Kuvakokoelmat

Museoviraston Kuvakokoelmat on osa Museoviraston hallinnoimaa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta, jonka avulla pystytään kertomaan menneisyydestä ja luomaan tulkintoja historiasta. Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja.

Kuvakokoelmat tallentaa ja kertoo Suomen alueen ja täällä asuneiden sekä asuvien ihmisten historiasta ja kulttuureista, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja suomalais-ugrilaisista kulttuureista sekä Suomen ulkopuolisten alueiden kulttuureista suomalaisten tutkijoiden ja tutkimusmatkailijoiden dokumentoinnin kautta. Kokoelmiin kuuluu laajat Journalistinen kuva-arkisto JOKAn kokoelmat, jotka sisältävät lehtien uutis- ja viihdekuvia menneiltä vuosikymmeniltä. Yhteensä kokoelmissa on noin 22 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua kuvaa 1500-luvulta tähän päivään.

Kuvakokoelmat on osa Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osastoa.


Finna

Flickr

Facebook