Wuorio Luonnoskirja 12 Mv. Kuvaaja: Simo Karisalo, Museovirasto.
Arkistossa on myös Salomo Wuorion työn jatkajaksi kasvatetun pojan, Georg Wuorion, luonnoskirja vuosilta 1917-1918. Georg Wuorio kuoli espanjantautiin vain 20-vuotiaana lokakuussa 1918. Kuva: Simo Karisalo, Museovirasto.

S. Wuorion maalausliikkeen arvokas arkisto luovutettu Museovirastolle

,

Salomo Wuorion vuonna 1890 perustaman S. Wuorion maalaamon arkisto on luovutettu Museovirastolle. Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas lasi- ja koristemaalausten luonnoksia ja suunnitelmia sisältävä piirustusarkisto luetteloidaan Museoviraston Kuvakokoelmiin. Kuvakokoelmissa piirustukset, luonnokset ja muu aineisto ovat järjestämisen ja luetteloinnin jälkeen tutkijoiden käytettävissä osana kansalliskokoelmia. Pieni otos digitoidaan ja julkaistaan finna.fi-palvelussa.

Salomo Wuorio perusti S. Wuorion maalaamon Helsingissä tammikuussa 1890. Maalausliike kehittyi nopeasti Suomen suurimmaksi maalausyritykseksi ja sai tehtäväkseen lukuisten julkisten sekä yksityisten arvorakennusten maalaustyöt. Vuosisadan vaihteessa tyyli-ihanteet muuttuivat ja uusrenessanssin runsaasti koristellut katto- ja seinäpinnat poistuivat muodista. S. Wuorion maalaamo osasi vastata muuttuneeseen kysyntään ja tarjosi tilalle tapetteja, lyijylasitöitä ja kipsikoristeita. Lisäksi maalaamon ateljeessa maalattiin kilpiä, kylttejä, lavasteita ja huonekaluja sekä omien että ulkopuolisten suunnittelijoiden suunnitelmien mukaan.

Salomo Wuorio kuoli 1938, ja seuraavalla vuosikymmenellä yritys jaettiin kahtia tapetti- ja mattoliikkeeksi sekä maalausliikkeeksi. Maalausliikkeessä tehtiin yhä erikoistöitä, kuten lasimaalauksia ja koristemaalaustöitä. Työmaana oli koko Suomi.

Vuonna 1979 maalarimestari Pertti Hukkanen osti S. Wuorio maalaamo Oy:n varastoineen ja arkistomateriaaleineen. Kesällä 2019 Gerda ja Salomo Wuorion säätiö lunasti S. Wuorion maalaamon arkistomateriaalin Pertti Hukkasen perikunnalta ja luovutti sen Museovirastolle sekä myönsi varat aineiston järjestämiseen ja luettelointiin.

Gerda ja Salomo Wuorion säätiö perustettiin Salomo Wuorion pojan Gunnarin kuoltua lapsettomana vuonna 1965. Säätiön tehtävänä on tukea Gunnar Wuorion testamentissa määriteltyjen kahdeksan edunsaajajärjestön toimintaa vuosittaisin avustuksin. Edunsaajajärjestöt ovat Suomen Taideyhdistys, Suomen Taideakatemia, Suomen Taiteilijaseura, Suomen Arkkitehtiliitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Ornamo, Suomen Taideteollisuusyhdistys ja Helsingin Maalariammattikoulu. Säätiö voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää pieniä avustuksia muihin hankkeisiin.

Lisätiedot:

Ismo Malinen, yli-intendentti, Museoviraston Kuvakokoelmat., ismo.malinen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6382

Paula Mäkelä, projektitutkija, Museoviraston Kuvakokoelmat, paula.makela@museovirasto.fi, p. 0295 33 6454

Erika Tiainen, konservaattori, Museoviraston Kuvakokoelmat, erika.tiainen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6160

Lisätietoja Gerda ja Salomo Wuorion säätiöstä: www.wuoriosaatio.fi