Avoimet työpaikat

ERIKOISTUTKIJA Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle

määräaikainen sijaisuus, aikaisintaan 1.2.2020 alkaen, 13.1.2021 saakka

Haemme

Museovirastoon Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisesta ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisestä innostunutta erikoistutkijaa. Tehtävä on määräaikainen viransijaisuus. Työ alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu Ohjaus ja tuki -yksikköön, jossa erikoistutkija työskentelee osana monialaista kulttuuriympäristön asiantuntijajoukkoa. Erikoistutkija vastaa sovituista kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä osallistuu sovittuihin kehittämishankkeisiin.

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut tarjoaa

  • monialaisen työyhteisön, joka vastaa kulttuuriympäristöön, kuten arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön ja restaurointiin, maisemaan sekä vesistöjen kulttuuriperintöön, liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä
  • merkityksellisen työn olla mukana tuottamassa tietoa sekä lisäämässä tietoisuutta kulttuuriympäristön suojelusta, arvoista ja mahdollisuuksista.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa kulttuuriympäristötyöhön soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, etusijalle asetetaan arkeologin tutkinnon suorittaneet.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kulttuuriympäristön, erityisesti arkeologisen kulttuuriperinnön, tuntemusta sekä hyvää perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä perehtyneisyyttä Museoviraston työalaan ja sen toimintaympäristöön. Tehtävä edellyttää kulttuuriympäristön tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan osaamista, aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Eduksi luemme täydentäviä valmiuksia antavan kouluttautumisen ja työkokemuksen sekä kokemuksen hanke- ja kehittämistyöskentelystä.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Tietoja tehtävästä

  • Tehtävän kesto: Määräaikainen (määräaikaisuuden syy viransijaisuus).
  • Tehtävä alkaa: 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.
  • Tehtävä päättyy: 13.1.2021.
  • Työaika: Virastotyöaika, liukuva.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 188,01 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Hakemus
Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen ulla.salmela@museovirasto.fi

Hakuaika
Haku päättyy 24.1.2020 klo 16.00

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa Ulla Salmela, yli-intendentti, puh. 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00101 Helsinki