Glasblåsare Olavi Helander i Humppilan Lasi Oy:s glasfabrik
Glasblåsare Olavi Helander i Humppilan Lasi Oy:s glasfabrik i Humppila den 10 oktober 1963. Foto: Erkki Voutilainen, JOKA Pressfotografiskt arkiv, Museiverket

Finland deltar i ansökan till Unesco om handtillverkat glas

Finland deltar i en multinationell ansökan som samordnas av Frankrike. Målet är att få information, teknik och kunskap om handtillverkat glas till Unescos lista över immateriella kulturarv. Tyskland, Italien, Tjeckien och Spanien är också med i ansökan. Ansökan skickas till Unesco i mars 2022.

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att Finland ska vara med i den multinationella ansökan och har befullmäktigat Museiverket att svara för beredningen av ansökan för Finlands del i samarbete med Finlands glasmuseum och med sammanslutningar inom glasbranschen. Målet är att den multinationella ansökan skickas till Unesco i mars 2022. Beslut väntas i december 2023.

I Finland har glasblåsning utsetts till Förteckningen över levande kulturarv år 2017 i anslutning till Unescos avtal.

”Ansökan i anslutning till handtillverkat glas stärker uppskattningen av hantverkskunnande och för samtidigt synvinklarna för design och kulturarv närmare varandra. Utnämningen för med sig synlighet även för Finland som expert inom glasbranschen och stärker de internationella nätverken,” säger specialsakkunnig Leena Marsio på Museiverket.

Finlands glasmuseum har hittills svarat för att ansökningsprocessen ska framskrida. Museet har aktivt samlat information om glasblåsningens historia och nuläge i 40-års tid. Traditionen som sträcker sig ända till slutet av 1600-talet lever, men hotar att falna – de andra länderna i ansökan upplever samma problem.

”Jag är verkligen glad att Finland medverkar i ansökan. Det har utformats en lokal tradition och kunskap hos oss som vi har delat med oss redan länge i internationella sammanslutningar. De finländska glasblåsarna får i sin tur följa branschens multinationella och -kulturella tradition. Genom samarbete kan vi stöda bevarandet av livskraften för en sällsynt yrkeskår,” berättar glasmuseets amanuens Uta Laurén.

Bastutraditionen var den första som kom med från Finland i Unescos förteckning över immateriella kulturarv i slutet av 2020. I december 2021 väntar man att fiolspelmannatraditionen i Kaustby och de nordiska klinkbyggda båtarna ska läggas till förteckningen.

Mer information:

Uta Laurén, amanuens, Finlands glasmuseum, tfn 040 330 4104, uta.lauren@riihimaki.fi

Leena Marsio, specialsakkunnig, Museiverket, tfn 0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi

Mer information om det immateriella kulturarvet

Övriga nyheter om det immateriella kulturarvet

Glasblåsning i den nationella förteckningen över levande kulturarv (på finska)