Avoimet työpaikat

Yliarkkitehti Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle

Haemme Museovirastoon Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolle rakennetun ympäristön vaalimisesta ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisestä innostunutta yliarkkitehtia. Tehtävä on määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.5.2018–30.4.2019. Tehtävä sijoittuu Ohjaus ja tuki -yksikköön, jossa yliarkkitehti työskentelee osana monialaista kulttuuriympäristön asiantuntijajoukkoa. Yliarkkitehti vastaa sovituista kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä kehittämishankkeista.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset  
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa kulttuuriympäristötyöhön soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, etusijalle asetetaan arkkitehdin tutkinnon suorittaneet.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön, restauroinnin periaatteiden, korjausrakentamisen käytäntöjen ja rakennustekniikan ja -materiaalien tuntemusta sekä hyvää perehtyneisyyttä kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä perehtyneisyyttä Museoviraston työalaan ja sen toimintaympäristöön.

Lisäksi edellytämme viestintä-, esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta. Samoin edellytämme aktiivista kehittämisotetta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta sekä kykyä digitaaliseen työskentelyyn.

Eduksi luemme tutkijakoulutuksen (TkL, TkT, muut), muun alan jatko- ja täydennyskoulutuksen, täydentäviä valmiuksia antavan kouluttautumisen ja työkokemuksen sekä kokemuksen hanke- ja kehittämistyöskentelystä.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito ja valmiudet  toimia kansainvälisessä ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 h 45 min/viikko
Tehtävä alkaa: 1.5.2018
Virka täytetään sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.5.2018. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Määräaikainen, päättyy: 30.4.2019
Määräaikaisuuden syy on viransijaisuus.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 12.4.2018 16:00

ID: 29-92-2018
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101  Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3153,32 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Ulla Salmela
Yli-intendentti 0295 33 6251
ulla.salmela@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Suunnittelija Museoviraston Kuvakokoelmiin

Haemme Museoviraston Kuvakokoelmiin suunnittelijaa määräaikaiseen tehtävään 1.5.2018 - 28.2.2019 väliseksi ajaksi. Tarjoamme merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn EU:n Horizon 2020 –rahoituksella toteutettavassa CultureLabs-projektissa. Projektissa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta eri Euroopan maasta ja sen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja pilotoida innovatiivisia, tietotekniikkapohjaisia ratkaisuja ja työkaluja kulttuuriperinnön osallistamisen ja sosiaalisen innovatiivisuuden lisäämiseksi. Hankkeen pilottiprojektien kohderyhmänä ovat instituutioiden ja järjestöjen lisäksi erilaiset maahanmuuttajaryhmät.

Suunnittelijan tehtävään kuuluu mm. selvitysten laatiminen museo- ja kulttuuriperintöalalta, liittyen osallistaviin käytäntöihin, verkostoihin ja innovaatioihin. Suunnittelija huolehtii myös yksityisyydensuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvien käytäntöjen kirjaamisesta erityisesti osana projektin tietohallintosuunnitelman laatimista. Suunnittelija osallistuu projektissa myöhemmin toteutettavien pilottien suunnitteluun. Museoviraston laajassa pilotissa testataan hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja yhdessä eri kohderyhmien kanssa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kerätyn tiedon ja projektin tulosten pohjalta käsikirja Museoviraston omaan käyttöön, jonka laatiminen kuuluu suunnittelijan tehtäviin.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja hyvä työkokemus tehtävää vastaavista tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää museo- ja kulttuuriperintöalan tuntemusta sekä perehtyneisyyttä osallistamisen ja yleisötyön käytäntöihin. Tehtävässä korostuu kehittämisnäkökulma. Kokemus työskentelystä maahanmuuttajaryhmien ja erilaisten sidosryhmien kanssa katsotaan eduksi. Suunnittelijalta odotetaan hankeosaamista, tavoitteellisuutta, itseohjautuvuutta ja yhteistyötaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä vuorovaikutus-, esiintymis- sekä tietotekniikkataitoja. Hankkeeseen sisältyy matkustamista.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista puhutun ja kirjoitetun suomen kielen taitoa, sujuvaa englannin kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen, 1.5.2018 - 28.2.2019
Työaika: Virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Sijainti: Ensisijainen työpaikka on Helsinki (Sturenkatu 2a).
Tehtävä alkaa: 1.5.2018 tai mahdollisimman pian sen jälkeen sopimuksen mukaan, viimeistään toukokuun loppuun / kesäkuun alkuun 2018 mennessä Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae 20.4.2018 15:00 mennessä lähettämällä työhakemus osoitteeseen: ismo.malinen@museovirasto.fi, viestikenttään viite suunnittelija CultureLabs.

Lisätietoja tehtävästä antaa yli-intendentti Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6382

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2726,68 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.