi esitetystä hankkeesta taustatietoineen. Keskeinen osa hakemusta on hankkeen toteutussuunnitelma, jonka tulee perustua kohteen historian ja arvojen sekä kohteen nykytilan tarkkaan tuntemiseen (tai selvittämiseen). Yksityiskohtainen ja perusteltu suunnitelma on välttämätön osa hakemusta, sillä hankkeet arvioidaan ainoastaan hakijan hakemuksessa esittämien tietojen perusteella

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla halutaan taata hakijoille tasapuolinen kohtelu, joten myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei voida ottaa huomioon. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje Hae avustusta’).

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta. Asiointi edellyttää suomi.fi-palvelussa saatua valtuutusta.

Lisätietoja maailmanperintökohteille myönnettävistä hoitoavustuksista sähköpostilla osoitteesta mpavustus@museovirasto.fi. Erityisissä kysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 puh. 0295 33 6315 (intendentti Seija Linnanmäki).