Huovilan kattotalkoot Kärkölä-Seura. Kuvaaja: Kärkölä-Seura ry

Museovirasto jakoi lähes 600 000 euroa avustuksina paikallismuseoiden hankkeisiin

Museovirasto on jakanut avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2018. Avustusta myönnettiin 108 paikallismuseolle yhteensä 596 000 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 5 519 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmien luettelointiin ja hoitoon sekä näyttelytoimintaan.

Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Suurin myönnetty avustus oli 10 000 euroa ja pienin 750 euroa. Avustukset on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Myönnetty avustus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen hakijoita oli 151 ja haettu summa oli yhteensä 1 362 417 euroa.

Vuoden 2018 avustukset olivat ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisen asiointiliittymän kautta. Myös avustuspäätökset näkyvät tämän asiointiliittymän kautta. Sähköisesti haettujen avustusten jatkokäsittely hoidetaan myös asiointiliittymässä.

Avustusjärjestelmää kehitetään edelleen. Avustusten hakuajat saattavat muuttua totutuista hakuajoista. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2018 aikana. 

Luettelo avustuksen saajista

 

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
erikoisasiantuntija Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusten käytöstä saa ko. museoilta.