Elements ball teatterimuseo orupold194 2000px
Suomen valokuvataiteen museon "Syvemmälle Sisältöihin – yhteisölähtöinen tapahtumasarja" -hankkeessa tuotetaan tapahtumaohjelmistoa museon ulkopuolisten yhteisöjen kanssa. Kuvassa Eeva-Liisa Orupoldin ELEMENTS Mini Ball x Night at the Museum. Tapahtuman tuotanto: Roza Ahmad, Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo, Hotelli- ja ravintolamuseo, 2023

Museovirasto jakoi 430 000 euroa avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille

Avustuksen saaneissa hankkeissa museot edistävät kestävää kehitystä, osallistavat paikallisia toimijoita, luovat uusia palveluja ja toimintamalleja erilaisten yhteisöjen kanssa sekä kehittävät museokonsepteja ja verkostoja. Museovirasto on jakanut museoiden innovatiivisten hankkeiden avustuksia vuosittain jo yli 20 vuoden ajan.

Museovirasto vastaanotti kaikkiaan 38 hakemusta, ja haettu summa oli yhteensä 1 285 939 euroa. Avustusta myönnettiin 15 hankkeelle. Pienin avustus oli 1 500 euroa ja suurin 47 000 euroa.

Avustusta jaettiin esimerkiksi monelle ekologisesti kestävää kehitystä edistävälle hankkeelle, joissa kestävyyden haasteita pohditaan museotyön eri näkökulmista. Järvenpään museopalvelut laatii YK:n Agenda 2030 mukaisen kestävyysohjelman, joka kehittää museoiden digipalveluiden kestävyyttä. Turun Taidemuseossa kehitetään uusia kestäviä yleisötyön muotoja yhdessä yhteisöjen kanssa. Turun museokeskuksessa luodaan ekologisesti kestävän julkisen taiteen hankintaopas.

Forum Marinumissa rakennetaan toimintamalli merilukutaidon edistämiseen. Forum Marinumin säätiön toimitusjohtaja Ulla Teräs avaa hankkeen tavoitteita:

”Hankkeen tavoitteena on etsiä pysyviä toimintamalleja monen toimijan yhteistyönä toteutettavaan merelliseen ympäristökasvatukseen ja merilukutaidon edistämiseen. Rakentamalla uutta verkostomaista toimintatapaa ja tuomalla merilukutaidon museopedagogiikan ytimeen vahvistamme valtakunnallista tehtäväämme ja olemme tukemassa ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentumista.”

Uusia toimintatapoja ja vaikuttavia verkostoja

Avustettavissa hankkeissa kehitetään myös muun muassa museokonsepteja, verkostoja ja erilaisia yhteistyömalleja. Satakunnan museo perustaa Porin seudun teollisuusverkoston vaalimaan paikallista teollisuusperintöä. Hankkeeseen kuuluu myös Rosenlew-museon konseptiuudistus, jossa museota kehitetään yhä vaikuttavammaksi toimijaksi. Suomen Metsämuseo Luston hankkeessa luodaan toimintatapoja siihen, miten elävä perintö voidaan tiiviimmin integroida osaksi museotyötä.

Mannerheim -museon hankkeessa uudistetaan museon toimintakonseptia vastaamaan entistä paremmin yleisön kysyntään myös tulevina vuosina. Museonjohtaja Märtha Norrback kertoo tarkemmin hankkeesta:

”Hankkeella halutaan kehittää Mannerheim-museon tavoittavuutta ja varmistaa sen pysyminen relevanttina kulttuurihistoriallisena toimijana myös tulevaisuudessa. Hankkeessa lisätään vuoropuhelua yleisön kanssa. Näin syntyy kosketuspinta Suomen ja Euroopan historian suuriin linjoihin, joihin avautuu mielenkiintoisia näkökulmia merkittävän ihmisen elämänhistorian kautta. Hankkeen avulla haluamme tunnistaa kotimuseoiden erityisiä vahvuuksia ja edistää niiden tunnettuutta”

Innovatiiviset avustukset kannustavat kokeiluihin

Ammatillisten museoiden innovatiiviset avustukset mahdollistavat museoille erilaiset toimintaa kehittävät kokeilut, jotka vahvistavat koko museokentän vaikuttavuutta. Viime vuosina museot ovat aktiivisesti jakaneet kokemuksia hankkeista koko museokentän hyödynnettäväksi. Tätä kautta museokenttä vahvistuu ja hankkeen tulokset vahvistavat kulttuuriperinnön ja taiteen vaikuttavuutta laajemmin yhteiskunnassa.

”Innovatiivisten avustusten merkitys on aivan keskeinen museokentän uudistumiskyvyn näkökulmasta. Ilman kokeiluita ja hallittuja riskejäkin sisältäviä avauksia ei tapahdu oppimista. Ilman oppimista taas ei synny innovaatioita, joita museokenttäkin tarvitsee vastatessaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin”, Ulla Teräs toteaa.

Museovirasto on jakanut innovatiivisten hankkeiden avustuksia museoille vuodesta 2001 lähtien. Ammatillisten museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja sekä edistämällä Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2024

Hankkeiden tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa tutkiavustuksia.fi-verkkosivuilla.

Ainolasäätiö sr / Ainola:
Sävellä ja soita museo! Sävellystyöpajat kaikenikäisille Ainolassa, 1 500 €

Forum Marinum säätiö - Stiftelsen Forum Marinum - The Forum Marinum Foundation sr / Forum Marinum:
Meidän meremme – merilukutaidon valtakunnallinen toimintamalli, 47 000 €

Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö sr / Helinä Rautavaaran museo:
Kokijasta tekijäksi: malleja yhteisöllisen tiedon tuottamiseen, 10 500 €

Joensuun kaupunki / Joensuun museot:
MuseoNEXUS, 28 000 €

Järvenpään kaupunki / Järvenpään museopalvelut:
Kestävyyttä ja reilua dataa: Agenda 2030 -ohjelman mukaisen kestävyysohjelman laatiminen XR-museolle, 46 000 €

Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry / Turun taidemuseo:
Turun taidemuseon yleisötyön kehittäminen ekologisen kestävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta, 18 000 €

Kotkan kaupunki / Kymenlaakson museo:
Museoiden helmet, 29 000 €

Lapuan kaupunki / Lapuan museot:
Isojen koneiden tarina- ja konservointityöpajat - Lapuan Patruunatehtaan museon uuden näyttelyn yleisötyö, 8 000 €

Mannerheim-stiftelsen registrerad stiftelse / Mannerheim-museo:
Relevantti Mannerheim – Mannerheim-museon toimintakonseptin kestävä uudistaminen, 30 000 €

Porin kaupunki / Satakunnan museot:
Porin seudun teollisuusperintöverkosto, 36 000 €

Seinäjoen kaupunki / Seinäjoen museot:
Maaseudun rakennusperintö paikallisena voimavarana, 45 000 €

Suomen Metsämuseosäätiö sr / Suomen metsämuseo Lusto:
Museot aineettomassa käänteessä: Elävä perintö museostrategiana, 25 000 €

Suomen valokuvataiteen museon säätiö sr / Suomen valokuvataiteen museo:
Syvemmälle Sisältöihin – yhteisölähtöinen tapahtumasarja, 33 000 €

Turun kaupunki / Turun museokeskus:
Kohti kestävämpää julkista taidetta – Ekologisen kestävyyden huomioiminen julkisen taiteen hankkeissa, 40 000 €

Vantaan kaupunki / Vantaan kaupunginmuseo:
Reseptillä museoon, 33 000 €