Avoimet työpaikat

Projektitutkija

Tehtävän kuvaus

Haemme projektitutkijaa Suomen merimuseoon Kotkaan työskentelemään Alfred Kordelinin säätiön rahoittamassa Kadonnut Ruotsinsalmi –hankkeessa. Tehtävänäsi on Ruotsinsalmeen liittyvä tutkimus, kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistäminen sekä hankeviestintä.
Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen tehtävän kansainvälisessä ympäristössä.
Hankkeessa tehdään arkisto- ja kokoelmatutkimusta, edistetään ja koordinoidaan kansainvälistä yhteistyötä Ruotsinsalmen 1700-luvun lopulle ajoittuvien hylkylöytöjen tutkimuksessa, tuotetaan digitaalisia vedenalaiskuvantamisaineistoja sekä esitysaineistoja ja edistetään tietoisuutta Ruotsinsalmen vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Hanketta toteutetaan Kotkassa ja kansainvälinen yhteistyö painottuu Ruotsin ja Venäjän suuntaan.
 
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa museo- tai kulttuuriperintöalan työkokemus sekä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto pääaineena esim. meriarkeologia tai historia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta tutkimustyöstä, historiallisen ajan merihistorian lähdeaineistojen tuntemusta sekä valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja avoimen datan käytön kehittäminen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita, joten hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat edellytys tehtävässä onnistumiselle.
 
Työssä tarvittava kielitaito
Kielitaidon osalta odotamme sinun puhuvan ja kirjoittavan sujuvasti englantia; hyvä ruotsin ja/tai venäjän kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa

Tehtävä alkaa: 20.8.2018
Tehtävä alkaa viimeistään 20.8.2018 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2019
Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 1.8.2018 15:00
ID: 29-217-2018
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen Museoviraston kirjaamo,  PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2432,31 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, etätyömahdollisuus, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Maija Mikkilä, projektiasiantuntija, puh. 0295 33 6487
maija.mikkila@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Suomen merimuseo
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99 A
48100 Kotka

Markkinointisuunnittelija

Tehtävän kuvaus
Haemme markkinointisuunnittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen äitiysvapaan sijaiseksi ajalle 03.10.2018 - 16.08.2019.

Markkinointisuunnittelijana

  • Toteutat Suomen kansallismuseon museoperheen nimettyjen kohteiden markkinointiviestintää laajasti, suunnittelusta käytännön toteutukseen.
  • Työskentelet tiiviissä yhteistyössä erilaisissa kokoonpanoissa, yhteistyössä esimerkiksi graafikon, viestintäsuunnittelijan, tapahtumatuottajien, kohdeintendenttien ja näyttelyprojektien työryhmien kanssa.
  • Toteutat markkinointiviestintää yhdessä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa, strategisten tavoitteiden ja brändi- identiteettimme suuntaamana. Vastaat kulubudjetista ja aikatauluista.
  • Tuot markkinoinnillista ja asiakaslähtöistä näkökulmaa erilaisiin työryhmiin, osallistut konseptointiin. Vastaat markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamisesta hankkeissa, joissa sinulla on keskeinen rooli.
  • Tuot mukanasi markkinoinnin monikanavaista näkemystä ja osaamista. Osaltasi edistät digitalisaatiota.
  • Markkinointi- ja viestintäyksikön jäsenenä osallistut erilaisiin ulkoisen ja sisäisen markkinointiviestinnän kehityshankkeisiin ja –kampanjoihin, palvelujen kehittämiseen ja projektien käytännön läpi viemiseen.

Jos etsit merkityksellistä työtä kiehtovassa toimintaympäristössä, tule meille. Tarjoamme kannustavan ja vilkkaan asiantuntijayhteisön, osaavat yhteistyökumppanit sekä monipuolisen tehtävänkuvan korvaamattoman kulttuuriperinnön parissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja; ratkaisukeskeisyyttä; oma-aloitteisuutta ja joustavuutta. Projektinhallintataidot auttavat sinua onnistumaan toimintaympäristössä, jossa työmäärä vaihtelee kausittain, ja jokainen päivä on erilainen. Liityt osaksi kymmenhenkistä yksikköämme, ja työpisteesi sijaitsee Kansallismuseolla Helsingissä.
 
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus vastaavista tehtävistä. Arvostamme erityisesti kokemusta monipuolisista sisältömarkkinoinnin tehtävistä. Viestinnän ja tapahtumatuotannon kokemus katsotaan eduksi.
 
Työssä tarvittava kielitaito
Kielitaidon osalta edellytämme erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa

Tehtävä alkaa: 3.10.2018
Tehtävä alkaa viimeistään 03.10.2018 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä täytetään hakuajan päätyttyä mahdollisimman pian.
Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä 23.07.2018 alkaen antaa Päivi Kukkamäki, puh. 0295 33 6181. paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi
Määräaikainen, päättyy: 16.8.2019
Määräaikaisuuden syy on äitiysvapaan sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 3.8.2018 15:00
ID: 29-216-2018
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen Museoviraston kirjaamo,  PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia eikä hakemuksien liitteitä palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2753,95 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä, työaikapankkijärjestelmä sekä etätyömahdollisuus.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Päivi Kukkamäki
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
puh. 0295 33 6181, paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki