EMMA - Espoon modernin taiteen museo sai museoiden innovatiivisen avustuksen vuonna 2017 Bryk Wirkkala Designkeskuksen digiohjelmaan. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Ammatillisten museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille vuodelle 2024. Haku alkaa 2.11.2023 kello 9.00 ja päättyy 14.12.2023 kello 15.00.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä:

  • Taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla
  • Museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä
  • Museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen
  • Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen
  • Museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Avusta haetaan haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus julkaistaan haeavustuksia.fi-palvelussa ennen haun avautumista. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Olethan yhteydessä yhteyshenkilöihin hyvissä ajoin, mikäli et voi hakea avustusta sähköisesti.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019 ja erikoisasiantuntijat Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi