Avslutningsfest For Europaaret I Finland Bild

Avslutningsfesten för det Europaåret för kulturarv ordnas den 28.11.2018 i Helsingfors

, ,

I avslutningsfesten reflekterar vi över det gångna året och blickar mot det kommande. Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho öppnar festen, och entrepenören och talaren Saimi Hoyer fungerar som kvällens programledare. Under kvällens lopp belönas även de finska vinnarna av Europa Nostra Awards 2018 -priset. Till temaårets projekt som Museiverket har stött ordnas under förmiddagen en workshop, där ändamålet är att fördjupa sig i främjandet av delaktighet i kulturarvet.