Museovirasto 053 Vaaka

Tietojärjestelmät

Museovirasto ylläpitää ja kehittää kulttuuriperintöä koskevan tiedon säilyttämistä, seurantaa ja saatavuutta edistäviä tietojärjestelmiä sekä kulttuuriperintöalan tiedon hallinnan rakenteita, menetelmiä ja palveluita.

Palvelut tarjoavat laadukasta mm. museokokoelmiin ja suojelukohteisiin liittyvää tiedon hallintaa ja saavutettavaa tietoa niin alan toimijoille ja viranomaisille kuin kiinnostuneille kansalaisillekin.