Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaita

Ohjeet ja oppaat

Mitä teen, kun löydän irtaimen muinaisesineen?
Mitä teen, kun löydän kiinteän tai vedenalaisen muinaisjäännöksen?
Vedenalaista kulttuuriperintöä koskevia menettelytapaohjeita
Ohjeita arkeologisen tutkimusraportin laadintaan ja arkeologisten löytöjen luettelointiin

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa arkeologisten kenttätutkimusten käytäntöjä sekä helpottaa kenttätöiden ja niiden tulosten vertailua ja laadun arviointia.

Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi - ohje 2015

Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää maaseudun historiallisten asuinpaikkojen määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet – ohje 2015

Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää ensimmäisen maailmansodan aikaisten maalinnoitteiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Historialliset tiet - ohje 2017

Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset - tunnistaminen ja suojelu

Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät