EMMA - Espoon modernin taiteen museo sai museoiden innovatiivisen avustuksen vuonna 2017 Bryk Wirkkala Designkeskuksen digiohjelmaan. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Vuoden 2021 museoiden innovatiivisten hankkeiden avustusten hakuaika on 1.11.2020 - 11.12.2020. Hakuilmoitusta ja näillä sivuilla olevia ohjeita ei ole vielä päivitetty. Uudet ohjeet julkaistaan syksyn 2020 aikana.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen (esim. yliopistot) museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, jotka vastaavat Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Painopisteitä ovat:

  • Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen
  • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
  • Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
  • Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen
  • Museoiden profiloituminen ja organisaation strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen liittyminen museon strategisiin tavoitteisiin sekä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hankkeen tulee sisältää suunnitelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tai todentamiseksi. Erityisesti suositaan museoiden yhteishankkeita sekä hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijalla käytössä oleva aiemmin myönnetty avustus museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ei ole este uuden avustuksen saamiselle. Aiemmat avustukset, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut, tulee kuitenkin olla selvitettynä ennen uuden avustuksen myöntämistä.

Ohjeet

Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika
Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoa järjestelmästä

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015 ja Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi