Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Suomen kansallismuseo on osa Museovirastoa. Suomen kansallismuseoon kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa. Kokoelmiimme kuuluu yli 500 000 esinettä, ja ne karttuvat edelleen. Museoissamme järjestetään monenlaisia kulttuurihistoriaa luotaavia näyttelyitä sekä monipuolista yleisöohjelmaa. Tuotamme myös opetussisältöjä sekä vuokraamme tilojamme kokous- ja juhlakäyttöön.

Hallintopalvelut-yksikkö vastaa Museoviraston laki- ja henkilöstö-, talous-, ja tilapalveluista. Lakimiesten tehtävänä on oikeudellisten palveluiden tuottaminen Museovirastolle, sen osastoille ja toimintayksiköille sekä Museoviraston ydinprosessien tukeminen. Lakimiehet vastaavat vastuualueidensa oikeudellisesta neuvonnasta ja lausuntojen laadinnasta sekä oikeudenkäyntien hoitamisesta. Lisäksi lakimiehet osallistuvat vastuualueitaan koskevien työryhmien ja yhteistyöelinten työskentelyyn sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme erinomaisen työyhteisön sekä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen toimenkuvan lakimiehelle, joka on motivoitunut kehittymään ammatillisesti.


Museoviraston Hallintopalvelut-yksikköön haetaan vakituiseen virkasuhteeseen lakimiestä. Tehtävään haettavan lakimiehen erityisenä vastuualueena ovat tietosuojaan, tekijän-, ja sopimusoikeuteen liittyvät oikeudelliset tehtävät. Valittu henkilö toimii viraston tietosuojavastavana. Tehtävään kuuluu myös muita viraston toimialaan liittyviä oikeudellisia tehtäviä.

Muut hallintopalveluiden lakimiesten tehtävät liittyvät pääasiallisesti kulttuuriympäristön suojeluun, julkisiin hankintoihin, hallinto-oikeuteen sekä viraston erityislainsäädäntöön. Muita usein toistuvia asioita ovat mm. kiinteistöjen hallinta-, käyttö- ja avoinnapitosopimukset, tapahtuma- ja yhteistyösopimukset, julkisuuslainsäädäntö ja valtionavustukset. Arvostamme myös muuta oikeudellista osaamista, joka liittyy Hallintopalvelut-yksikön tehtäviin.

Museovirastossa on tämän tehtävän kanssa samanaikaisesti avoinna myös kulttuuriympäristö- ja muusta erityislainsäädännöstä vastaavan lakimiehen paikka. Tehtäviin valittavien lakimiesten työtehtävät räätälöidään edellä mainituista oikeudenaloista siten, että toisen lakimiehen pääasiallisena vastuualueena on ympäristö- ja muuhun erityislainsäädäntöön liittyvät tehtävät ja toisen lakimiehen päävastuualueena on tekijänoikeus-, tietosuoja-, ja sopimusoikeuteen liittyvät tehtävät. Kaksi valittavaa henkilöä valitaan siten, että he parhaalla mahdollisella tavalla täydentävät yksikön nykyistä osaamista.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta viran tehtäväalasta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Muu kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia.

Tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 17.11.2021 klo 15.00
ID: 29-345-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaus ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa. Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Carolina Ansinn
hallintojohtaja
0295 33 6031
carolina.ansinn@museovirasto.fi

tiistaina 2.11. klo 15-16
tiistaina 16.11. klo 15-16

Toimipiste

Museovirasto
Museokatu 1
00100 Helsinki

Hallintopalvelut-yksikkö vastaa Museoviraston laki- ja henkilöstö-, talous-, ja tilapalveluista. Lakimiesten tehtävänä on oikeudellisten palveluiden tuottaminen Museovirastolle, sen osastoille ja toimintayksiköille sekä Museoviraston ydinprosessien tukeminen. Lakimiehet vastaavat vastuualueidensa oikeudellisesta neuvonnasta ja lausuntojen laadinnasta sekä oikeudenkäyntien hoitamisesta. Lisäksi lakimiehet osallistuvat vastuualueitaan koskevien työryhmien ja yhteistyöelinten työskentelyyn sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Tarjoamme erinomaisen työyhteisön sekä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen toimenkuvan lakimiehelle, joka on motivoitunut kehittymään ammatillisesti.


Museoviraston Hallintopalvelut-yksikköön haetaan vakituiseen virkasuhteeseen lakimiestä 3.1.2022 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävään haettavan lakimiehen erityisenä vastuualueena ovat kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät oikeudelliset tehtävät. Tehtävään kuuluu myös muita viraston toimialaan liittyviä oikeudellisia tehtäviä.

Kulttuuriympäristön suojelu on osa laajempaa ympäristöoikeutta. Pääasialliset kulttuuriympäristöä koskevat lait ovat muinaismuistolaki, laki rakennusperinnön suojelusta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Muissakin ympäristönkäyttöä sääntelevissä laeissa, kuten luonnonsuojelulaissa, vesilaissa sekä metsälaissa, on kulttuuriympäristön suojeluun vaikuttavaa sääntelyä. Viranomaisena Museovirasto valvoo kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta ja toimii kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijana ja tekee tässä tarkoituksessa yhteistyössä muun museolaitoksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Muut hallintopalveluiden lakimiesten tehtävät liittyvät pääasiallisesti julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan, henkilötietolainsäädäntöön, hallinto-oikeuteen sekä viraston erityislainsäädäntöön. Muita usein toistuvia asioita ovat mm. kiinteistöjen hallinta-, käyttö- ja avoinnapitosopimukset, tapahtuma- ja yhteistyösopimukset, julkisuuslainsäädäntö ja valtionavustukset. Arvostamme myös muuta oikeudellista osaamista, joka liittyy Hallintopalvelut-yksikön tehtäviin.

Museovirastossa on tämän tehtävän kanssa samanaikaisesti avoinna myös tekijänoikeuksista, tietosuojasta ja sopimuksista vastaavan lakimiehen tehtävä. Tehtäviin valittavien lakimiesten työtehtävät räätälöidään edellä mainituista oikeudenaloista siten, että toisen lakimiehen pääasiallisena vastuualueena on ympäristö- ja muuhun erityislainsäädäntöön liittyvät tehtävät ja toisen lakimiehen päävastuualueena on tekijänoikeus-, tietosuoja-, ja sopimusoikeuteen liittyvät tehtävät. Kaksi valittavaa henkilöä valitaan siten, että he parhaalla mahdollisella tavalla täydentävät yksikön nykyistä osaamista.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta viran tehtäväalasta. Haemme henkilöä, jolla on useamman vuoden kokemus ympäristöoikeuden alalta ja hyvä hallinto-oikeuden tuntemus. Suoritettu tuomioistuinharjoittelu, AA-tutkinto tai muu kokemus oikeudenkäynneistä etenkin hallinto- ja rikosasioissa ovat eduksi tehtävän hoitamisessa.

Lisäksi huomioidaan hakijan osoittama kiinnostus kulttuuriperintöalaa kohtaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Kyky käyttää ruotsin kieltä sujuvasti pohjoismaisessa yhteistyössä ja asiakirjojen laadinnassa katsotaan hakijan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa, koska tehtävään sisältyy kansainvälistä yhteistyötä eri maiden kulttuuriympäristöviranomaisten sekä EU:n kanssa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia.

Tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 17.11.2021 klo 15.00
ID: 29-344-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkka ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa. Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Carolina Ansinn
hallintojohtaja
0295 33 6031
carolina.ansinn@museovirasto.fi

tiistaina 2.11. klo 15-16
tiistaina 16.11. klo 15-16

Toimipiste

Museovirasto
Museokatu 1
00100 Helsinki

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää kansallisia kulttuurihistorian kokoelmia. Suomen kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Suomen kansallismuseo tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa, suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa - Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.


Uudistuvaan Kansallismuseoon palkataan määrä- ja osa-aikaisiin asiakaspalvelutehtäviin kymmenen asiakaspalvelun moniosaajaa. Työskentely tapahtuu osana Kansallismuseon kohdepalveluiden laajaa tiimiä. Toivomme, että Suomen kansallismuseon arvot ihmisyys, inspiraatio ja liike kuvaavat sinunkin työskentelyäsi.

Näyttelynvalvoja

Neljä avointa paikkaa.

Päätehtävä on laadukkaan asiakaspalvelun ja erinomaisen asiakaskokemuksen varmistaminen sekä esine- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen Kansallismuseon eri näyttelyissä ja asiakastiloissa. Työ on pääosin seisomatyötä. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva opistoasteen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus sekä aiempi kokemus asiakaspalvelutehtävistä. Tehtävässä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua työskennellä kansainvälisessä ympäristössä osana laajaa tiimiä. Arvostamme asiakaspalvelutehtäviin soveltuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Opas/näyttelynvalvoja

Kolme avointa paikkaa.

Tehtävänä on erilaisten ja eri taustaisten ryhmien opastaminen kaikissa näyttelyissämme sekä näyttelynvalvojana toimiminen silloin, kun ei ole opastettavia ryhmiä. Opas/näyttelynvalvojilta toivomme historia- tai museoalan korkeakouluopintoja sekä kykyä kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita. Opas/näyttelyvalvojilta odotetaan selkeää ulosantia ja rohkeutta keskusteluttaa asiakkaita. Arvostamme valmiutta etäopastusten vetämiseen. Toivomme, että pystyt opastamaan vähintään kahdella eri kielellä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Näyttelynvalvoja/kassa

Kolme avointa paikkaa.

Kassatehtäviin palkattavat henkilöt palvelevat asiakkaita lippukassalla, joka toimii myös museon infopisteenä, sekä ajoittain museokaupassa. Osan työajasta he toimivat näyttelynvalvojina. Heiltä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä aiempaa kokemusta kassatyöskentelystä ja asiakaspalvelusta. Tehtävässä vaaditaan hyvää keskittymiskykyä ja tarkkuutta, selkeää kommunikointikykyä, vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä kansainvälisessä ympäristössä osana laajaa tiimiä. Tehtävässä tarvitaan asiakaspalvelutehtäviin soveltuvaa suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Opas- ja kassatehtäviin hakevien tulee täyttää myös näyttelynvalvojan tehtävän edellytykset.

Työsuhde ja työaika

Työsuhde alkaa 2.1.2022 ja päättyy viimeistään 31.10.2022.

Työvuoroja on arkisin ja viikonloppuisin, museon aukioloaikoina. Työvuorot sovitaan aina kuukaudeksi kerrallaan, ja työntekijän poissaolotoiveet huomioidaan suunnittelussa.

Työsopimuksessa määritelty työaika on alle 20 tuntia viikossa. Tuntimäärään vaikuttavat mm. erilaiset vaihtuvat näyttelyt, tapahtumat ja sesongit. Keskimäärin työvuoroja on talviaikaan tarjolla 1-3 päivänä viikossa, kesäkaudella 4-5 päivänä viikossa.

Työvuoro kestää 5-7 tuntia. Tyypillisin työvuoro on klo 10.40-18.10, ja siihen sisältyy kaksi palkallista 15 minuutin taukoa. Lounastauko kestää 30 minuuttia ja se on palkaton. Siksi tyypillisessä 7 tunnin työvuorossa työpäivän kokonaispituus on 7,5 tuntia.

Työpaikkana on Kansallismuseon päärakennus (Mannerheimintie 34, Helsinki).

Palkkaus ja edut

Opas- ja kassatehtävissä tuntipalkka on 10,24 € (palkkaryhmä 103). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Näyttelynvalvojan tehtävän tuntipalkka on 9,92 € (palkkaryhmä 102). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Tarjoamme muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon, ilmaisen pääsyn moniin museoihin ja alennuksia museokaupoista ja -ravintoloista.

Näin haet työpaikkaa

Jos olet kiinnostunut tehtävästä osana Kansallismuseon tiimiä, lähetä vapaamuotoinen tiivis hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostin liitteinä intendentti Liisa Lohtanderille 17.11.2021 mennessä.

Kerro hakemuksessasi, mitä tehtävää ensisijaisesti haet ja miksi olisit sopiva siihen. Kerro myös, mitkä ovat sinun vahvuutesi asiakaspalvelutyössä ja mitä toisit mukanasi Kansallismuseon tiimiin. Lisäksi voit jo alustavasti kertoa toivomasi viikoittaisen työvuorojen määrän.

Haastattelut pidetään Kansallismuseossa 29.11., 30.11. ja 3.12.

Lisätietoja

Liisa Lohtander
intendentti, Kansallismuseo
liisa.lohtander@kansallismuseo.fi
puh. 0295 33 6238 (arkisin klo 9-10)

Kyselyt mieluiten sähköpostitse.

www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo