Tågolyckan nära Ingerois på Kotka banan 21.7.1905 då fyra personer avled. Beskuren bild. Foto: Otavamedia / JOKA / Museiverket

Otavamedia har skänkt 3,5 miljoner tidningsbilder till Museiverkets Journalistiska bildarkiv JOKA

, ,

Otavamedia har i höst skänkt sitt omfattande och historiskt betydelsefulla bildarkiv, som omfattar sammanlagt cirka 3,5 miljoner kopior, negativ och dior, till Museiverkets Journalistiska bildarkiv JOKA.

Det överlämnade bildarkivet utgör ett utmärkt komplement till Journalistiska bildarkivet JOKA:s samlingsprofil för tidskrifter och reportagebilder och utökar den nationella samlingen av tidningsbilder avsevärt.

”Otavamedias bildarkiv är den mest betydande och omfattande samlingen med tidskriftsbilder i Finland”, säger intendent Inkamaija Iitiä om gåvan. 

Det skänkta materialet består av bilder från kända finländska tidskrifter, specialtidningar och nöjestidningar. Till dessa hör exempelvis Suomen Kuvalehti, Kotiliesi, Seura, Anna, Tekniikan Maailma, Vene, Elokuva-Aitta, Hymy och Suosikki. Arkivet ger en överblick över det finländska samhället och nyhetshändelser, den politiska historien och inflytelserika personer samt kändisar, välbefinnande, hem och vardag, mode, musik, ungdomskultur, teknik och hobbyer. Samlingen består av tidningsbilder från slutet av 1930-talet ända till början av 2000-talet. 

Bland Otavamedias fotografer finns flera kända namn, såsom Tuovi Nousiainen, Jorma Blomqvist, Jorma Marstio, Antti Taskinen, Pekka Nieminen, Teppo Lipasti, Kari Santala, Petri Kaipiainen, Hannu Lindroos, Ari Heinonen, Markku Niskanen och Jorma Pouta

”Med denna gåva vill vi stödja JOKA:s uppgift att bevara det centrala kulturarvet för de tidningsbilder som sedan början av 1900-talet publicerats i Finland”, berättar Otavamedias publikationschef Katriina Kaarre

I och med gåvan finns det 13 miljoner tidningsbilder i Journalistiska bildarkivet JOKA vid Museiverkets Bildsamlingar.


Otavamedias provsamling i Museiverkets digitala bildtjänst:

joka.kuvakokoelmat.fi


Mer information:

Överintendent Ismo Malinen
Museiverkets Bildsamlingar
tfn 0295 33 6382

Intendent Inkamaija Iitiä
Journalistiska bildarkivet JOKA
Museiverkets Bildsamlingar
tfn 0295 33 6125

Publikationschef Katriina Kaarre
Otavamedia
tfn 050 310 3050


Museiverket
Museiverkets omfattande bildmaterial står till alla finländares förfogande, till exempel via den digitala bildtjänsten kuvakokoelmat.fi samt bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma kulturarvstjänst Finna. Museiverkets Bildsamlingar producerar även digitalt undervisningsmaterial och främjar kunskaperna om historien och den visuella kompetensen.
Journalistiska bildarkivet JOKA grundades 2014 som en del av Museiverkets Bildsamlingar. JOKA förvarar och publicerar samlingar med finländska tidningsbilder. Tack vare detta är det material som tidningar, pressfotografer och bildbyråer överlämnar tillgängligt för alla. JOKA ser dessutom till att lagra och förmedla den finländska bildjournalistikens historia.

Otavamedia
Otavamedia Oy hör till koncernen Otava. Bolaget ger ut 25 allmänna tidskrifter i Finland. Via internet når Otavamedia varje månad över 3 miljoner finländare. Otavamedia OMA skapar ett eget effektivt medium med flera kanaler för sina kunder och stöder på det sättet kundernas strategi och målen för deras affärsverksamhet. År 2017 omsatte Otavamedia Oy 117,1 miljoner euro. Bolaget sysselsätter i genomsnitt 415 personer.

Bilderna är endast avsedda för medier. All annan användning är förbjuden. Vid publicering ska källan och fotografens namn anges.