Kansallispukuinen nainen ripustaa verhoa ikkunaan vanhassa hirsitalossa. Huoneessa on myös rukkeja ja sänky.. Kuvaaja: Hannu Lindroos
Kansallispukujen tuuletuspäivä Seurasaaren ulkomuseossa kesällä 2022.

Museovirasto alkaa jakaa avustusta kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan

Museovirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jaettavaksi avustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024. Avustushaku avautuu lokakuun alkupuolella.

Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa ja kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä.

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille tai muille kansallisesti merkittäville kulttuuriperintöalan yhteisöille. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Jos tuki kohdistuu vain tiettyyn toiminnan osa-alueeseen, avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustusten hakemisesta ja aikataulusta on tulossa lisätietoja ja -ohjeita Museoviraston verkkosivuille syys-lokakuussa.

Lisätietoja

Risto Hakomäki, p. 0295 33 6385
Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.

Uudistettu työnjako taide- ja kulttuurialan yhteisöjä koskevassa valtionavustustoiminnassa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö