Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista.

Erityisavustus museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin on haettavana 22.10.-22.11.2018

,

Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen, joka suunnataan ammatillisten museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Haku alkaa 22.10.2018 kello 9.00 ja päättyy 22.11.2018 kello 15.00.

Erityisavustus on suunnattu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista. Avustuksen tarkoituksena on toisaalta vahvistaa museon strategian mukaista osaamisen kehittämistä ja toisaalta edistää vertaisoppimista ja -kehittämistä ja osaamisverkostojen rakentamista museoalalla laajemmin, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, jotka vastaavat Museopoliittisen ohjelman Osaava ja oppiva museoala -kehittämiskokonaisuuden tavoitteisiin. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • vertaisoppimiseen ja liikkuvuuden edistämiseen organisaatioiden välillä
  • osaamisverkostojen rakentamiseen sekä vertais- ja yhteiskehittämiseen tähtääviin hankkeisiin
  • osaamisen jakamiseen tähtäävien kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittämiseen
  • museon strategiaa ja profiilia tukevan osaamisen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin

Parhaat edellytykset avustuksen saamiselle on hankkeilla, jotka pyrkivät vastaamaan alan yhteisiin tarpeisiin ja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin. Hankkeiden tulee tukea yhdessä oppimista, yhteistyön kehittämistä ja strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista ja vahvistamista museoalalla.

Erityisesti suositaan hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja jotka sisältävät suunnitelman pysyvästä toimintamuodosta.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusmääräraha on noin 40 000 euroa. Avustus saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana.

Lisätietoja avustuksesta: erikoisasiantuntijat Marianne Koski, puh. 0295 33 6006 ja Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen