Avoimet työpaikat

Tutkija

Tehtävän kuvaus
Haemme Suomen Kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikköön Hämeenlinnaan 2 tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.01.2020-31.12.2020.

Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kokoelmista, niiden kartuttamisesta, ja tutkimuksesta sekä käytettäväksi saattamisesta. Kokoelmat sisältävät 550 000 esinettä ja ne käsittävät historialliset kokoelmat, rahakammion kokoelmat, kansatieteelliset kokoelmat, itsenäisyyden ajan kokoelmat, suomalais-ugrilaiset kokoelmat, yleisetnografiset kokoelmat sekä Suomen Merimuseon kokoelmat.

Määräaikainen tutkija palkataan digitoimaan ja luetteloimaan Rikosseuraamuslaitoksen Kansallismuseolle luovuttamaa vankilahistorialliseen kokoelmaan kuuluvaa esineistöä MuseumPlusRIA-kokoelmienhallintaohjelmaan. Luetteloinnin yhteydessä esineistö myös kuvataan ja aineisto avataan Finna-hakupalveluun. Työ tapahtuu Kansallismuseon Hämeen linnan toimipaikassa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa tehtävään soveltuvissa ns. museoaineissa. Kokemus kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmatyöstä ja esineistön luetteloinnista sekä kokoelmienhallintaohjelmien tuntemus ja käyttökokemus katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja kykyä toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa suhteessa työyhteisöön. Työ soveltuu hyvin myös korkeakouluopinnoissa loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa. Tyydyttävä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika 36 h 45 min/vko
Tehtävä alkaa: 15.1.2020
Tehtävä täytetään 15.01.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2020
Määräaikaisuuden syy on projektiluontoinen työ. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 9.12.2019 16:15
ID: 29-290-2019


Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Toimen tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 tai 8 (2459,07 - 2 784,24 euroa/kk) mukaan valittavan koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 2

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Sanna Teittinen, yli-intendentti, 0295 33 6394, sanna.teittinen@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Hämeen linna, Kustaa III katu 6, 13100 Hämeenlinna

Muut tehtävään liittyvät tiedot
http://www.nba.fi/fi/index

Museolehtori

Tehtävän kuvaus
Haemme Kansallismuseoon museolehtoria vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2020 lukien tai aloitus sopimuksen mukaan.

Museolehtori työskentelee Kansallismuseon Yleisötyö ja tapahtumat -yksikössä. Yleisötyö ja tapahtumat -yksikön suunnittelemat ja toteuttamat palvelut parantavat ja laajentavat ihmisen ymmärrystä yhteiskunnasta ja maailmasta. Yksikön tehtävä on mahdollistaa ihmisten osallistuminen ja vaikuttaminen museosisältöihin, ja se toimii luontevasti eri sidosryhmien muodostamassa verkostossa etsien ja luoden uusia näkökulmia historiaan, kulttuuriin ja museotyöhön. Työn perustan muodostavat periaatteet demokratiasta ja käsitys oppimisesta elinikäisenä prosessina.

Yleisötyön välineitä ovat muun muassa opastukset, työpajat, tapahtumat, yhteistyöprojektit ja kehittämishankkeet. Näissä kaikissa olemme vuoropuhelussa ihmisten ja yhteisöjen kanssa sekä työskentelemme kulttuurista ja ekologista kestävyyttä tukevin toimintatavoin. Työmme pohjaa aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin, ja siihen miten ne luovat merkitystä ihmisille tässä ajassa.

Museolehtori vastaa osaltaan Kansallismuseon yleisötyön suunnittelusta ja toteutuksesta osana yleisötyön tiimiä. Lisäksi tehtävään kuuluu pienemmässä määrin Kansallismuseon pääkaupunkiseudun muiden museokohteiden, Seurasaaren, Tamminiemen ja Hvitträskin, yleisötyön suunnittelua ja toteutusta. Yleisötyö sisältää. mm. yleisötapahtumat, erikoisopastukset, työpajat, oppimateriaalit, verkkoaineistot ja opettajayhteistyön.

Nyt palkattavan museolehtorin tehtävä on yksikössä uusi. Yksikön työntekijöistä neljä toimii Kansallismuseossa (museolehtori, tapahtumatuottaja, yhteisömanageri ja yleisötyöpäällikkö), yksi Hämeen linnassa (yleisötyökoordinaattori), yksi Olavinlinnassa (yleisötyökoordinaattori) ja yksi Merimuseossa (museolehtori). Yksikkö vastaa yhdessä kaikkien Kansallismuseon museokohteiden yleisötyöstä ja tapahtumista. Suomen kansallismuseon pääkaupunkiseudun kohteiden tapahtumat ja opastukset tavoittivat vuonna 2018 kaikkiaan 97 000 kävijää.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuus vaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Museolehtorin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää yliopistotason tutkintoa ja vahvaa asiaosaamista. Ainakin yksi pääaineista on ns. museoaine (esim. historia, kansatiede, taidehistoria). Kasvatustieteen, sosiaalialan tai tapahtumatuottamisen opinnot katsotaan eduksi.

Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky ovat laadukkaan ja ajankohtaisen yleisötyön edellytys. Tehtävän hoitaminen edellyttää työn uudistamista ja kouluttautumista, jotta yleisötyön palvelut ovat vetovoimaisia ja puhuttelevia sekä tavoittavat uusia yleisöjä.

Ajokortti katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa, ja työtehtäviä sijoittuu myös iltoihin ja viikonloppuihin. Tehtävä alkaa: 1.2.2020
Tehtävä täytetään 1.2.2020 lukien tai aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 18.12.2019 15:00
ID: 29-288-2019Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 784,24/kk) mukaan.

Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Hanna Forssell, yleisötyöpäällikkö, puh. 0295 33 6475, hanna.forssell@kansallismuseo.fi

Toimipiste
Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
https://www.kansallismuseo.fi/...