Kokoelma Ja Konservointikeskus 33 Web

Avoimet työpaikat

Projektipäällikkö (arkeologi) Itä- ja Pohjois-Suomen Kulttuuriympäristöpalvelut -yksikköön

Tehtävän kuvaus
Haemme Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston Itä- ja Pohjois-Suomen Kulttuuriympäristöpalvelut -yksikköön projektipäällikköä (arkeologia) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.3.2021 - 12.6.2022.

Projektipäällikkö vastaa LIDARK-hankkeen käytännön johtamisesta ja toteuttamisesta hankesuunnitelman tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Tukenaan hänellä on hankkeeseen perustettava ohjausryhmä. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen töiden koordinointi, hankkeeseen liittyvien tilausten tekeminen, yhteistyökumppanien kanssa toimiminen, hankkeessa tuotettavien aineistojen arviointi, kehittäminen ja testaaminen sekä toimittaminen tuotantoon ja hankkeeseen liittyvien maastotöiden/-tarkastusten koordinointi. Projektipäällikkö vastaa työtehtäviinsä liittyvästä tiedon tuotannosta, viestinnästä ja sidosryhmätyöstä. Hanketta toteuttavat Museovirasto ja Oulun yliopisto, projektipäällikkö ylläpitää yhteyttä Oulun kanssa ja huolehtii yhteistyöstä. Hän osallistuu tarvittaessa myös työalansa kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja käytäntöjen tuomiseen projektin toimintaan.

LIDARK-kehittämishankkeen tavoitteena on tutkia kuinka uutta, tarkempiresoluutioista laserkeilausaineistoa voi hyödyntää tehostetusti arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa. Hankkeessa selvitetään, miten uusi data mahdollistaa muinaisjäännöskohteiden helpomman tunnistamisen; kuinka aineiston avulla voidaan tarkentaa ohjelmallisesti kohdetietojen spatiaalista tarkkuutta; ja kuinka laserkeilausaineistojen käsittelyä voidaan automatisoida työn tehostamiseksi.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää projektinjohtamistaitoa, erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa sekä aktiivista kehittämisotetta. Lisäksi edellytetään hyvää teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön, laserkeilaustekniikkaan sekä keilausaineiston ohjelmalliseen ja algoritmiavusteiseen käsittelyyn, perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä perehtyneisyyttä Museoviraston toimialaan.

Hakijalta edellytetään hyvää esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta. Hakijalla toivotaan olevan ajokortti. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Eduksi luetaan alan jatko- ja täydennyskoulutus, täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen tai työkokemus sekä osoitettu kokemus hanke- ja kehittämistyöskentelystä.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika 36 h 15 min/vko

Tehtävä alkaa: 15.3.2021

Tehtävä täytetään 15.3.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Määräaikainen, päättyy: 12.6.2022

Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 26.2.2021 15:00
ID: 29-74-2021
Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 9 (3223,08 euroa/kk) mukaan. Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat sekä saldovapaa-järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Petri Halinen yli-intendentti, puh. 0295 33 6320, petri.halinen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.museovirasto.fi/fi...

Kausityöntekijöitä Suomen kansallismuseon museoperheen kohteisiin

Suomen kansallismuseo vastaa kahdeksan museon ja kahden linnan avoinnapidosta, näyttelyistä ja yleisötyöstä eri puolilla Suomea. Tulevaksi kesäksi 2021 Suomen kansallismuseo etsii Seurasaaren ulkomuseoon, Hvitträskiin, Tamminiemeen, Louhisaareen, Olavinlinnaan, Hämeen linnaan ja Vankilaan sekä jäänmurtaja Tarmoon ja Langinkosken keisarilliselle kalastusmajalle n. 90 kesätyöntekijää monipuolisiin ja kiinnostaviin tehtäviin. Vuonna 2019 Suomen kansallismuseon kohteissa vieraili ennätykselliset yli 762 000 kävijää ja olemme yksi maan suurimmista kulttuuriperintöalan toimijoista.

Kesällä 2021 Suomen kansallismuseon museoperheen kaikissa museo- ja nähtävyyskohteissa järjestetään koronaepidemiasta johtuvien viranomaisrajoitusten puitteissa monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Työntekijöitä etsitään muun muassa opastamaan, vetämään työpajoja, hoitamaan museokauppaa, vahtimestareiksi ja lipunmyyntiin.

Museokohteet avataan alueellisten tai valtakunnallisten koronarajoitusten sallimassa aikataulussa. Työsopimukset solmitaan ja allekirjoitetaan, kun avaamisaika on varmistunut. Joudumme varautumaan myös siihen, että kesäkauden aikana tulee uusia rajoituksia. Siksi työsopimukset tehdään pääsääntöisesti kahdessa jaksossa.

Seurasaari, Helsinki

Haemme Seurasaaren ulkomuseoon suomalaisen kansanperinteen ja laadukkaan asiakaspalvelun sydämenasiakseen kokevia kausityöntekijöitä

Museoapulaista ulkomuseon toimistoon ajalle 14.4.-3.10.2021. Tehtäviin kuuluu museon rahaliikenteen hoito, tilitykset, inventaariot, laskujen ja tilastojen laatiminen, museon viestintään osallistuminen sekä muut toimistotehtävät ja myyntityö. Hakijan eduksi lasketaan museoalan opinnot, kokemus vastaavanlaisista tehtävistä, kielitaito sekä yleisimpien toimisto-ohjelmien (Excel, Word) hallinta. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti arkipäivisin. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 mukainen (1808,88/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Museoapulaista ajalle 14.4.-15.9.2021. Tehtäviin kuuluu museon kesäkauden tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen sekä yleisiä avoinnapito-, viestintä- ja toimistotehtäviä. Hakijalta edellytetään museoalan opintoja, kokemusta asiakaspalvelutehtävistä sekä hyvää käytännön kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti) ja valmiutta pitää opastettuja kierroksia. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti arkipäivisin. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 mukainen (1808,88/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Vahtimestaria ajalle 6.4.-31.10.2021. Tehtäviin kuuluu ulkomuseon vahtimestarin tehtävät, kuten osallistuminen perusnäyttelyn pystytykseen keväällä ja purkamiseen syksyllä, museoalueen vartiointi- ja valvontatehtävät, kuljetustehtäviä sekä osallistuminen museon ulkoalueiden hoitoon. Ajokortti on välttämätön. Aikaisempi vastaava työkokemus katsotaan hakijalle eduksi, samoin aktiivinen ote sekä aloite- ja yhteistyökyky. Työaika on 38,15 tuntia viikossa. Vapaapäivät ovat lauantai ja sunnuntai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 mukainen (1808,88/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Museokaupanhoitajaa ajalle 21.4.-10.10.2021. Tehtäviin kuuluu museokaupan toiminnan aloittamiseen liittyvät tehtävät, myyntityö, somistus ja tilitysten teko sekä informaation antaminen museokävijöille. Hakijan eduksi katsotaan myyntityökokemus, kielitaito sekä innostunut ja aktiivinen ote työhön. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat museon avoinnaoloaikana (15.5. – 15.9.) maanantai ja tiistai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 mukainen (1630,30€/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Vahtimestaria (kesävahtimestari) ajalle 15.5.-15.9.2021. Tehtäviin kuuluu vartiointi- ja valvontatehtävät, puutarhan ja pihojen hoito sekä kuljetustehtäviä. Ajokortti on välttämätön. Aikaisempi vastaava työkokemus katsotaan hakijalle eduksi, samoin aktiivinen ote sekä aloite- ja yhteistyökyky. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 mukainen (1630,30€/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Museoapulaista ajalle 6.4.-31.10.2021. Tehtäviin kuuluu osallistuminen keväällä perusnäyttelyn pystytykseen, siivoukseen sekä museoesineiden paikoilleen laittoon. Kesällä toimeen kuuluu museo- ja näyttelytilojen siivous sekä vaatehuoltoa. Syksyllä toimeen kuuluu osallistuminen perusnäyttelyiden purkamiseen talven ajaksi. Hakijalta edellytetään kokemusta museotyöstä. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat lauantai ja sunnuntai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 mukainen (1630,30€/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Museoapulaista ajalle 3.5.-31.5.2021 ja 1.9.-30.9.2021. Tehtäviin kuuluu osallistuminen keväällä perusnäyttelyn pystytykseen, siivoukseen sekä museoesineiden paikoilleen laittoon. Syksyllä toimeen kuuluu osallistuminen perusnäyttelyn purkamiseen talven ajaksi. Hakijalta edellytetään kokemusta museotyöstä. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat lauantai ja sunnuntai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 mukainen (1630,30€/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Siivoojaa museotilojen siivoukseen ajalle 1.6.-31.8.2021. Hakijalta edellytetään kokemusta siivoojan työstä. Eduksi katsotaan kokemus museon siivouksesta. Viikkotyöaika on 38,15 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Vapaapäivät ovat lauantai ja sunnuntai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 102 mukainen (1579,93 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Oppaita (3) ajalle 10.5.-15.9.2021 pitämään opastettuja kierroksia museoalueella. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen museon avoinnapitotoimintaan, myyntityöhön sekä muihin tehtäviin tarvittaessa. Hakijoilta edellytetään opaskokemusta, hyvää esiintymiskykyä ja kielitaitoa sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Kielet: suomi ja ruotsi sekä englanti, saksa tai venäjä. Viikkotyöaika on 31,25 tuntia, viitenä päivänä viikossa, vapaapäivät pääsääntöisesti arkipäivinä. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 (1808,88/kk) mukaisesta palkasta 81,70 % 1477,30 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Opasvartijoita museotaloihin ajalle 15.5.-15.9.2021 (10) ja 1.6.-31.8.2021 (5). Tehtäviin kuuluu alueen vartiointi, opastus museotaloissa ja tarvittaessa opastettujen kierrosten pitäminen sekä osallistuminen käsityönäytöksiin ja muuhun elävöittämistoimintaan. Hakijoilta toivomme suomalaisen kulttuurin tuntemusta, kielitaitoa ja mielellään käsityötaitoja. Viikkotyöaika on 31,25 tuntia, viitenä päivänä viikossa, vapaapäivät pääsääntöisesti arkipäivinä. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 102 (1597,31 €/kk) mukaisesta palkasta 81,70 % 1305 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Lippukassanhoitajaa ajalle 10.5.-15.9.2021. Tehtäviin kuuluu myyntityön ja tilitysten lisäksi informaation antaminen Seurasaaressa kävijöille. Hakijan eduksi katsotaan kokemus myyntityöstä, kielitaito sekä innostunut ja aktiivinen ote asiakaspalveluun. Viikkotyöaika on 35 tuntia, viitenä päivänä viikossa, vapaapäivät ovat keskiviikko ja torstai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 (1648,23€/kk) mukaisesta palkasta 91,50 % 1508,13€/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Lippukassan- ja museokaupanhoitajan vapaapäivien sijaista ajalle 15.5.-15.9.2021. Tehtäviin kuuluu myyntityön ja tilitysten lisäksi informaation antaminen Seurasaaressa kävijöille. Hakijan eduksi katsotaan myyntityökokemus, kielitaito sekä innostunut ja aktiivinen ote työhön. Viikkotyöaika on 35 tuntia, viitenä päivänä viikossa, vapaapäivät ovat perjantai ja lauantai. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 103 (1648,23€/kk) mukaisesta palkasta 91,50 % 1508,13€/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Seurasaaren ulkomuseo on avoinna 15.5–31.5. ja 1.9. –15.9. arkisin klo 9–15 ja viikonloppuisin klo 11–17 ja 1.6.–31.8. päivittäin klo 11–17.

Hakemukset lähetetään 12.3.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: Suomen kansallismuseo, Mikko Teräsvirta, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostilla mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Hakemuksia ei palauteta.

Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”Seurasaaren kesätyöhakemus” ja haettavan tehtävän nimi. Mikäli sama henkilö hakee useampaan kuin yhteen Seurasaaren ulkomuseon avoimeen tehtävään, voi hakemuksen tehdä yhdellä sähköpostilla tai yhdellä kirjeellä. Haettavien tehtävien tulee kuitenkin käydä selkeästi hakemuksesta ilmi.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Mikko Teräsvirta (mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi) puh. 0295 33 6374

Hvitträsk, Kirkkonummi

Haemme Hvitträskiin arkkitehtuurin ja laadukkaan asiakaspalvelun sydämen asiakseen kokevia kausityöntekijöitä

Oppaita (3) ajalle 1.5. – 30.9.2021 hoitamaan museon yleisö- ja ryhmäopastuksia. Tehtävään kuuluu osallistuminen myös muuhun museon asiakaspalveluun ja avustamiseen museokaupassa sekä lipunmyynnissä. Lisäksi oppaat valvovat museon tiloja ja huolehtivat tarvittaessa siisteydestä. Hakijoilta edellytetään hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti, muu kielitaito katsotaan eduksi) sekä kokemusta asiakaspalvelutyöstä ja opastamisesta. Eduksi katsotaan museoaineiden opinnot. Työviikko on viisipäiväinen, vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai, jolloin museo on suljettu. Työaika on 30 tuntia viikossa ja kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 (1808,88/kk) mukaisesta palkasta 78,43 % 1418,70 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Hvitträsk on avoinna 1.5–30.9. ke-su klo 11-17.

Hakemukset lähetetään 12.3.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: Suomen kansallismuseo, Mikko Teräsvirta, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostilla mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Hakemuksia ei palauteta.

Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”Hvitträskin kesäopas”.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Mikko Teräsvirta (mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi) puh. 0295 33 6374

Tamminiemi, Helsinki

Haemme Tamminiemen museoon suomalaisen lähihistorian ja laadukkaan asiakaspalvelun sydämen asiakseen kokevia kausityöntekijöitä

Oppaita (3) ajalle 1.4. – 30.9.2021 hoitamaan museon yleisö- ja ryhmäopastuksia. Tehtäviin kuuluu osallistuminen myös muuhun museon asiakaspalveluun. Hakijoilta edellytetään hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti, muu kielitaito katsotaan eduksi) sekä kokemusta asiakaspalvelutyöstä ja opastamisesta. Eduksi katsotaan poliittisen historian, Suomen historian sekä yleisen historian opinnot. Työviikko on viisipäiväinen, vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai, jolloin museo on suljettu. Työaika on 30 tuntia viikossa ja kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 (1808,88/kk) mukaisesta palkasta 78,43 % 1418,70 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Tamminiemi on avoinna 1.4–30.9. ke-su klo 11-17.

Hakemukset lähetetään 12.3.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen: Suomen kansallismuseo, Mikko Teräsvirta, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostilla mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Hakemuksia ei palauteta.

Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”Tamminiemen kesäopas”.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Mikko Teräsvirta (mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi) puh. 0295 33 6374

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kotka

Haemme yhtä opasta opastiimimme täydennykseksi ajalle 26.4.–31.8.2021 osa-aikaiseen työsuhteeseen. Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä muut museon toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät. Osa-aikaisessa työsuhteessa viikkotyöaika on vähintään 20 h/vko ja tuntipalkka 11,10 € (palkkaryhmä 104). Tämän lisäksi tehtävissä maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Langinkoski on avoinna 3.–31.5. päivittäin klo 10-16 ja ajalla 1.6.–31.8. päivittäin klo 11–18.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen ja/tai ruotsin kielen lisäksi hyvin englantia. Saksan, venäjän ja muiden kielien osaaminen katsotaan eduksi. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen sekä lukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi historian opinnot.

Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä liitteineen viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella pia.paukku@kansallismuseo.fi. Sähköpostiin merkintä ”Langinkosken opas”.

Lisätietoja tehtävästä antaa intendentti Pia Paukku, pia.paukku@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6480.

Jäänmurtaja Tarmo, Kotka

Oppaita ajalle 24.5.–31.8.2021 (2 hlöä kokoaikaiseen työsuhteeseen sekä 1 hlö osa-aikaiseen työsuhteeseen) ja ajalle 5.5.–31.8.2021 (1 hlöä kokoaikaiseen työsuhteeseen). Oppaan tehtäviin kuuluvat ryhmien opastaminen, toimiminen keskusteluoppaana jäänmurtajan tiloissa, koronarajoitusten mukainen asiakasmäärien valvonta sekä näyttelyvalvonta, tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä muut avoinna pitoon liittyvät tehtävät.

Kokoaikaisessa työssä viikkotyöaika on 38,25 tuntia viikossa ja palkkaus on palkkaryhmän 104 mukainen (1 808,88 €). Osa-aikaisessa työssä viikkotyöaika on vähintään 20h/vko ja tuntipalkka 11,10 € (palkkaryhmä 104). Tämän lisäksi tehtävissä maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen ja/tai ruotsin kielen lisäksi hyvin englantia tai venäjää. Saksan kielen osaaminen sekä muu kielitaito katsotaan eduksi. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen sekä lukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi museoaineiden ja/tai historian opinnot.

Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä liitteineen viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella pia.paukku@kansallismuseo.fi. Sähköpostiin merkintä ”Tarmon opas”.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Pia Paukku, pia.paukku@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6480.

Hämeen linna ja Vankila, Hämeenlinna

Oppaita ajalle 2.5.–30.9.2021 (3 hlöä), 2.5.–31.8.2021 (11 hlöä, joista 4 hlöä vankilamuseoon) ja 1.6.–8.8.2021 (2 hlöä). Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, lapsille suunnatuilla kierroksilla työskentely, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä muut linnan ja vankilamuseon toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät. Kuukaudessa on vähintään 14 työpäivää ja viikkotuntimäärä vähintään 20 t/viikossa. Tuntipalkka on 11,10 € (palkkaryhmä 104). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Linna ja Vankila ovat avoinna 2.–31.5. arkisin klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16, 1.6.–31.8. päivittäin klo 10–17. Linnan avoinna oloaika on syyskuussa 1.–30.9. ti-pe klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen ja/tai ruotsin kielen lisäksi hyvin englantia. Saksan tai venäjän kielen osaaminen katsotaan eduksi. Hakijan tulee olla lukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi historian, taidehistorian tai arkeologian opinnot. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Jouni Marjamäki, PL 913, 00101 Helsinki. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”opas Hämeen linnaan ja Vankilaan”. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Jouni Marjamäki, jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6344

Olavinlinna, Savonlinna

Oppaita ajalle 2.5.–30.9.2021 (4 hlöä), 2.5.–31.8.2021 (4 hlöä), 1.6.–31.8.2021 (7 hlöä) ja 1.6.–8.8.2021 (3 hlöä). Oppaan toimeen kuuluvat opastaminen, lasten työpajassa työskentely, lapsille suunnatuilla kierroksilla työskentely, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa sekä muut linnan toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät. Kuukaudessa on vähintään 14 työpäivää ja viikkotuntimäärä vähintään 20 t/viikossa. Tuntipalkka on 11,10 € (palkkaryhmä 104). Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan.

Linna on avoinna 2.–31.5. arkisin klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16, 1.–30.6. päivittäin klo 11–18, 1.–31.7. päivittäin klo 10-18, 1.–31.8. päivittäin klo 11–18 sekä 1.–30.9. arkisin klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16.

Hakijoiden edellytetään puhuvan suomen ja/tai ruotsin kielen lisäksi hyvin englantia tai venäjää. Saksan tai venäjän kielen osaaminen katsotaan eduksi. Hakijan tulee olla lukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen suorittanut. Hakijalle katsotaan eduksi historian, taidehistorian tai arkeologian opinnot. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Jouni Marjamäki, PL 913, 00101 Helsinki. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”opas Olavinlinnaan”. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Jouni Marjamäki, jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6344

Louhisaaren kartanolinna, Askainen

Oppaita ajalle 14.5.–31.8.2021 (6 hlöä) ja 14.5.–15.8.2021 (2 hlöä). Oppaan toimeen kuuluvat ryhmien opastaminen, toimia keskusteluoppaana museon tiloissa, näyttelyvalvonta, työskentely lipunmyynnissä ja museokaupassa, tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä muut linnan toimintaan ja avoinna pitoon liittyvät tehtävät.

Viikkotyöaika on 32,50 tuntia viikossa, kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 (1 808,88 €) mukaisesta palkasta 84,97 % 1537 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti arkipäivisin.

Hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin, englannin tai saksan kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Eduksi katsotaan museoaineiden opinnot ja opastuskokemus sekä ajokortti. Oppaat osallistuvat pakolliseen koulutukseen ennen työsuhteen alkamista.

Puutarhuri ajalle 15.4.– 30.09.2021. Puutarhurin toimeen kuuluvat Louhisaaren kalmilaisen puutarhan valmistelutyöt ja istutus keväällä, hoito ja ylläpito kesällä, syystyöt, puutarhan opastaminen museovieraille sekä muut mahdolliset puutarhan toimintaan liittyvät tehtävät. Puutarhurin toimeen kuuluu lisäksi hedelmäpuutarhan hoito. Puutarhurilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan puutarha- ja viheralan kokemus ja koulutus, museopuutarhan ominaispiirteiden tuntemus, opastuskokemus, ruotsin kielen taito sekä ajokortti. Työnantaja perehdyttää museopuutarhan hoidon erityispiirteisiin.

Työajan pituus on 38,25 tuntia viikossa, viitenä päivänä viikossa. Kuukausipalkka on palkkaryhmän 104 (1 808,88 €) mukainen. Tämän lisäksi maksetaan ilta-, pyhä- ja viikonloppulisää valtion yleisen työehtosopimuksen mukaan. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti sunnuntai ja maanantai.

Vapaamuotoisten hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja työkokemus. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteella jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi tai postitse osoitteella Kansallismuseo, Jouni Marjamäki, PL 913, 00101 Helsinki. Kuoreen/sähköpostiin merkintä ”opas Louhisaareen” tai ”puutarhuri Louhisaareen”. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun.

Kartanolinna on avoinna 15.5.–30.6. ti-su klo 11–17, 1.7.–31.7. ma-su klo 11–17 ja 1.8.–31.8. ti-su klo 11–17. Louhisaaren kartanolinna sijaitsee Askaisissa Maskussa.

Lisätietoja tehtävistä antaa intendentti Jouni Marjamäki, jouni.marjamaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6344