Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Haemme Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut -osaston Tiedonhallinta-yksikköön yli-intendenttiä vakituiseen virkasuhteeseen 1.12.2021 alkaen.

Tiedonhallinta-yksikkö kehittää Museoviraston tiedonhallintaa ja yleistä digitalisaatiota sekä osallistuu kulttuuriperintöalan digitalisaation ja digitaalisen saatavuuden kansalliseen kehittämiseen. Yksikkö vastaa tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista Museovirastossa sekä osallistuu asiantuntijana toimialansa yhteistyöhön sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yksikkö vastaa Museoviraston ICT-infrastruktuurin toiminnasta sekä tietoturvasta ja tukee Museoviraston muita yksiköitä niiden omistamien tietojärjestelmien suunnittelussa, hankinnassa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Yksikkö on vastuussa myös Valtorilta tilattavien palveluiden, kuten lähituen, koordinoinnista.

Yli-intendentti johtaa Museovirasto Tiedonhallinta-yksikön toimintaa. Hän vastaa Museoviraston tietohallinnon toiminnasta, sen aktiivisesta kehittämisestä ja tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurista, edistää Museoviraston toimintojen ja palveluiden yleistä digitalisoitumista ja johtaa sovittuja kehittämishankkeita.

Yli-intendentti vastaa Museoviraston sisäisten tietojärjestelmien suunnittelun, hankinnan, kehittämisen ja ylläpidon palveluista yhteistyössä muiden yksikköjen ja osastojen kanssa, samoin kuin kokoelmahallinnan ja kulttuuriympäristön järjestelmäkehittämisen koordinoinnista Museovirastossa.

Yli-intendentti osallistuu kulttuuriperinnön digitalisaation sekä kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyksen ja digitaalisen saatavuuden kansalliseen kehittämiseen ohjauksen, tuen ja yhteistyön avulla. Hän seuraa oman toimialansa kehittymistä ja ottaa osaa siihen liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen kehittämis- ja valmistelutyöhön.

Lisäksi yli-intendentti vastaa Museoviraston ICT-infrastruktuurin toiminnasta ja kehittämisestä sekä Valtorilta tilattavien palveluiden, kuten lähituen, koordinoinnista, kuten myös tietoturva-asioiden koordinoinnista ja kehittämisestä Museovirastossa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset viran menestykselliseksi hoitamiseksi antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys tiedonhallintaan ja tietotekniikka-alaan sekä Museoviraston toimintaympäristön hyvä tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää esihenkilö- tai vaativien projektien johtamiskokemusta sekä perehtyneisyyttä valtionhallinnon ja kulttuuriperintöalan tiedonhallinnan toimintaympäristöön, prosesseihin ja järjestelmiin. Lisäksi edellytetään hyvää yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä, valmiuksia tehokkaaseen projektinhallintaan sekä innovatiivista kehittämisotetta.

Monipuolinen kielitaito, kyky kansainväliseen yhteistyöhön ja perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön katsotaan eduksi.

Muu kielitaito

Tehtävien hoidon kannalta parhaimmat valmiudet antaa hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito ja hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika. Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.12.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 28.9.2021 klo 15.00
ID: 29-296-2021
Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen:

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaus ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 10 (3 666,98 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Pirjo Hamari
Osastonjohtaja
0295 33 6005
pirjo.hamari@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
www.museovirasto.fi

Haemme Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikköön intendenttiä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.12.2021 – 10.10.2022.

Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kokoelmista, niiden kartuttamisesta ja tutkimuksesta sekä käytettäväksi saattamisesta. Kokoelmat sisältävät 550 000 esinettä ja ne käsittävät historialliset kokoelmat, rahakammion kokoelmat, kansatieteelliset kokoelmat, itsenäisyyden ajan kokoelmat, suomalais-ugrilaiset kokoelmat, yleisetnografiset kokoelmat sekä Suomen Merimuseon kokoelmat.

Intendentti vastaa Suomen kansallismuseon rahakammion kokoelmien hallinnasta ja kartuttamisesta, Suomessa tehdyistä rahalöydöistä sekä osallistuu näyttely-, julkaisu- ja tutkimustoimintaan erityisvastuualueenaan rahat ja rahalöydöt sekä setelit ja rahakammion kunniamerkit sekä mitalit.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena arkeologia ja sivuaineena muu ns. museoaine, hyvää perehtyneisyyttä numismatiikkaan ja rahakammion muuhun toimialueeseen sekä museoalan työkokemusta erityisesti kokoelmienhallintatehtävissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä organisoida ja hallinnoida kokoelmia sekä vastata Suomessa tehdyistä rahalöydöistä ja niihin liittyvistä päätöksistä, hyvää yhteistyö- ja projektinhallintakykyä sekä valmiutta kehittää kokoelmienhallintaa ja kokoelmien digitaalista saavutettavuutta. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja kykyä toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa suhteessa työyhteisöön.

Muu kielitaito

Tehtävän hoidon kannalta parhaimmat valmiudet antaa hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito sekä hyvä englannin kielen taito. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä alkaa: 1.12.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, päättyy 10.10.2022
Määräaikaisuuden syy on perhevapaan sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään 29.9.2021 klo 15.00
ID: 29-304-2021
Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaus ja edut

Toimen tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 928,00 euroa/kk) mukaan.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Sanna Teittinen
Yli-intendentti
0295 33 6394
sanna.teittinen@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
www.kansallismuseo.fi