Osallistujia Teemapäivillä. Kuvaaja: Pia Lonardi

Työkalut ja verkostot

Museovirasto edistää museoiden yhteistoimintaa ja verkostoitumista, antaa neuvontaa, järjestää koulutusta ja tarjota työkaluja museoiden toiminnan kehittämiseksi.

Museovirasto koordinoi alan kehittämishankkeita ja järjestää vuosittain tapaamisia mm. korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajille. Säännöllisesti tapaavat myös maakuntamuseotutkijat ja rakennustutkijat Museoviraston järjestämissä tilaisuuksissa.

Lue lisää:

Altistutaan asiakkaille! -julkaisu
Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen keskustelunavaus kannustus pohtimaan yhdessä museoiden asiakkaita, johtamisen tulevaisuutta ja hyviä käytäntöjä

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille
Työkalu museon kokoelmapolitiikan laatimiseen

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri
Julkaisussa perehdytään siihen, miten kokoelmatyö museoissa toimii.

Paikallismuseon työkirja
Paikallismuseon toiminnan kehittämisen apuväline.

Opas paikallismuseon hoitoon
Julkaisu toimii käsikirjana paikallismuseoissa toimiville ja tarjoaa käytännönläheistä, mahdollisimman monipuolisesti museon ylläpidon ja hoidon kattavaa tietoa.

Ohjeita:

Museoiden luettelointiohje – Esine

Museoiden luettelointiohje – Valokuva

Museoiden luettelointiohje – Taideteos

Museoiden luettelointiohje - Audiovisuaalinen aineisto

Museoiden luettelointiohje – Arkistoaineisto

Luettelointiohjeita museoiden digitointiprojekteille
Ohjeita museokokoelmien luettelointiin ja digitoinnin menetelmiin.

Luettelointiohje.fi
Museoiden luettelointiohjeeseen on koottu noin 450 luettelointiohjetta, jotka noudattavat kansainvälistä SPECTRUM-standardia. Ohjeiden käyttäminen yhdenmukaistaa suomalaista luettelointitietoa ja helpottaa museoiden kokoelmahallintaa.