Hätäleipä, ostettu 18.4.1918. Kuva: Markku Haverinen / Museoviraston Kuvakokoelmat. Objektinumero: H7388

Museovirasto helpotti koulujen kuvapulaa – Flickr:ssä 700 kuvaa 1900-luvun Suomesta

Museoviraston Kuvakokoelmat on julkaissut Flickr:ssä noin 700 kuvaa 1900-luvun Suomesta koulujen käyttöön. Kuvat on tallennettu hyvälaatuisina jpg-kuvina ja niitä voidaan kouluissa käyttää minkä tahansa oppiaineen missä tahansa tehtävissä. Vain mielikuvitus on rajana.

Kuvien aiheet ovat teknologia, liikenne, vallankäyttö, asuminen ja arkielämä, muoti ja muotoilu, taide, siirtolaisuus ja monikulttuurisuus, ammatit, työ sekä ruoka vuodesta 1900 vuoteen 1999. Aiheet on valittu yhteistyössä opettajien kanssa.

Kouluissa tarvitaan kuvia mm. esitelmiin ja eri oppiaineiden tehtäviin. Kuvia etsitään paljon verkosta, mutta hyvälaatuisista, vapaasti käytettävistä historiallisista kuvista on yleensä pula. Museoviraston Flickr:ssä julkaisemia kuvia voidaan käyttää vaikkapa kuvaamataidossa kollaasien tekemiseen, kuvitettuihin töihin käsityötunneilla tai äidinkielen tunnilla oman lehden tekemiseen. Vain mielikuvitus on rajana.

Täysin vapaita kuvat eivät ole. Niitä ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Kuvat on julkaistu lisensseillä CC BY-NC-SA (kuvaa voi jakaa, kopioida ja muokata, jaettaessa mainittava lisenssi) ja CC BY-NC-ND (kuvaa voi jakaa ja kopioida, mutta sitä ei saa muokata, jaettaessa mainittava lisenssi). Kuvien yhteydessä on aina lähteenä mainittava Museovirasto, kokoelma ja kuvaajan nimi, jos se on tiedossa.

Kuvien valinnassa ideana oli, että kuvissa on liikettä ja että ne ovat mahdollisimman laajasti eri elämän alueilta. Valikoiman haluttiin kuvaavan koululaisten elämään selkeästi kuuluvia asioita sekä keskeisimpiä tapahtumia Suomessa sadan vuoden aikana, mutta ei pelkästään poliittisia päätöksiä ja sotia. Aiheiden lisäksi kuvat on ryhmitelty myös vuosikymmenten mukaan.

Museovirasto on tuottanut kuvakavalkadin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla avustuksella.

Museoviraston Kuvakokoelmien kuvakavalkadi 1900-luvun Suomesta on Flickr:ssä osoitteessa
https://www.flickr.com/photos/museovirastonkuvakokoelmat/albums