Maalaus huivipäisestä naisesta konservoitavana.

Avoimet työpaikat

Museovirasto tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä kulttuuriperinnön ja museoalan ammattilaisille.

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti. Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.

Tehtävän kuvaus

Haemme Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston restaurointiyksikköön restauroijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2.2022–31.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Restaurointiyksikkö vastaa Suomen kansallismuseon museokohteisiin kuuluvan Seurasaaren ulkomuseon rakennuskokoelman ja ympäristön hoidosta.

Restauroijan tehtävänä on osaltaan vastata rakennuskokoelman restauroinnista, rakennuskonservoinnista ja hoidosta laaditun työohjelman mukaan. Päätehtävänä on työskennellä Seurasaaren rakennuskonservointiryhmän jäsenenä. Tarpeen mukaan restauroija osallistuu harjoittelijoiden ja kausityöntekijöiden ohjaamiseen. Restauroija osallistuu restauroinnin ja konservoinnin kehittämiseen osana osaston toimintaa.

Tehtäviin kuuluu myös oman työn suunnittelu ja raportointi, lisäksi muut esimiehen antamat tehtävät sopimuksen mukaan. Restauroija toimii hyvässä yhteistyössä Seurasaaren ulkomuseon avoinna pidosta vastaavan Suomen kansallismuseon henkilökunnan kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa restaurointikisällin tai restaurointiartesaanin tutkinto tai muu restaurointialan koulutus ja työkokemus.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta (museorakennusten) restauroinnista, konservoinnista ja perinteisen rakentamisen tuntemusta (erityisesti perinteinen puurakentaminen) sekä erinomaisia käsityötaitoja. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, kommunikointi- ja esiintymistaitoja sekä digitaalista osaamista.

Muu kielitaito

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 1.2.2022
Määräaikainen, päättyy: 31.5.2023

Määräaikaisuuden syy on opintovapaan sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 16.12.2021 klo 15.00

ID: 29-392-2021

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaus ja edut

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 6 (2 285,16 euroa/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Meillä pääset kehittämään työtäsi ja ammattitaitoasi. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Restauroijan tehtävä edellyttää pääosin läsnäoloa Seurasaaressa. Tarjoamme myös muun muassa lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa

Helena Hirviniemi
Yli-intendentti
0295 33 6179
helena.hirviniemi@museovirasto.fi

Toimipiste

Seurasaaren rakennuskonservointikeskus
Seurasaari
00250
Helsinki

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansaliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti. Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.

Tehtävän kuvaus

Haemme Museovirastoon neljää projektitutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2022 asti. Tehtävistä kaksi alkaa tammikuussa ja kaksi myöhemmin, viimeistään 1.4.2022. Tehtävät sijoittuvat Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikkö vastaa Museoviraston arkeologisista kokoelmista. Lisäksi yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, arkiston hallinta sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa myös Museoviraston kirjastosta.

Projektitutkijan tehtävänä on arkeologisten kokoelmien muuttoon liittyvät tehtävät aineistojen käytettävyyden, saatavuuden ja säilymisen parantamiseksi. Tutkijan tehtävänä on aineistojen läpikäynti ja uudelleen pakkaaminen sekä digitointi ja luettelointi kokoelmahallintajärjestelmään. Tutkija osallistuu migraatioiden toteuttamiseen ja tietokantatyöskentelyyn sekä kokoelmalogistiikkajärjestelmän käyttöönottoon ja sen soveltamiseen ja kehittämiseen arkeologisten kokoelmien tarpeisiin.

Tehtävät voivat jatkua mikäli Museoviraston kokoelmien siirtohankkeen rahoitus jatkuu vuosina 2023–2025.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto pääaineena arkeologia sekä perehtyneisyys arkeologiseen aineistoon ja sen käsittelyyn. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista kehittämisotetta, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä kokemusta kokoelmatyöstä ja kokoelmahallintajärjestelmistä.

Kulttuuriympäristön rekistereiden tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi tarvitaan järjestelmällisyyttä, tarkkuutta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Muu kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 3.1.2022

Haastattelut voidaan mahdollisesti aloittaa jo hakuajan aikana.

Kahden tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan, ja kahden tehtävä alkaa 1.4.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022

Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 15.12.2021 15:00

ID: 29-391-202

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaus ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2 510,24/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jutta Kuitunen
Yli-intendentti
0295 33 6081
jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Katja Vuoristo
Intendentti
0295 33 6211
katja.vuoristo@museovirasto.ti

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti. Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.

Tehtävän kuvaus

Haemme Museovirastoon asiakirjahallinnan ammattilaista asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen virkasuhteeseen 3.1.2022-31.12.2022. Tehtävä sijoittuu Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, arkiston hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa myös Museoviraston arkeologisista kokoelmista sekä Museoviraston kirjastosta.

Tehtävänä on Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen osana asiakirjahallinnan alaa ja suhteessa muihin alan toimijoihin. Asiakirjahallinnan suunnittelija vastaa asiakirjahallinnan asiantuntija- ja viranomaistehtävistä, toimintapolitiikan suunnittelusta sekä oman osa-alueensa kansallisten hankkeiden toimeenpanosta Museovirastossa. Asiakirjahallinnan suunnittelija vastaa Museoviraston arkiston tietopalvelun koordinoinnista ja osallistuu osaston asiakaspalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän vastaa Museoviraston arkiston hallinnasta, säilymisestä ja käytettävyydestä. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjeiden, suositusten ja määräysten laatiminen omalta vastuualueeltaan sekä siihen liittyvä asiantuntijaneuvonta muun muassa arkisto-, tiedonhallinta- ja julkisuuslain soveltamisen osalta sekä tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Sijaisuus voi jatkua myös vuosina 2023-2025 riippuen Museoviraston kokoelmien siirtohankkeen tilanteesta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, asiakirjahallinnan tutkintoa sekä erinomaista ja monipuolista tiedonhallinnan alan tuntemusta ja käytännön osaamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavista asiantuntijatehtävistä ja asianhallintajärjestelmistä sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme valtionhallinnon tuntemusta ja toivomme perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Muu kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022
Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakeminen

Hae viimeistään: 29.12.2021 klo 15.00

ID: 29-356-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaus ja edut

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 928,00/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Joustava työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tarjoamme myös muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun sekä kattavan työterveyshuollon.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jutta Kuitunen
yli-intendentti
0295 33 6081
jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki