Museovirasto 029 Vaaka

Arkeologisen kulttuuriperinnön ohjeita ja oppaita

Ohjeita arkeologisista löydöistä ilmoittamiseen:
Mitä teen, kun löydän irtaimen muinaisesineen?

Ohjeita vedenalaisista löydöistä ilmoittamiseen:
Mitä teen, kun löydän kiinteän tai vedenalaisen muinaisjäännöksen?

Ohjeita arkeologisen tutkimusraportin laadintaan ja arkeologisten löytöjen luettelointiin:
Arkeologisten kenttätöiden tekijöille

Historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön toimintaohjelma 2019–2024

Ohjelma on tarkoitettu kulttuuriperinnön ja -ympäristön viranomaisten ja asiantuntijoiden käyttöön. Tavoitteena on ohjata, tukea ja koordinoida museoviranomaisten työtä historiallisen ajan kulttuuriperinnön tunnistamisessa, määrittämisessä ja suojelussa.

Kulttuuriperinnön huomioiminen virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa – ohje 2019

Ohje on tarkoitettu virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden kunnostus- ja rakennushankkeiden parissa työskenteleville eri tahoille. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää kulttuuriperinnön huomioimista erilaisissa vesiin liittyvissä hankkeissa.

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa arkeologisten kenttätutkimusten käytäntöjä sekä helpottaa kenttätöiden ja niiden tulosten vertailua ja laadun arviointia.

Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi – ohje 2015

Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää maaseudun historiallisten asuinpaikkojen määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet – ohje 2015

Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää ensimmäisen maailmansodan aikaisten maalinnoitteiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Historialliset tiet – ohje 2017

Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset – tunnistaminen ja suojelu

Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät