Vanha hirsirakennus, jonka peltikatto koostuu useista erivärisistä paloista. Rakennuksen juurella kolme miestä.. Kuvaaja: Marja Lähteenmäki / Lahden museot
Paikallismuseoiden hallinnassa ja hoidettavana on myös hyvin monipuolista rakennusperintöä. Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämässä Päijät-Hämeen Ilmailumuseossa korjattiin vuonna 1940 valmistunutta hävittäjälentokoneiden huoltokorsua loppuvuodesta 2023. Korsun kunnostustöiden toiseen vaiheeseen myönnettiin avustusta vuodelle 2024. Kuva: Marja Lähteenmäki, Lahden museot 5.10.2023.

Paikallismuseoiden hankkeille 430 000 euroa avustuksia

,

Museovirasto on jakanut paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2024. Avustusta myönnettiin 78 hankkeelle yhteensä hieman yli 430 000 euroa. Pienetkin summat edistävät paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Avustushakemuksia tuli 146, ja haettu summa oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Avustusta sai 78 hanketta, joiden yhteissumma oli 432 610 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 7 000 euroa ja pienin 1 600 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 546 euroa.

Tyypillisiä avustettavia hankkeita vuonna 2024 ovat museorakennusten kattojen korjaukset sekä kokoelmien hoitoon, inventointiin ja sähköiseen luettelointiin liittyvät työt. Alueelliset vastuumuseot ohjaavat ja valvovat avustusten käyttöä.

”Paikallismuseot toimivat kulttuurin lähipalveluna alueen asukkaille, ja siten ne tukevat hyvän elämän edellytyksiä. Pohjois-Savon alueella sijaitsee noin 70 paikallismuseota, mikä kertoo yhteisöjen vahvasta kotiseututunteesta ja kansalaisaktiivisuudesta. Myös paikallismuseoiden vapaaehtoistoimijoiden työpanos on merkittävä”, kertoo intendentti Tarja Kekäläinen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta.

Tänä vuonna Pohjois-Savon alueelle myönnettiin avustusta yhdeksälle hankkeelle, joista suurin osa on kokoelmatyötä.

”Kokoelmat kertovat ihmisten elämästä ja historiasta, mitä olemme ja mistä tulemme. Sähköinen luettelointi ja digitointi edesauttaa kokoelmien käytettävyyttä, saavutettavuutta ja säilymistä. Tällöin vaikkapa teemallisten aineistohakujen tekeminen ja kokoelmiin liittyvien tarinoiden kertominen on helpompaa”, kertoo Kekäläinen.

Avustussumman vaikutus kertautuu

Hankkeiden kautta työllistetään esimerkiksi museo- ja kulttuurialan ja korjausrakentamisen osaajia ja ylläpidetään perinteisten korjausmenetelmien säilymistä. Muutaman kuukauden mittaiset hankkeet ovat monelle museo- ja kulttuuriperintöaineiden opiskelijalle ensimmäinen kosketus oman alan työpaikkaan.

Paikallismuseoiden hankeavustus on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Tuki voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

”Paikallismuseotyö on sitoutumista yhdessä tekemiseen ja yhteisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Tätä toimintaa pyrimme osaltamme avustuksilla tukemaan. Yhdessä toimijoiden omarahoituksen, muun ulkopuolisen rahoituksen sekä talkoo- ja vapaaehtoistyön kanssa avustukset mahdollistavat vaativiakin rakennusten korjaushankkeita ja kokoelmatyön edistymistä, ” kertoo erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.

Tänä vuonna jaettavissa ollut avustussumma oli noin 50 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja avustusta oli mahdollista myöntää noin 53 prosentille hakijoista.

”Kun kyseessä on muutaman tuhannen euron avustukset, leikkaus tarkoittaa montaa avustamatta jäänyttä hanketta”, Koski huomauttaa.

Paikallismuseoiden hankkeille on myönnetty avustuksia vuodesta 1974 lähtien. Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivätkä kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Monet paikallismuseoista ovat kuntien sivutoimisesti tai yhdistysten vapaaehtoispohjalta ylläpitämiä.

Seuraava haku vuoden 2025 avustuksista avautuu syksyllä 2024.

Lisätietoa

Avustusta saaneet hankkeet 2024 (pdf)
Paikallismuseoiden hankeavustukset