Vaaka Museovirasto 106 Vaaka

Päätöksenteko

Viraston toiminta perustuu Museovirastosta annettuun lakiin ja asetuksiin. Lisäksi toimintaa ohjaavat mm. muinaismuistolaki ja laki rakennusperinnön suojelemisesta. Museovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viraston toimintaa johtaa pääjohtaja Tiina Merisalo.

Häntä avustavat ydinprosessien johtajat:

  • Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila
  • osastonjohtaja Ulla Salmela (Kulttuuriympäristöpalvelut)
  • osastonjohtaja Hannu-Pekka Polttila (Arkisto- ja tietopalvelut)
  • kehittämisjohtaja Pirjo Hamari (Museoalan kehittäminen)
  • hallintojohtaja Carolina Ansinn (Hallintopalvelut)
  • talouspäällikkö Otto Arola (Hallintopalvelut / Talouspalvelut)
  • markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki (Markkinointi ja viestintä).

Virastolle kuuluvat asiat ratkaisee erityisistunto, pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Museoviraston erityisistunto ratkaisee mm. merkittävät rakennussuojelua ja muinaisjäännösten suojelua, kulttuuriesineiden maastavientiä sekä muinaisesineiden lunastamista ja siirtämistä koskevat asiat.

Erityisistunnon puheenjohtaja on pääjohtaja ja jäseninä ovat Suomen kansallismuseon ylijohtaja, muiden ydinprosessien osastonjohtajat sekä oikeusoppinut asiantuntijajäsen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kulttuuriperintöalan neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston toiminnan kehittämistä ottaen huomioon koko kulttuuriperintöalan tarpeet ja toimintaedellytysten kehittäminen. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Museoviraston sekä kulttuuriperintöalan toimijoiden ja muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja valmistella muita Museoviraston pääjohtajan määräämiä periaatteellisia, laajakantoisia tai muuten tärkeitä kysymyksiä.


Kulttuuriperintöalan neuvottelukunnan kokoonpano 1.1.2020-31.12.2021

Puheenjohtaja: pääjohtaja Tiina Merisalo, Museovirasto

Jäsenet:
professori Vesa-Pekka Herva
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen Museoliitto
toimitusjohtaja Peter Ahlström
luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus
professori Pekka Sauri, Helsingin yliopisto
toimittaja Minna Joenniemi, Yleisradio
professori Eero Hyvönen, Helsingin yliopisto
kulttuurijohtaja Helka Ketonen, Maaseudun sivistysliitto
toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, Säätiöiden neuvottelukunta
erityisasiantuntija Hannu Matikka, Museoviraston henkilöstön edustaja

Neuvottelukunnan sihteeri: vt. kehittämisjohtaja Ulla Salmela, Museovirasto

Museoviraston työjärjestys 2023