Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Kulkuvälineiden restaurointiavustukset

Vuoden 2020 avustusten hakuaika on 1.10. - 5.11.2019. Uusi hakuilmoitus julkaistaan alkusyksystä.  


Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon, sekä perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan Suomessa valmistetut kulkuvälineet.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) tai museo. Hakijoista etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 

Avustusta voi hakea vain yhteen kohteeseen kerrallaan. Uutta avustusta ei myönnetä, jos kohteeseen aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, tai jos avustuksen käytöstä laadittua selvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.   

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2019 avustuksen osuus hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 % avustettavan hankkeen toteutuneista menoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 350 000 euroa. 

Museovirasto on uudistanut avustuksiin liittyviä ohjeita, ehtoja ja määräyksiä vastaamaan valtionhallinnon yleisiä avustuskäytäntöjä. Näiltä sivuilta löytyviä ohjeita päivitetään 28.9.2018 asti. 

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan asiointipalvelussa. Ratkaisu hakemuksesta annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Päätös on luettavissa asiointipalvelussa.

Lisätietoja palvelusta

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointipalveluun alla olevista linkeistä

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun  
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Lisätietoja sähköpostilla osoitteesta lvavustus@museovirasto.fi

Lisätietoja myös puhelimitse virka-aikaan numerosta 0295 33 6273