Avoimet työpaikat

Tapahtumatuottaja

Haemme Suomen kansallismuseon Museopalvelut -osaston Yleisötyö- ja tapahtumat -yksikköön vakinaiseen työsuhteeseen tapahtumatuottajaa. Tapahtumatuottaja toimii Suomen kansallismuseon pääkaupunkiseudun museokohteiden tapahtumatuottajana ja tukee myös muiden kohteiden tapahtumatuotannon kehittämistä. Haemme tapahtumatuottajaksi kulttuuriperintöä arvostavaa, monialaisesta yhteistyöstä ja kumppanuuksista innostunutta henkilöä, joka tarttuu rohkeasti ja omatoimisesti uusiin tehtäviin ja pitää projektien langat käsissään suunnittelusta toteutukseen ”Tapahtumat puheenaiheeksi” -otteella.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa kulttuurituottajan (AMK) koulutus ja vankka kokemus tapahtumien tuottamisesta. Tapahtumatuottajan odotetaan hallitsevan erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottamisprosessit. Hänellä on näkemystä digitaalisen yleisötyön, markkinoinnin, rahoituksen ja liiketalouden periaatteisiin. Hän hallitsee toimialarajat ylittävän yhteistyön edistääkseen kulttuuriperintötoimintaa. Tuottajataitojen, ajokortin ja monipuolisen kielitaidon lisäksi eduksi katsotaan ymmärrys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja toiminnasta kansainvälisessä ympäristössä.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Viikkotyöaika 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.
Tehtävä alkaa: 1.10.2018
Tehtävä täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 5.9.2018 15:00
ID: 29-219-2018
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän 107 mukainen (2.432,31 €).
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enimmillään 50%.
Kokonaispalkka määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaisesti.

Edut
Käytössä ovat joustavat työaikaliukumat, saldovapaajärjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä:
Hanna Forssell
Yleisötyöpäällikkö
0295 33 6475

Toimipiste
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Ensisijainen toimipaikka on Helsingissä Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Kansallismuseon verkkosivut

Asiakirjahallinnan suunnittelija

Tehtävän kuvaus
Haemme Museovirastoon asiakirjahallinnan suunnittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 22.10.2018 - 31.8.2019. Kyseessä on sijaisuus.
Tehtävä sijoittuu Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston asiakirjahallinnan kehittäminen ja ohjeistaminen, arkiston hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta. Yksikkö vastaa myös Museoviraston arkeologisista kokoelmista sekä Museoviraston kirjastosta.
Asiakirjahallinnan suunnittelijan tehtävänä on vastata erityisesti Museoviraston sähköisestä asianhallinnasta, esimerkiksi kehittää ja ylläpitää sähköisen asianhallinnan tiedonohjaussuunnitelmaa. Asiakirjahallinnan suunnittelija on Salama- asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjä ja vastaa sen kehittämisestä sekä käytön tuesta. Asiakirjahallinnan suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös kirjaamotoiminnan organisointi ja osallistuminen Museoviraston asiakirjahallinnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sähköisen asianhallinnan projektien johtaminen. Lisäksi hän osallistuu Museoviraston arkiston hallintaan sekä arkiston tietopalveluun.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellisen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa viraston toimialalta, vähintään asiakirjahallinnan alan perustutkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa, kokemusta asianhallintajärjestelmistä ja kirjaamotyöskentelystä sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toivomme perehtyneisyyttä viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Tehtävä alkaa 22.10.2018 tai sopimuksen mukaan, mahdollisimman pikaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2019 Kyseessä on sijaisuus.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 27.9.2018 15:00
ID: 29-234-2018
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen: Museoviraston kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 753,95€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Jutta Kuitunen, yli-intendentti, puh. 0295 33 6081, jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki