Julkinen ja kätketty Suomi kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta.

Vuoden 2020 yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvien hankeavustusten hakuaika on 7.1.2020 - 14.2.2020. 

Hakuilmoitusta ja näillä sivuilla olevia ohjeita ei ole vielä päivitetty. Uudet ohjeet julkaistaan syksyn 2019 aikana.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museovirasto painottaa hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin, museotoimintaan eikä korjaushankkeisiin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Verkkoasioinnissa on käyttökatko 23.11.2018 klo 12.00 - 27.11. klo 8.00. Katko johtuu järjestelmän päivityksestä. Pahoittelemme mahdollista haittaa.

Ohjeet

Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisöllä pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, se kannattaa hakea heti.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi.