Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset

Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon


Haku vuodelle 2020 alkaa 1.10.2019 kello 9:00 ja päättyy 11.11.2019 kello 15:00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Lisätietoja muinaisjäännösten hoidosta löytyy tästä.

Muinaisjäännösten hoito on luvanvaraista, hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaiseen toteuttamiseen myönnetty avustus katsotaan samalla hoitoluvaksi.

Vuonna 2019 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö (Muinaismuistolaki (295/1963: 10§).

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen ja ympäristöön. Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja tarvittaessa hakea toiminnassa tarvittavat luvat ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat hankkeiden laajuuden mukaan. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 100 000 euroa.

Lisätietoa avustusten hakemisesta, käytölle asetetuista tavoitteista, avustusten myöntämisen välttämättömistä edellytyksistä ja hakukelpoisuudesta, avustuksen käyttöajasta ja mahdollisen valtionavustuksen suuruudesta, avustusten käsittelystä, päätöksentekoprosessista, päätösten perusteista, myöntökriteereistä ja sovellettavasta säädöksistä löytyy ohjeista ja ehdoista (linkit alla).

Ohjeet
Ehdot

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Asiointi edellyttää kirjautumista.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:
Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Väestörekisterikeskuksen Katso-palvelusta. Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt.

Lisätietoja avustuksista saa sähköpostilla mjhoitoavustus@museovirasto.fi
Lisätietoja puhelimitse numerosta 0295 33 6185