Avoimet työpaikat

Konservaattori Kuvakokoelmat -yksikköön

Tehtävän kuvaus
Haemme Kuvakokoelmat -yksikköön kuva-aineistoihin perehtynyttä paperikonservaattoria vakituiseen työsuhteeseen Museoviraston Konservointi- ja kokoelmakeskukseen Vantaalle.
Tarjoamme merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn Kuvakokoelmien monipuolisten aineistojen konservoinnissa. Kuvakokoelmissa on yhteensä noin 18 miljoonaa eri tavoin valmistettua kuvaa.
Vastaat Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskukseen sijoitettujen Kuvakokoelmien aineistojen konservoinnista, pääpaino on Journalistinen kuva-arkisto JOKAn kokoelmissa.
Tehtävässä korostuu ennaltaehkäisevä konservointi ja laajojen kokonaisuuksien hallinta.
Osallistut myös muiden kokoelmien konservointiin ja kokoelmahallintaan sekä toiminnan kehittämiseen yhteistyössä Kuvakokoelmien toisen konservaattorin kanssa. Toimit myös läheisessä yhteistyössä Kansallismuseon konservaattoreiden kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää konservaattorin amk-tutkintoa tai vastaavaa, erikoistumisalana paperikonservointi sekä hyvää perehtyneisyyttä eri menetelmillä valmistettujen valokuvien ja negatiivien konservointiin, käsittelyyn sekä kokonaisuuksien hallintaan.
Parhaat edellytykset tehtävään antaa konservaattorin työkokemus laajojen kuva-aineistojen kanssa.
Lisäksi edellytetään huolellisuutta, aktiivista ja itsenäistä työotetta ja hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä. Ajokortti on eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista puhutun ja kirjoitetun suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.
Tehtävä alkaa: 15.8.2019 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian sen jälkeen.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 2.5.2019 15:00
ID: 29-109-2019
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2 459,07 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Yli-intendentti Ismo Malinen, puh. 0295 33 6382, ismo.malinen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus, Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.museovirasto.fi/fi...

Konservaattori

Tehtävän kuvaus
Haemme Suomen kansallismuseon konservointiyksikköön vakinaiseen työsuhteeseen konservaattoria. Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon ja Museoviraston esinekokoelmien konservoinnista ja konservointitoiminnan kehittämisestä sekä edistää kokoelmien monipuolista käyttöä.

Tehtävänä on toimia konservaattorin asiantuntijatehtävässä Konservointiyksikössä. Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kulttuurihistoriallisten ja meriarkeologisten kokoelmien sekä Museoviraston arkeologisten kokoelmien konservoinnista. Konservaattorin tehtävänä on ensisijaisesti meriarkeologisten löytöjen ja muun vettyneen materiaalin konservointi, mutta tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä muidenkin aineistojen parissa yhteistyössä muiden konservaattorien kanssa.

Varsinaisen konservointityön lisäksi konservaattori osallistuu museoesineiden ja taideteosten näytteillepanon, käsittelyn ja säilyttämisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä konservoi näyttelylainoja ja maksupalvelutöitä. Tehtävään kuuluu myös esineiden materiaaliteknistä tutkimusta sekä konservointimenetelmien kehittämistä. Konservaattori osallistuu osaamisalansa puolesta tiiviisti merihistoriallisen kokoelman kartuttamiseen ja hoitoon, Suomen merimuseon ohjelmiston sekä yleisötyön tuottamiseen sekä Kulttuuriympäristöpalvelujen meriarkeologisten kenttätöiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Asiantuntijapalvelut sekä museoiden ja yleisön neuvonta kuuluvat myös toimenkuvaan, ja olennaista on myös kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ylläpito.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa konservaattorin ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai vastaava koulutus sekä kokemus meriarkeologisten esineiden konservoinnista. Edellytyksenä on myös valmius osallistua meriarkeologien kenttätöihin sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Lisäksi edellytetään valmiutta osallistua museon näyttely-, laina- ja tutkimusprosesseihin konservaattorina. Odotamme myös aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä yhteistyö-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja. Ajokortti katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään tyydyttävää suomen kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
36 h 45 min/vko
Tehtävä alkaa: 1.7.2019
Tehtävä täytetään 1.7.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 25.4.2019 15:00
ID: 29-95-2019
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2459,07 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Intendentti Eero Ehanti, puh. 0295 33 6139, eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskus, Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.museovirasto.fi/fi...

Intendentti (arkeologia)

Tehtävän kuvaus
Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikkö hakee vakinaiseen virkasuhteeseen intendenttiä (arkeologia), kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviin.
Työalana ovat arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Lausuntotyöskentelyn ja muun viranomaistoiminnan lisäksi tehtävään sisältyy työalan neuvontaa ja ohjausta sekä kehittämistyötä, tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutukseen, viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellisen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, perehtyneisyyttä (edellä todetuin painotuksin) Museoviraston työalaan, kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen perintöön, niiden vaalimisen periaatteisiin, käytäntöihin ja alan lainsäädäntöön sekä yhdyskuntasuunnitteluun.
Hyvät vuorovaikutustaidot, argumentointitaidot sekä valmiudet seurata työalan kehitystä ja työskennellä digitalisoituvassa toimintaympäristössä ovat tarpeen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hakijalta odotamme oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, joustavuutta, aikaansaavuutta sekä ammatillista laaja-alaisuutta. Lisäksi arvostamme kokemusta tehtävänalaan kuuluvasta viestinnästä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, projektinhallintataitoja, valmiutta kansainväliseen toimintaan sekä kykyä kehittää omia ja tarvittaessa myös muiden toimintamalleja.
Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista joten ajokortti on tarpeen.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
36 h 45 min/vko
Tehtävä alkaa: 1.8.2019
Tehtävä täytetään 1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka on viraston yhteinen.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 25.4.2019 15:00
ID: 29-96-2019

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 188,01 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki- järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
yli-intendentti Petri Halinen, PUH. 0295 33 6320, petri.halinen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.museovirasto.fi/fi...

Valokuvaaja

Haemme Museoviraston Kuvakokoelmiin valokuvaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8. - 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Tarjoamme merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn Museoviraston eri kokoelmien valokuvauksen parissa. Määräaikaisena valokuvaajana vastaat Museoviraston studiovalokuvauspalveluiden hoitamisesta, ja keskityt erityisesti Kansallismuseon ja arkeologisten kokoelmien esinekuvauksiin. Lisäksi tehtävä sisältää monipuolisen kuva-aineiston reprokuvausta sekä kuvankäsittelyä sekä satunnaisesti pieniä taittotöitä.  Osallistut myös valokuvauksen menetelmien ja laadun kehittämiseen Museovirastossa sekä vastaat studiokaluston ylläpitämisestä.
Esinekuvaukset tehdään pääasiassa Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen studiotiloissa Vantaalla sekä Kansallismuseon ja Museoviraston studiotiloissa Helsingissä. Kuvauksia voi olla myös muissa Museoviraston ja Kansallismuseon kohteissa eri puolilla Suomea.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valokuvaajan ammattitutkintoa tai vastaavaa koulutusta sekä työkokemusta museoaineistojen valokuvauksessa. Hyvä perehtyneisyys esinekuvaukseen ja studiotyöskentelyyn sekä vaativaan kuvankäsittelyyn sekä kokemus myös dokumenttivalokuvauksesta ja taittamisesta ovat eduksi. Lisäksi edellytetään valmiutta liikkua itsenäisesti kuvauskaluston kanssa eri kuvauskohteisiin ja kuvauskohteissa, valmiutta työskennellä myös hankalissa työolosuhteissa, aktiivista kehittämisotetta esinekuvauksessa, huolellisuutta, aktiivista ja itsenäistä työotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Työssä tarvittava kielitaito Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista puhutun ja kirjoitetun suomen kielen taitoa

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen, 1.8.2019 - 31.12.2019
Työaika: Virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Sijainti: Ensisijainen työpaikka on Helsinki (Sturenkatu 2a) ja toissijainen Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus, Vantaa.
Tehtävä alkaa: 1.8.2019 tai mahdollisimman pian sen jälkeen sopimuksen mukaan
Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa Virka on viraston yhteinen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2 459,07 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 30.4.2019 klo 15:00 mennessä lähettämällä työhakemus osoitteeseen: ismo.malinen@museovirasto.fi, viestikenttään viite valokuvaaja Kuvakokoelmat. Lisätietoja tehtävästä antaa yli-intendentti Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, 0295 33 6382