Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Hankeavustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon

Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Museoviraston vuoden 2024 muinaisjäännösalueiden hoitoavustusten hakuaika on 16.10.2023 klo 9:00 - 30.11.2023 klo 15:00.

Vuonna 2024 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Avustusta voivat hakea yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen. Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja tarvittaessa hakea toiminnassa tarvittavat luvat ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 60 000 euroa.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2024 avustuksen osuus hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 90 %. Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat hankkeiden laajuuden mukaan. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on 2024-2025.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje ’Hae avustusta’).

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:


Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta. Asiointi edellyttää suomi.fi-palvelussa saatua valtuutusta.

Lisätietoja avustuksista sähköpostilla osoitteesta mjhoitoavustus@museovirasto.fi.

Erityiskysymyksissä yhteydenotot puhelimitse numeroon 0295 33 6185.