Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset

Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon

Hakuilmoitus

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Museovirasto julistaa haettavaksi muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset vuodelle 2020. Haku alkaa 1.10.2019 kello 9:00 ja päättyy 11.11.2019 kello 15:00.

Vuonna 2020 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen. Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja tarvittaessa hakea toiminnassa tarvittavat luvat ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Kohteille myönnetyt avustussummat vaihtelevat hankkeiden laajuuden mukaan. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 20 000 euroa. Avustus myönnetään, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2020 avustuksen osuus hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 90 %. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on 2020-2022.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje ’Hae avustusta’).

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:
Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisökirjautuminen-kuvaketta ja valitse Katso OTP. Kirjautumista varten yhteisölläsi pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste, ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saat Väestörekisterikeskuksen Katso-palvelusta. Jos yhteisölläsi ei vielä ole Y-tunnusta tai Katso-tunnistetta, aloita niiden hankkiminen jo nyt.

Lisätietoja avustuksista sähköpostilla osoitteesta mjhoitoavustus@museovirasto.fi.

Erityiskysymyksissä yhteydenotot puhelimitse numeroon 0295 33 6185.