800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset

Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen

Hakuilmoitus

Museoviraston vuoden 2021 maailmanperintökohteiden hoitoavustusten hakuaika on 1.10.2020 - 11.11.2020.

Hakuilmoitusta ja näillä sivuilla olevia ohjeita ei ole vielä päivitetty. Uudet ohjeet julkaistaan ennen hakuajan alkua.

Avustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat. Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 220 000 euroa. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % toteutuneista menoista, viime vuosina keskimäärin 28 %.


Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on 2020-2022.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje ’Hae avustusta’).

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.


Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:


Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Väestörekisterikeskuksen Katso-palvelusta. Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt.

Lisätietoja maailmanperintökohteille myönnettävistä hoitoavustuksista sähköpostilla osoitteesta mpavustus@museovirasto.fi. Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 puh. 0295 33 6315.

Museovirasto on uudistanut avustuksiin liittyviä ohjeita, ehtoja ja määräyksiä vastaamaan valtionhallinnon yleisiä avustuskäytäntöjä. Näiltä sivuilta löytyviä ohjeita päivitetään 30.9.2019 asti.