Museovirasto Organisaatio

Organisaatio

Museovirasto

Pääjohtaja Juhani Kostet

Suomen kansallismuseo

Kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, jonka tehtävänä on tutkia, kartuttaa ja esitellä aineellista kulttuuriperintöä. Kansallismuseo toimii Suomen kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. Suomen historian ja kulttuurihistorian kansalliskokoelmassa on yli puoli miljoonaa esinettä. Kansallismuseo vastaa myös kuuden muun museon sekä Hämeen linnan ja Olavinlinnan toiminnasta ja osallistuu oman alansa museotoiminnan kehittämiseen.


Vastuuhenkilöt

Ylijohtaja Elina Anttila

Markkinointi ja viestintä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki

Kokoelmat
Johtaja Eija-Maija Kotilainen (Kokoelmat ja Kulttuurien museo)

  • Kokelmakeskus, yli-intendentti Kaija Steiner-Kiljunen
  • Konservointi, intendentti Eero Ehanti
  • Kokoelmat ja tutkimus, yli-intendentti Sanna Teittinen

Museopalvelut
Johtaja Tiina Mertanen (Museopalvelut, Suomen merimuseo)

  • Museopalvelut / Näyttelyt, näyttelypäällikkö Minerva Keltanen
  • Museopalvelut / Yleisötyö ja tapahtumat, vastaava museolehtori Hanna Forssell
  • Museopalvelut / Kansallismuseo, intendentti Mari Vadén
  • Museopalvelut / Seurasaari, Tamminiemi ja Hvitträsk, intendentti Mikko Teräsvirta
  • Museopalvelut / Linnat (Hämeen linna, Olavinlinna ja Louhisaari), Vankila, intendentti Jouni Marjamäki
  • Museopalvelut / Merimuseo, Langinkoski, intendentti Pia Paukku

Osaston henkilökunta

Kansallismuseon verkkosivut

Kulttuuriympäristöpalvelut

Osasto vastaa kulttuuriympäristöön, kuten arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja restaurointiin, maisemaan sekä perinnelaivoihin liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Se tuottaa tietoa ja lisää tietoisuutta kulttuuriympäristön suojelusta, arvoista ja mahdollisuuksista. Osasto toteuttaa erilaisia suojeluohjelmia ja -hankkeita ja osallistuu kansainväliseen toimintaan sekä kulttuuriperintöalan avustusten valmisteluun ja seurantaan yhdessä muiden osastojen kanssa.

Vastuuhenkilöt

Osastonjohtaja Mikko Härö

Ohjaus ja tuki, yli-intendentti Ulla Salmela
Restaurointi, yli-intendentti Ilari Kurri
Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut, yli-intendentti Helena Taskinen
Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut, yli-intendentti Petri Halinen

Osaston henkilökunta

Kulttuuriympäristöpalveluiden aluejako maakunnittain

Arkisto- ja tietopalvelut

Osaston tehtävänä on vastata arkisto-, kuva- ja kirjastopalveluista sekä kartuttaa ja hoitaa arkistoja, arkeologisia kokoelmia, kuvakokoelmia ja kirjaston kokoelmia. Osasto tuottaa tieto- ja kuvapalveluita ja huolehtii toimialansa piiriin kuuluvien asioiden ohjeistamisesta Museovirastossa ja kulttuuriperintöalalla.

Osasto myös toteuttaa arkeologisia kenttäpalveluita maksullisena toimintana.

Vastuuhenkilöt

Osastonjohtaja Vesa Hongisto

Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat, yli-intendentti Jutta Kuitunen
Kuvakokoelmat, yli-intendentti Ismo Malinen
Tiedonhallinta, yli-intendentti Joose Niemi
Arkeologiset kenttäpalvelut, yli-intendentti Marianna Niukkanen

Osaston henkilökunta

Tukipalvelut

Hallintopalvelut

Yksikkö tukee toimintayksiköiden toimintaa antamalla oikeudellista neuvontaa, edistää toimintojen lainmukaisuutta ja hyvää hallintoa sekä vastaa sopimusten, säännösten ja muiden normien ja ohjeiden tulkinnasta. Yksikkö tuottaa Museovirastolle henkilöstöpalveluita, kehittää ja ylläpitää palkkausjärjestelmää, matkustus- ja hankintaprosesseja sekä vastaa esimerkiksi rekrytoinnista sekä työsuojelun ja työterveyshuollon järjestämisestä. Lisäksi yksikkö tuottaa taloushallintopalveluita, talouteen liittyvää suunnittelua ja seurantaa sekä ohjeistusta ja valvontaa. Yksikkö huolehtii kiinteistöjen vuokraustoimintaan liittyvistä sopimuksista ja käyttäjäpalveluista.

Vastuuhenkilöt

hallintojohtaja Carolina Ansinn

Yksikön henkilökunta


Museoalan kehittäminen

Yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotilaston ylläpidosta. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa, välittää tietoa ja osallistuu alan kehittämishakkeisiin.

Vastuuhenkilöt

kehittämisjohtaja Pirjo Hamari

Yksikön henkilökunta