Kokoelma Ja Konservointikeskus 33 Web

Avoimet työpaikat

Paikkatietoasiantuntija

Tehtävän kuvaus
Haemme Museoviraston tiedonhallintayksikköön paikkatietoasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 8.3.–31.12.2021. Kyseessä on sijaisuus.

Museoviraston Tiedonhallinta-yksikkö vastaa Museoviraston ICT-palvelujen järjestämisestä ja kokoelmahallinnan ja kulttuuriympäristön tiedonhallintaratkaisujen kehittämisestä. Yksikkö myös edistää ja kehittää Museoviraston digitaalisia palveluita sekä osallistuu yleiseen tiedonhallinta-asioiden kehittämiseen.

Paikkatietoasiantuntija työskentelee pääsääntöisesti kulttuuriympäristön tietovarantoihin ja tietojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Museoviraston paikkatietoaineistot ovat saatavilla tarkoituksenmukaisesti rajapintojen ja muiden palveluiden kautta. Paikkatietoasiantuntija vastaa rajapintapalveluiden ylläpidosta ja mahdollisuuksien mukaan niiden kehittämisestä. Paikkatietoasiantuntija toimii myös museoille ja Museoviraston työntekijöille tarkoitetun Museoverkko-palvelun sekä Oskari.org-pohjaisen karttapalvelun pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjänä hän vastaa mm. käyttäjätunnusten hallinnoinnista sekä käyttäjien tuesta ja ohjeistuksesta. Paikkatietoasiantuntija osallistuu myös näiden palveluiden kehittämishankkeisiin, esimerkiksi kehitystöiden määrittelyyn ja testaamiseen. Tehtävään valittavan osaamisesta riippuen työhön voi kuulua myös muita tehtäviä, esimerkiksi tietokantakyselyiden tekemistä tai paikkatietoanalyysien laatimista.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii osaamista tavallisimpien paikkatieto-ohjelmistojen käyttämisestä sekä paikkatietorajapintatekniikoiden tuntemusta. Edellytämme kokemusta rajapintojen toteuttamisesta ja ylläpidosta Esrin ArcGis-tuotteilla ja/tai Geoserverillä. FME-ohjelman osaaminen katsotaan eduksi, samoin SQL-kyselykielen osaaminen.

Koska tehtävään kuuluu käytön tukea ja ohjeiden laatimista, hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hakijalta odotetaan myös paikkatietoalan yleistä tuntemusta.

Perehtyneisyys viraston toimialaan, julkishallintoon yleensä ja julkishallinnon tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta odotamme hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 t 15 min viikossa.

Tehtävä alkaa: 8.3.2021

Tehtävä alkaa 8.3.2021 tai aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2021. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 5.2.2021 klo 15.00
ID: 29-38-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 814,87 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Lisätietoja tehtävästä
Minna Ryyppö, yli-intendentti, puh. 0295 33 6253, minna.ryyppo@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Intendentti (restaurointi)

Tehtävän kuvaus
Haemme Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikköön intendenttiä määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 01.03.2021–28.02.2022.

Intendentin tehtävänä on vastata rakennusperinnön suojelua turvaavista asiantuntija- ja viranomaistehtävistä restauroinnin ja korjausrakentamisen osalta. Tehtävään sisältyy toimintaympäristön seuraamista, osallistumista vaativiin restaurointihankkeisiin sekä niihin liittyvään viranomaistyöhön, Museoviraston entistämisavustusten valvontaa ja niiden käytön ohjausta sekä korjausrakentamisen ja restauroinnin neuvontaa. Lisäksi tehtävään kuuluu tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa sekä tarpeen mukaan työalan viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa arkkitehdin tai rakennuskonservaattorin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto (yamk, amk). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja mahdollisimman monipuolista perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, restauroinnin periaatteisiin ja korjausrakentamisen käytäntöihin sekä rakennustekniikkaan ja -materiaaleihin. Lisäksi edellytetään vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä.

Eduksi luetaan kyky kansainväliseen toimintaan, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemus, työskentelyä tukeva jatkokoulutus, muu täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen ja työkokemus sekä muu perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä alkaa: 1.3.2021

Tehtävä täytetään 01.03.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 28.2.2022. Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 1.2.2021 klo 15.00
ID: 29-13-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 9 (3223,08 euroa/kk) mukaan. Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa- sekä työaikapankki- järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Lisätietoja tehtävästä
Helena Taskinen yli-intendentti, 0295 33 6281, helena.taskinen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot