Aineiston käsittelyä Journalistinen kuva-arkisto JOKAn tiloissa (kuva rajattu). Kuvaaja: Ilari Järvinen / JOKA / Museovirasto

Journalistinen kuva-arkisto perustettiin 1.1.2014

Journalistinen kuva-arkisto perustettiin Museoviraston Kuvakokoelmien yhteyteen 1.1.2014. JOKA säilyttää ja julkaisee suomalaisia lehtikuvakokoelmia.

JOKA tuo menneisyyden uutis-, viihde-, kulttuuri- ja urheilukuvat kaikkien katsottaviksi. Kuva-arkisto turvaa merkittävien lehtikuvaajien ja sanoma- ja aikakauslehtien kuvakokoelmien säilymisen yhdessä muiden museoiden ja arkistojen kanssa ja vahvistaa lehtikuvan asemaa osana kulttuuriperintöä.

JOKAlla on jo 6 miljoonaa lehtikuvaa. Sanomalehti Maaseudun Tulevaisuuden kuvat kattavat lähes koko 1900-luvun. Pressfoton uutiskuvatoimiston aineisto on vuosilta 1974–1996. Lisäksi JOKAlla on kuvaajakokoelmia: muotikuvaaja Kari Pulkkisen valokuvakokoelma ja kotkalaisen Lauri Sorvojan yli 30-vuotisen uran aikana syntyneet uutiskuvat. Viimeisimpänä JOKAn kokoelmiin luovutettiin helsinkiläisen lehtikuvaaja UA Saarisen elämäntyö syksyllä 2013.