Museovirasto 056 Vaaka

Arkeologiset kokoelmat

Arkeologisissa kokoelmissa on esineistöä koko nykyisen Suomen alueelta sekä niin sanotulta luovutetulta alueelta. Kokoelmat kattavat monipuolisesti koko esihistoriallisen ajan, ja vuodesta 2011 myös historiallisen ajan löydöt on luetteloitu arkeologisiin kokoelmiin. Lisäksi kokoelmiin kuuluu ulkomainen eli vertaileva kokoelma, joka sisältää pääosin esineitä Venäjältä, mutta myös muista Euroopan maista sekä esimerkiksi Egyptistä ja Palestiinasta. Ulkomaista kokoelmaa ei nykyisin kartuteta.

Suurin osa kokoelmien kasvusta on arkeologisen tutkimustoiminnan tulosta. Muinaismuistolain mukaan maalöydöistä on ilmoitettava Museovirastolle, jolla on oikeus lunastaa ne valtion kokoelmiin. Löytäjä voi myös lahjoittaa löytönsä kokoelmiin. Vuosittain kokoelmiin saadaan lähes kolme tuhatta yksityishenkilöiden toimittamaa löytöä.

Arkeologisissa esinekokoelmissa on noin 42 000 päänumeroa. Alanumeroiden lukumäärä vaihtelee yhdestä useaan tuhanteen.