Hirsiseina Seija Linnanmaki Museovirasto small
Hirsitalon lahokorjaukset tehdään ennen julkisivun maalausta. Kuva: Seija Linnanmäki, Museovirasto

Avustushaku maailmanperintökohteiden hoitoon avattu copy

,

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset ovat nyt haettavissa. Haku päättyy tiistaina 30.11.2021 klo 15. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Kuka voi hakea

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteissa sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien omistajat. Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjä kulttuuriperintökohteita on Suomessa seitsemän: kulttuurikohteet Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju sekä luontokohde Merenkurkun saaristo.

Mihin tarkoitukseen

Maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena. Avustusta myönnetään hankkeille, joiden korjaussuunnitelma on laadittu kestävien, perinteisten ja käsityövaltaisten rakennus-, restaurointi- ja korjaustapoja pohjalta. Hankkeen tulee työllistää restauroinnin ja rakennuskonservoinnin asiantuntijoita ja työntekijöitä. Mikäli suunnittelua ei ole tehty, voi avustusta hakea myös säilyttävää korjaamista edistävän restaurointi- tai korjaussuunnitelman laatimiseen.

Avustusten määrä

Viime kierroksella maailmanperintökohteiden hoitoavustusta haki 29 hakijaa ja sitä myönnettiin 25 hankkeelle yhteensä 238 000 euroa. Keskimääräinen avustus oli 9 520 euroa ja avustusprosentti noin 33 % hankkeiden kustannusarvioista riippuen. Avustusta saivat ne hankkeet, joiden korjaus perustui perinteisiin materiaaleihin ja rakennustapoihin ja jotka edistävät harvinaisten ammattialojen työtapojen säilymistä ja yleistä työllisyyttä.

Aikataulu

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen. Päätökset avustettavista hankkeista tehdään alkuvuonna 2022.

Tutustu avustukseen ja hakuun verkkosivulla.