Radankunnostustöitä Jokioisilla small
Museovirasto avustaa Jokioinen–Humppila-välisen junaradan kunnostusta 30 000 eurolla. Kuvassa kunnostustyötä Jokioisilla lokakuussa 2017. Työ tehdään täysin käsin – lapiota, kiskotunkkeja, naulasorkkaa, rautakankea, pölkkysaksia ja joskus myös tukemishakkua käyttäen – sillä Suomessa ei ole 750 mm:n raideleveyden ratatyökoneita. Kuva: Markku Nummelin

Museovirasto jakoi avustuksia kulkuvälineille

Liikenteen avustushakemuksia vuodelle 2022 saapui yhteensä 67. Kaikkiaan avustusta jaettiin 29 hankkeelle yhteensä 337 600 euroa. Avustuksilla varmistetaan arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvän tietotaidon säilyminen.

Museovirasto on jakanut avustusta liikenteen kulttuuriperintöön vuodesta 1994. Avustusta myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomioita kohteen historialliseen merkitykseen sekä hankkeen laatuun ja vaikuttavuuteen kohteen säilymiselle käytössä.

”Hakemuksia arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Etua oli, jos kohteen hoito ja käyttö on osallistavaa ja tasa-arvoista, ymmärrystä ja osaamista ylläpitävää, tietoa lisäävää, yhteisöllistä ja ottaa lisäksi huomioon vastuullisen kuluttamisen sekä kestävän talouskasvun tavoitteet”, kuvailee erikoistutkija Hannu Matikka Museovirastosta.

Avustushakemusten arvioinnissa Museovirastoa avustavat asiantuntijalautakunnat, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Avustusta myönnettiin vuonna 2022 muun muassa Haapamäen veturitallin talliraiteiston korjaustyön hankesuunnitteluun, Suomen ensimmäisen kirjastoauton 3D-rakennemallinnuksen teettämiseen, kansallisesti merkittävän historiallisen rautatiekaluston inventointiin ja julkaisemiseen digitaalisesti ja kootusti Finnassa sekä useampaan museoauton kunnostushankkeeseen ja kolmen ilma-aluksen kunnostamiseen.

Lisäksi tukea myönnettiin vuonna 2023 kansainväliseen Ocean Globe Race -maailmanympäripurjehduskilpailuun osallistuvan Swan 55 -purjevene Galianan kannen kunnostamiseen.

”Vaikka Nautor teki amerikkalaisen suunnittelutoimisto Sparkman & Stephensin valvonnassa 1960- ja 1970-luvun Swanit vahvoiksi kuin panssarivaunut, yli 50-vuotias vene vaatii kuitenkin perusteellisen kunnostuksen, jotta voimme lähteä sillä turvallisesti vaativiin olosuhteisiin. Museoviraston antama tuki on merkittävä apu ja auttaa meitä pitämään klassikko-Swanimme arvonsa mukaisessa kunnossa”, purjehtija Tapio Lehtinen kertoo.

Swanin kisatiimiin kuuluvat luottoaikuisten lisäksi nuoret – kuopukset vasta kevään 2022 abiturientteja.

Kaikki avustuksen saaneet hankkeet verkkosivulla.