Osallistujia Teemapäivillä. Kuvaaja: Pia Lonardi

Työkalut ja verkostot

Museovirasto edistää museoiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista, antaa neuvontaa, järjestää koulutusta ja tarjota työkaluja museoiden toiminnan kehittämiseksi.

Museovirasto koordinoi alan kehittämishankkeita ja järjestää vuosittain tapaamisia mm. korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajille. Säännöllisesti tapaavat myös maakuntamuseotutkijat ja rakennustutkijat Museoviraston järjestämissä tilaisuuksissa.