Kulttuuriympäristöpalvelut sijaitsevat Sturenkatu2a:ssa. Kuvaaja: Soile Tirilä

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Museovirasto on keskeinen kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen valtionhallinnossa. Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtäväalaan kuuluvat arkeologinen perintö, rakennettu kulttuuriympäristö ja restaurointi, mukaan lukien kulttuurimaisema ja vedenalainen arkeologia. Osasto vastaa kulttuuriympäristön valtionavustuksista.

Osaston tehtävät perustuvat Museovirastosta annettuun lakiin ja asetukseen. Toimintaa ohjaavat erityisesti muinaismuistolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta, kirkkolaki ja ortodoksisesta kirkosta annettu laki. Työssä keskitytään muinaisjäännösten suojeluun, valtion ja kirkolliseen rakennusperintöön sekä rakennusperintölailla suojeltuihin kohteisiin. Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto osallistuu maakuntakaavoitukseen ja muihin periaatteellisesti merkittäviin kaavahankkeisiin.

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto on valtakunnallinen työalansa kehittäjä ja vaikuttaja. Tuotamme tietoa ja näkökulmia kulttuuriperinnön arvoista, käytöstä ja hoidosta osana kestävää kehitystä. Olemme mukana lainsäädännön uudistamisessa ja kansallisten strategioiden ja politiikkalinjausten laatimisessa. Vastaamme valtakunnallisista suojeluhankkeista, osallistumme kulttuuriympäristötiedon tuottamiseen ja edistämme sen saatavuutta. Laadimme kulttuuriympäristön vaalimista koskevia ohjeita ja oppaita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita.

Osasto on aktiivinen kansainvälinen toimija hallitusten ja viranomaisten välisissä organisaatioissa ja verkostoissa. Esimerkiksi Euroopan neuvosto, Euroopan unioni, Itämeren alue ja Pohjoismaat ovat keskeisiä yhteistyöfoorumeita.

Osasto vastaa myös strategisesti merkittävien museo- ja nähtävyyskohteiden sekä Kansallismuseon museoperheen kohteiden, erityisesti Seurasaaren, restauroinnista, korjausrakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Osaston keskeisiä yhteistyötahoja ovat alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot, valtion ympäristöhallinto, valtion kiinteistöhaltijat ja kirkkokunnat. Valtaosa alueidenkäytön (kaavoitus, maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat luvat) kulttuuriympäristötehtävistä hoidetaan alueellisissa vastuumuseoissa.

Alueelliset vastuumuseot, niiden tehtävät ja toimialueet

Uudistetun museolain (314/2019) mukaan alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Alueellisilla vastuumuseoilla on kolme tehtävää: alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristötyö ja alueellinen taidemuseotehtävä. Museoiden kulttuuriympäristötehtävät on kirjattu nyt ensimmäistä kertaa lakiin.

Vastuumuseoiden toimialueena on maakunta, poikkeuksina Lapin ja Uudenmaan maakunnat, joissa vastuumuseoiksi on nimitetty useampia toimijoita. Kulttuuriympäristöpalveluja saa nyt kaikissa maakunnissa. Museot toimivat alueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana.

Valtaosa maankäytönsuunnittelun kulttuuriympäristöasioista hoidetaan alueellisissa vastuumuseoissa. Museot antavat lausuntoja ja osallistuvat viranomaisneuvotteluihin. Niiden tehtäviin kuuluvat myös neuvonta, kulttuuriympäristön vaalimisen, toimialansa yhteistyön sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalisen tallentamisen ja saatavuuden kehittäminen ja edistäminen.

Kulttuuriympäristötehtävää hoitavat alueelliset vastuumuseot:

1. Saamelaismuseo Siida, Inari

Toimialue: Saamelaisten kotiseutualue (Inari, Enontekiö, Utsjoki ja Lapin paliskunnan alue Sodankylän pohjoisosassa)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

2. Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi

Toimialue: Lappi (Rovaniemi, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Salla, Savukoski ja Sodankylä lukuunottamatta Lapin paliskunnan aluetta kunnan pohjoisosassa)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

3. Tornionlaakson museo, Tornio

Toimialue: Tornionlaakso (Kolari, Kemi, Keminmaa, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

4. Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Oulu

Toimialue: Pohjois-Pohjanmaa

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

5. Kainuun museo, Kajaani

Toimialue: Kainuu

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

6. Joensuun museot, Joensuu

Toimialue: Pohjois-Karjala

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

7. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopio

Toimialue: Pohjois-Savo

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

8. Savonlinnan maakuntamuseo, Savonlinna

Toimialue: Etelä-Savo

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

9. Jyväskylän museot, Jyväskylä

Toimialue: Keski-Suomi

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

10. K.H. Renlundin museo, Kokkola

Toimialue: Keski-Pohjanmaa

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

11. Vaasan kaupungin museot, Vaasa

Toimialue: Pohjanmaa

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

12. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Seinäjoki

Toimialue: Etelä-Pohjanmaa

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

13.Tampereen museot, Tampere

Toimialue: Pirkanmaa

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

14. Satakunnan museo, Pori

Toimialue: Satakunta

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija

15. Turun museokeskus, Turku

Toimialue: Varsinais-Suomi

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

16. Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Hämeenlinna

Toimialue: Kanta-Häme

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

17. Lahden museot, Lahti

Toimialue: Päijät-Häme

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

18. Lappeenrannan museot, Lappeenranta

Toimialue: Etelä-Karjala

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

19. Kymenlaakson museo, Kotka

Toimialue: Kymenlaakso

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

20. Porvoon museo, Porvoo

Toimialue: Itä-Uusimaa (Askola, Porvoo, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo ja Pornainen)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

21. Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki

Toimialue: Keski-Uusimaa (Helsinki, Kauniainen, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Mäntsälä. Espoo ja Vantaa kuuluvat Helsingin kaupunginmuseon toimialueeseen mutta hoitavat kulttuuriympäristötehtävää oman kuntansa alueella.)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija

22. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Raasepori

Toimialue: Länsi-Uusimaa (Hanko, Raasepori, Inkoo, Lohja, Siuntio, Kirkkonummi, Vihti ja Karkkila)

Asiantuntijat: arkeologi, rakennustutkija, restaurointiasiantuntija


Alueellisten vastuumuseoiden yhteystiedot