Vanha Rauma Museovirasto kuvaaja Margaretha Ehrstrom 2008 2000x1000px verkko
Gamla Raumo. Bild: Margareth Ehrström, Museiverket

Museiverket har öppnat ansökan om bidrag till projekt om det immateriella kulturarvet och till utvecklandet av de finska världsarvsobjekt

,

Museiverket utlyser bidrag att sökas för de samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet, de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt samt bidrag till lokala museers projekt. Ansökningen är nu öppen och ansökningstiden går ut den 14 oktober 2021 kl. 15.00. Bidrag söks via e-tjänsten.

Museiverket delar ut bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet. Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner. Bidragen är ett sätt att utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta i verksamheten gällande det kulturarv som avses i konventionen. Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag. 2020 beviljades 104 850 euro understöd till 8 projekt.

Mer information: leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet i Museiverkets webbsidor

Understödet för de finska världsarvsobjektens forskning- och utvecklingsprojekt är avsedda för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt kring kulturarvsobjekt inskrivna på världsarvslistan samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. I Finland finns 6 kulturarvsobjekt som upptagits på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja. Understöd kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person till projekt som verkställer världsarvstrategins förordningar. 2020 beviljades 77 250 euro understöd till fyra projekt.

Mer information: stefan.wessman@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6256

Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt i Museiverkets webbsidor