JOKAHBL3 C A49 7 2000pxx1000px
Första bilteorikursen för kvinnliga bilister i Helsingfors i juni 1940. Tjugosju unga kvinnor deltog i en tre veckors kurs, där de lärde sig inte bara hur man kör utan också hur man underhåller och reparerar bilar. Bild: Hugo Sundström / HBL / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Museiverket har digitaliserat 3 700 HBL:s och Östnylands pressbilder av Finlands historia

,

I maj 2023 tilldelade Konstsamfundet Museiverkets Journalistiska bildarkiv JOKA ett anslag på 145 495 euro för digitalisering av Hufvudstadsbladets, Östnylands och Västra Nylands pressbildsamlingar. Med anslaget har JOKA digitaliserat händelser och stämningar från krigstiden till återuppbyggnadsperioden och 1960-talet när Finland moderniserades. Fler bilder kommer att publiceras under 2024.

I Hufvudstadsbladets pressbilder som hittills publicerats förbereder sig Finland för de olympiska spelen i Helsingfors 1940. Idrottsplatser byggs och trafikförbindelser förbättras. Vinterkrigets utbrott förändrar dock allting. De olympiska spelen måste överges. Män blir skickade till fronten och kvinnor kommer in i arbetslivet. Evakuerade anländer från Karelen.

På 1950-talet byggs typhus. I Helsingfors reser sig höghus i Bortre Tölö och Mejlans, men Brunakärr är fortfarande landsbygd.

Kontakterna med andra nordiska länder ökar. Den danska författaren Karen Blixen besöker Helsingfors 1941 och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld 1958. Amerikanska Count Basie, Duke Ellington och Quincy Jones anländer för att ge konserter på 1960-talet. Jazzentusiasmen sprider sig till Finland.

Östnylands pressbilder från 1960-talet tar oss till Borgå stads gator och gränder. På marknaden handlar man med rävskinn. Småflickor leker en kaffebjudning. Bilderna visar stämningar och händelser i den lilla staden. Östnylands äldsta bilder är från Borgåbladettiden. Borgåbladet och Lovisatidningen Östra Nyland sammanslogs vid årsskiftet 2014/2015 och tillsammans bildade de tidningen Östnyland.

Övertagandet av den stora donationen är ett flerårigt projekt

Hufvudstadsbladet Ab donerade sin historiska pressbildsamling till Museiverkets Bildsamlingars Journalistiska bildarkiv JOKA 2021. Donationen omfattade även Östnyland-tidningens, som ges ut i Borgå, och Västra Nyland-tidningens, som ges ut i Ekenäs, gamla bildarkiv. Det finns fler än 30 000 glasnegativ bland de 2,5 miljoner pressbilderna. Det finns material från 1920-talet till början av 2000-talet.

Konstsamfundet har finansierat permanent lagringen av bildsamlingarna sedan oktober 2021. I projektets första fas 2021–2022 flyttades materialet till Museiverkets Samlings- och konserveringscenter och reddes ut. I den andra fasen inleddes, förutom digitaliseringen av HBL:s pressbilder, utredningen och lagringen av Östnylands bildarkiv.

Nu har projektet gått in i den tredje fasen. I maj 2023 tilldelade Konstsamfundet Museiverkets Bildsamlingars Journalistiska bildarkiv JOKA en finansiering på 145 495 euro för utredning, digitalisering, förteckning och konservering av Hufvudstadsbladets, Östnylands och Västra Nylands pressbildsamlingar. Arbetet påbörjades i september 2023.

En tredjedel av publiceringsmålen har uppnåtts

Det övergripande målet med det fleråriga projektet är att digitalisera totalt 10 000 av HBL:s, Östnylands och Västra Nylands historiska pressbilder och publicera dem i JOKAs Finna-vy. Digitaliserade bilder i Finna är fritt tillgängliga för alla.

För närvarande finns det 3 700 HBL:s och Östnylands digitaliserade pressbilder i JOKA-Finna. Det finns till exempel HBL:s första permanenta, långvariga fotograf Hugo Sundströms glasnegativmaterial från slutet av 1920-talet till 1960-talet samt Östnylands bildsamling från 1960-talet. Under 2024 kommer 2 500 nya HBL:s, Östnylands och Västra Nylands pressbilder att publiceras i JOKA-Finna.

Journalistiska bildarkivet JOKA är en del av Museiverkets Bildsamlingar. Det lagrar, digitaliserar och publicerar viktiga pressfotografers, tidningars och tidskrifters bildsamlingar. JOKA tar även hand om lagringen av den finländska fotojournalistikens historia. Journalistiska bildarkivet JOKA fyller 10 år 2024.

Hufvudstadsbladet Ab är Finlands ledande svenskspråkiga medieföretag, som ger ut landets största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet samt lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland. Dessutom ger företaget ut HBL Junior-tidningen för barn. Hufvudstadsbladet Ab ägs av Bonnier News och Föreningen Konstsamfundet r.f.