EMMA - Espoon modernin taiteen museo sai museoiden innovatiivisen avustuksen vuonna 2017 Bryk Wirkkala Designkeskuksen digiohjelmaan. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuodelle 2018. Haku alkaa 15.9.2017 kello 9.00 ja päättyy 31.10.2017 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraavia painopisteitä koskeviin hankkeisiin:

  • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen
  • Museoiden profiloituminen ja organisaation osaamispohjan vahvistaminen

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen liittyminen museon strategisiin tavoitteisiin. Hankkeen tulee sisältää suunnitelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tai todentamiseksi. Erityisesti suositaan museoiden yhteishankkeita sekä hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos avustuksen käyttöä ja tiliselvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoa järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisöllä pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta. Jos yhteisöllä ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, niiden hankkiminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015 ja Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi