Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Kulkuvälineiden avustukset

HAKUILMOITUS

Kulkuvälineiden avustusten hakuaika vuodelle 2022 alkaa 1.1.2022 kello 09.00 ja päättyy 14.2.2022 kello 15:00.

Hakuohjeisin tulee muutoksia, ja sivuja päivitetään haun alkamiseen asti.

Mihin tarkoitukseen, millaisille kulkuvälineille?

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin.

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään ensimmäisenä huomioita hankkeen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.Tämän jälkeen arvioidaan kohteen arvo sekä hankkeen laatu ja vaikuttavuus kohteen palauttamiseksi tai säilyttämiseksi käyttökuntoisena.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin kohdassa Ennen avustuksen hakemista selvitettävät asiat sekä Avustushakemuksen käsittely ja päätös

Avustuksen suuruus

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2021 kulkuvälineen avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 %. Edellä esitetyissä poikkeustapauksissa myönnettävä avustus voi kuitenkin olla enintään 75%.

Myönnetty avustus maksetaan avustuksensaajalle kahdessa erässä siten, että hankkeen alkaessa voi pyytää maksatukseen 50 % myönnetystä avustuksesta, ja loput 50 % sen jälkeen, kun hanke on valmistunut. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2022, selvitys avustuksen käytöstä ja maksatuspyyntö tulee toimittaa viimeistään 31.8.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 400 000 euroa. Yksittäinen avustus voi vain poikkeustapauksessa olla suuruudeltaan yli 40 000 €.

Vuoden 2020 päätöksiin voi tutustua tästä

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö, ei kuitenkaan valtion viranomainen.

Avustusta voi hakea vain yhteen kulkuvälineeseen kerrallaan. Uutta avustusta ei myönnetä, jos kulkuvälineeseen aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, tai jos myönnetyn avustuksen käytöstä laadittua selvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustukset haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta asiointipalvelussa, voi avustusta hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

KIRJAUDU ASIOINTIPALVELUUN

Lisätietoja kirjautumisesta palveluntarjoajan sivustolta tästä linkistä

Museoviraston verkkosivuilta löytyy ohjeita asiointipalvelun käyttöön täältä

Lisätietoja avustusten hausta, käsittelystä ja päätöksistä lvavustus@museovirasto.fi tai puhelimitse virka-aikaan Hannu Matikalta numerosta 0295 33 6273.

Hakuohjeisin tehdään muutoksia, ja sivuja päivitetään haun alkamiseen asti. Viimeinen päivitys 7.1.2021.