Avoimet työpaikat

Tutkija Kansallismuseon yhteisöarkeologiseen Mullankaivajat-projektiin

Kansallismuseo on saanut Suomen kulttuurirahastolta rahoituksen Mullankaivajat-hankkeeseen, jossa yhteistyössä koululaisten kanssa järjestetään arkeologiset kaivaukset. Hanke kohdistuu Pohjois-Karjalaan, Kontiolahdelle, jossa se toteutetaan yhdessä paikallisen koulun ja maakuntamuseon kanssa. Hanketta koordinoi Kansallismuseon yleisötyö- ja tapahtumat -yksikkö yhteistyössä Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa.

Kenttä- ja jälkitöihin tarvitsemme tutkijan, jonka keskeiset tehtävät ovat osallistuminen hankkeen kenttätöiden suunnitteluun, koululaisten perehdyttämiseen ja ohjaamiseen ennen kenttätöitä, kentällä sekä jälkitöissä osana työryhmää, vastuu kenttätöiden asianmukaisesta läpiviemisestä sekä raportin laatimisesta.

Hakijalta edellytetään FM-tutkintoa pääaineena arkeologia, tavanomaisten arkeologisten kenttätyö- ja dokumentointimenetelmien hyvää hallintaa, kokemusta historiallisen ajan kenttätöistä sekä arkistoaineistojen käytöstä, hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hakijalle katsotaan eduksi 1800-luvun esineistön tuntemus, kokemus arkeologisten kenttätyöprojektien vetämisestä sekä kokemus yhteisöarkeologisista hankkeista ja pedagoginen kokemus.

Työn kesto on kaksi kuukautta, ja se ajoittuu välille 20.8.–21.10.2018. Ensisijainen toimipaikka on Kansallismuseo (Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki), mutta työ sisältää myös kenttätöitä Kontiolahdella 2-3 viikkoa ajoittuen viikoille 35–37 sekä yksittäisiä matkapäiviä muulloin tarpeen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan viikkotyöaikaa (38 tuntia 75 minuuttia viikossa) ja tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän 107 mukainen (2.408.35 €/kk).

Lisätietoja tehtävästä antaa museolehtori Hanna Korhonen, puh. 0295 33 6464.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 6.5.2018 klo 15 mennessä sähköpostitse hanna.korhonen@kansallismuseo.fi

Amanuenssi Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin

Työtehtävät
Haemme Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin amanuenssia viransijaiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.7.2018 – 30.8.2020. 

Museoviraston Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikkö vastaa Museoviraston arkeologisista kokoelmista, niiden kartuttamisesta ja käytettäväksi saattamisesta. Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat myös Museoviraston asiakirjahallinnan kehittäminen, arkistoaineistojen hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa Museoviraston kirjastosta.  

Amanuenssi työskentelee erityisesti yksityisten ihmisten kokoelmiin toimittamien löytöjen parissa. Amanuenssin tehtävänä on löytöjen kirjaaminen, löytötietojen tarkistaminen, yhteydenpito eri toimijoihin, löytöjen luettelointi, paikkatietojen kirjaaminen ja merkinnät muinaisjäännösrekisteriin, verifikaattien ja luetteloiden arkistointi sekä löytöjen valmistelu lunastuspäätöksiä varten.   

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme  
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii FM-tutkintoa, pääaineena arkeologia, vahvaa arkeologisen esineistön, etenkin rautakautisen ja historiallisen ajan esineistön tuntemusta, vankkaa kokemusta arkeologisen esineistön luetteloinnista, kokemusta muinaisjäännösrekisterin täyttämisestä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.  

Kokemus kokoelmatyöstä katsotaan eduksi. Lisäksi perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön katsotaan eduksi.   

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.  

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Tehtävä alkaa: 1.7.2018
1.7.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 30.8.2020
Määräaikaisuuden syy sijaisuus.

Virka on viraston yhteinen.  

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 23.5.2018 15:00
ID: 29-116-2018  

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen

Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 753,95 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.   

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.   

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1   

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Jutta Kuitunen yli-intendentti, puh.0295 33 6081, jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki  

Muut tehtävään liittyvät tiedot 
https://www.museovirasto.fi/fi...