Opastuksella Hämeen linnassa. Kuvaaja: Topi Leikas

Tietoa Suomen museoista

Suomalainen museokenttä on runsas ja monipuolinen. Ammatillisesti hoidettuja museokohteita on Suomessa yli 300 ja ei-ammatillisia museoitakin useita satoja.

Kansallisgalleria, Suomen kansallismuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS ovat valtakunnallisia museoita, jotka ohjaavat osaltaan oman toiminta-alansa museoita.

Lisäksi Suomessa on 16 valtakunnallista erikoismuseota, joiden tehtävänä on muun muassa edistää ja ohjata museotoimintaa omalla erikoisalallaan. Alueellisella tasolla on 22 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota, jotka edistävät ja ohjaavat kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden toimintaa ja kehittävät museoyhteistyötä omalla alueellaan.

Paikallismuseoiden ryhmään kuuluu sekä ammatillisia museoita että ei-ammatillisesti hoidettuja museoita. Ammatillisissa museoissa työskentelee vähintään yksi päätoiminen museoammatillinen työntekijä. Lisäksi on satoja lähinnä yhdistysten ja kuntien ylläpitämiä pääasiassa kesäisin avoinna olevia paikallismuseoita ja kokoelmia.

Suomen valtio tukee museolain perusteella kunnallisten museoiden sekä säätiöiden ja yhdistysten museoiden toimintaa valtionosuudella, joka määräytyy museoiden henkilötyövuosien mukaan. Ammatillisten museoiden toiminnasta löytyy lisää tietoa vuosittain julkaistavasta Museotilastosta.