Museoviraston Organisaatiokaavio 2020

Organisaatio

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti. Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.

Pääjohtaja Tiina Merisalo

Museoviraston johtajien yhteystiedot

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, jonka tehtävänä on tutkia, kartuttaa ja esitellä aineellista kulttuuriperintöä. Suomen kansallismuseo toimii Suomen kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. Suomen historian ja kulttuurihistorian kansalliskokoelmassa on yli puoli miljoonaa esinettä. Suomen kansallismuseo vastaa kahdeksan museon sekä Hämeen linnan ja Olavinlinnan toiminnasta ja osallistuu oman alansa museotoiminnan kehittämiseen.

Ylijohtaja Elina Anttila

Museopalvelujohtaja Tiina Mertanen
Kokoelmakeskus, intendentti Heidi Rajala
Konservointi, intendentti Eero Ehanti
Kokoelmat ja tutkimus, yli-intendentti Sanna Teittinen
Näyttelyt, näyttelypäällikkö Minerva Keltanen
Yleisötyö ja tapahtumat, yleisösuhdepäällikkö Hanna Forssell
Kansallismuseo, intendentti Liisa Lohtander
Seurasaari, Tamminiemi ja Hvitträsk, intendentti Mikko Teräsvirta
Linnat (Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaari) ja Vankila, intendentti Jouni Marjamäki
Suomen merimuseo ja Langinkoski, intendentti Pia Paukku

Osaston henkilökunta

Suomen kansallismuseon verkkosivut

Osasto vastaa kulttuuriympäristöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön, vedenalaiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja kulttuurimaisemaan sekä restauroinnin ohjaukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden valtakunnallisesta kehittämisestä.

Osasto tuo esiin kulttuuriympäristöjen arvoja, merkitystä ja mahdollisuuksia osana kestävää yhteiskuntaa. Se toteuttaa valtakunnallisia suojeluohjelmia ja -hankkeita ja osallistuu kansainväliseen toimintaan. Osasto kehittää kulttuuriympäristöalaa, sen toimintatapoja ja -edellytyksiä yhteistyössä museokentän ja muiden kumppaneittensa kanssa.

Osastonjohtaja Ulla Salmela

Kulttuuriympäristön suojelu, yli-intendentti Helena Taskinen
Kulttuuriympäristötieto ja -tutkimus, yli-intendentti Petri Halinen
Restauroinnin ohjaus
, yli-intendentti Johanna Björkman
Restauroinnin käytännöt, yli-intendentti Helena Hirviniemi

Osaston henkilökunta

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Osaston tehtävänä on vastata arkisto-, kuva- ja kirjastopalveluista sekä kartuttaa ja hoitaa arkistoja, arkeologisia kokoelmia, kuvakokoelmia ja kirjaston kokoelmia. Osasto tuottaa tieto- ja kuvapalveluita ja huolehtii toimialansa piiriin kuuluvien asioiden ohjeistamisesta Museovirastossa ja kulttuuriperintöalalla.

Osasto myös toteuttaa arkeologisia kenttäpalveluita maksullisena toimintana.

osastonjohtaja Hannu-Pekka Polttila

Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat, yli-intendentti Jutta Kuitunen
Kuvakokoelmat, yli-intendentti Ismo Malinen
Tiedonhallinta, tietohallintopäällikkö Olli Säynätmäki
Arkeologiset kenttäpalvelut, yli-intendentti Marianna Niukkanen

Osaston henkilökunta

Yksikkö vastaa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon viestinnästä, markkinoinnista, julkaisuista, kokous- ja juhlapalveluista, ravintolakonsepteista sekä museokaupoista.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki

Markkinointi, markkinointipäällikkö Heidi Ketola
Kaupalliset palvelut
, myyntipäällikkö Kirsi Nisonen

Yksikön henkilökunta

Yksikkö tukee toimintayksiköiden toimintaa antamalla oikeudellista neuvontaa, edistää toimintojen lainmukaisuutta ja hyvää hallintoa sekä vastaa sopimusten, säännösten ja muiden normien ja ohjeiden tulkinnasta. Yksikkö tuottaa Museovirastolle henkilöstöpalveluita, kehittää ja ylläpitää palkkausjärjestelmää, matkustus- ja hankintaprosesseja sekä vastaa esimerkiksi rekrytoinnista sekä työsuojelun ja työterveyshuollon järjestämisestä. Lisäksi yksikkö tuottaa taloushallintopalveluita, talouteen liittyvää suunnittelua ja seurantaa sekä ohjeistusta ja valvontaa. Yksikkö huolehtii kiinteistöjen vuokraustoimintaan liittyvistä sopimuksista ja käyttäjäpalveluista.

Hallintojohtaja Carolina Ansinn

Yksikön henkilökunta

Yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotilaston ylläpidosta. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa, välittää tietoa ja osallistuu alan kehittämishakkeisiin.

Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari

Yksikön henkilökunta