Ilmastolakko 2019 Web
Nuorten ilmastolakko 15.3.2019. Suomen kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat dokumentoivat ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua vuonna 2019. Kerttuli Hoppa, Kansallismuseo.

Ratkaisuriihi-erityisavustus kestävän kulttuuriperintötyön hankkeisiin haettavana 5.8.–9.9.2019

, ,

​Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen, joka suunnataan ammatillisten museoiden kestävän kulttuuriperintötyön hankkeisiin. Haku alkaa 5.8.2019 kello 9.00 ja päättyy 9.9.2019 kello 15.00.

Haemme museoalalta uusia avauksia ja merkityksellisiä tekoja paremman arjen ja tulevaisuuden eteen. Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistamista yhteiskunnassa. Erityisavustusta voivat hakea päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot.

Toivomme museoilta kantaaottavia, vaikuttavia tekoja ja aktiivista roolia yhteiskunnallisen keskustelun moottorina. Tavoitteena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Erityisesti suositaan hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja jotka sisältävät suunnitelman pysyvästä toimintamuodosta. Yhteishankkeissa kumppanit voivat olla museoalalta tai sen ulkopuolelta. Hankkeiden on suositeltavaa kytkeytyä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Jaettava avustusmääräraha on yhteensä noin 100 000 euroa. Se voidaan myöntää joko yhdelle tai jakaa useammalle hankkeelle. Jokaisen avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustus saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pyydettäessä hakijamuseon edustaja esittelee hankeidean Museoalan Teemapäivien ohjelmanumerossa 5.11.2019 Helsingissä. Ohjelmanumeroon valitaan hakemuksista noin viisi hanketta, jotka esitellään eri alojen asiantuntijoista muodostetulle arvioitsijaraadille. Päätös avustuksesta tehdään hakemuksen ja hanke-esittelyn perusteella.

Lisätietoja avustuksesta:
erikoisasiantuntijat Risto Hakomäki puh. 0295 33 6385 
Marianne Koski, puh. 0295 33 6006
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Lisätietoja Ratkaisuriihi-avustuksesta