Kokoelma Ja Konservointikeskus 33 Web

Avoimet työpaikat

Intendentti

Suomen kansallismuseo on kansallinen kulttuurihistorian museo, joka kartuttaa ja ylläpitää kansallisia kulttuurihistorian kokoelmia. Kansallismuseo edistää toiminnallaan kulttuuriperinnön tutkimusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti sekä toimii ja verkostoituu myös kansainvälisellä tasolla. Kansallismuseo osallistuu toiminnallaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, tuottaa merkittävää ohjelmatoimintaa ja suuntaa palveluitaan laajalle yleisöpohjalle.

Kansallismuseon museoperheeseen kuuluu kahdeksan museota ja kaksi linnaa: Kansallismuseo, Suomen merimuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Hvitträsk, Louhisaari, Langinkoski, Vankila, Olavinlinna ja Hämeen linna.

Tehtävän kuvaus

Haemme Suomen kansallismuseon museoihin kuuluvaan Kansallismuseoon kohdepalveluista vastaavan yksikön päälliköksi intendenttiä vakinaiseen virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Intendentti toimii Kansallismuseo-yksikön päällikkönä. Hän johtaa ja kehittää asiakaspalveluita ja palveluinfrastruktuuria Kansallismuseossa, joka palvelee yli 200 000:ta näyttely-, tapahtuma-, kokous- ja juhlapalveluiden asiakasta vuodessa. Intendentti toimii esimiehenä ja palvelujen tilaajana verkostoituneessa ympäristössä.

Yksikössä työskentelee avoinnapidon, opastuspalveluiden sekä kokous- ja juhlapalveluiden sisäisen tukipalvelun tehtävissä 18 vakinaista työntekijää ja vaihteleva määrä määräaikaista henkilökuntaa. Museokohteen palveluympäristöä hoidetaan ja kehitetään yhteistyössä useiden palveluita tuottavien sopimuskumppaneiden kanssa.

Tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2025 valmistuvan Kansallismuseon lisärakennuksen toteutusvaiheessa intendentti huolehtii asiakaspalveluiden sopeuttamisesta rakennushankkeeseen ja osallistuu käyttäjän hankintojen valmisteluun kohdepalveluiden yhteyshenkilönä. Hän osallistuu uudistuvan Kansallismuseon palveluiden konseptointiin ja suunnitelmien toimeenpanoon yksikön vastuulla olevien palveluiden osalta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus esimiestyöstä ja vähintään keskisuuren museon tai muun kulttuuripalveluita tuottavan organisaation asiakaspalvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Aktiivinen ote palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen on peruslähtökohta tehtävässä menestymiselle. Esimiestyössäsi olet läsnä, kuuntelet ja saat yksikkösi työntekijät löytämään uusia näköaloja ja sopivia haasteita omaan työhönsä museon uudistuessa. Toimit valmentavalla otteella. Usein kiireisessä ja paineenalaisessa työssä suuren museon prosessien ja projektien solmukohdassa onnistut parhaiten, kun viestintä- ja vuorovaikutustaitosi ovat erinomaiset ja asenteesi on joustava sekä ratkaisukeskeinen. Hallitset työ- ja museoturvallisuuden perusteet. Arjen vahvan organisoinnin vastapainona haluat osallistua johdon kanssa sovittavalla tavalla vaativiinkin edustustehtäviin.

Eduksi katsotaan palvelumuotoiluosaaminen, kokemus ja näkemys digitaalisen kävijäkokemuksen toteutuksen keinoista ja näytöin osoitettu kyky uudistaa toimintaa rohkeasti. Suoritettu tai juuri käynnissä oleva esimieskoulutus luetaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Työtehtävät edellyttävät erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.
Tehtävä alkaa: 1.1.2021
Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 25.9.2020 15.00

ID: 29-223-2020

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 223,08 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut

Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Lisätietoja tehtävästä

Tiina Mertanen
museopalvelujohtaja
0295 33 6481
tiina.mertanen@kansallismuseo.fi

Toimipiste

Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot